Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Technische Analyse AEX: Overshoot in andere indices?

vrijdag 27 januari 2017

De zijwaartse consolidatiefase is intact gebleven in de AEX. Dit in tegenstelling tot meerdere andere aandelenindices die in de afgelopen dagen wel hun jaartoppen ophoogden. Wel is de kans reeel dat het hier gaat om een overshoot.

De top in de AEX staat nog steeds bij 489,90 die in de eerste handelsdagen van dit jaar op de borden werd gezet. Hierdoor is de ‘saaiwaartse’ smalle handelsfase in de AEX nog steeds intact. Ik gaf gisteren aan dat we alert moesten zijn op de vorming van toppatronen. Deze werden in meerdere indices gevormd. Als we kijken naar de AEX dan werd daar een tweedaagse dark cloud cover gevormd, die bijna uitmondde in opnieuw een bearish engulfing. In de afgelopen dagen werd met een opwaartse gap de zeer korte termijn dalende toppenlijn gebroken. Deze startte bij 489,90. Hiermee kwam ook een einde aan de dalende driehoek. Het potentiele hoofd-schouderpatroon is nog steeds aanwezig, maar om de verwachte correctieve beweging op te starten is een beweging onder de 480,40 noodzakelijk. Hier liggen de bodems van de afgelopen weken maar ook de neklijn van het toppatroon. Eerste steun is nu te vinden bij de recente opwaartse gap tussen de 483,95 en 485,20. Deze gap is kleiner geworden aangezien de AEX gisteren een klein deel sloot. Een volledige sluiting van deze gap zou na het gisteren gevormde toppatroon een volgende verslechtering zijn in het zeerkortetermijnbeeld. 

Visie technische analyse

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Neutraal/topvorming

Long

485,20 / 483,95 / 480,40 / 475

489,90 / 492 / 493,85 / 495

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XIV, 26 januari 2017, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Buitenlandse indices breken top, maar lijken te toppen

Of de top in de AEX is gezet, is nu nog niet te zeggen. Dit komt mede doordat andere indices wel hun jaartoppen wisten te verhogen in de afgelopen dagen. Wel is de kans aanwezig dat het hier gaat om een overshoot, een laatste poging om de markt voor de komende weken hoger te zetten. Veel indices die hun toppen verhoogden bleven wel onder belangrijke weerstanden. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de STOXX Europe 600 dan werd daar gisteren een shooting star op de borden gezet waarmee op een haar na zowel de stijgende toppenlijn evenals de horizontale weerstand rond 370 werden getest. Ook de S&P 500 wist zijn jaartop iets te verhogen maar bleef nog onder de sinds april vorig jaar stijgende toppenlijn. Deze stijgende toppenlijn ligt vandaag bij 2.310. Ook in de S&P 500 werd een klein toppatroon gevormd. Alleen de DAX wist zijn stijgende toppenlijn te breken gisteren. Ook hier werd een klein toppatroon gevormd en de kans is aanwezig dat het hier gaat om een kortstondige overshoot boven deze stijgende toppenlijn. Dit zagen we eerder dit jaar ook in de AEX.

Risico op correctieve beweging nog steeds aanwezig

Kortom een lastige situatie in het kortetermijnbeeld waarbij er zeker nog geen bevestiging is ontstaan dat het hier gaat om een duurzame en structurele opwaartse doorbraak in de aandelenmarkten. De kans op topvorming blijft reeel waarna de door mij verwachte correctieve beweging nog steeds doorgang kan vinden. Het elastiek wordt steeds verder opgerekt waarna de terugval procentueel forser kan uitpakken. Ook vanuit de technische indicatoren blijven de risico’s aanwezig. De MACD heeft in de aandelenmarkten nog geen positieve crossing gemaakt en de RSI lijkt een lagere top te vormen waarmee opnieuw negatieve divergentie ontstaat die uiteindelijk zorgt voor een minder steile neergaande trend. Kijkend naar de AEX werd in de afgelopen dagen een top gevormd rond de 489. Hiermee is de zijwaartse consolidatie in stand gebleven. Een doorbraak boven de 489,90 zou overigens in eerste instantie beperkte opwaartse ruimte vrijmaken. De stijgende toppenlijn van het sinds februari aanwezige stijgende middellangetermijntrendkanaal ligt namelijk bij 492. Dit is overigens middenin de nog openstaande voormalige neerwaartse gap tussen de 489,90 en 493,85. Ook hier was de kans op een kortstondige overshoot dus aanwezig, maar bleef de opwaartse doorbraak boven de 489,90 uit.

Correctieve bewegingen bepalen de steilheid van de trend

In het langetermijnbeeld ben ik onverminderd positief en verwacht ik een verdere stijging waarbij in de eerste helft van dit jaar al de top van deze sinds 2009 aanwezige bullmarkt kan worden gebroken. Deze is te vinden bij 510. In de 2e helft van 2017 is de kans zelfs aanwezig op een test van de 564 puntengrens. Dit neemt niet weg dat een opgaande trend wordt gevormd door de correctieve bewegingen en na de krachtige stijging van 45 punten vanaf de decemberbodem bij 445,65, is de tijd rijp voor een terugval en een afkoelingsperiode. De decemberbodem betekende overigens ook een test van de stijgende bodemlijn sinds februari vorig jaar. Deze opgaande bodemlijn heeft hiermee een viertal raakpunten. Vanaf deze bodem is de AEX opgelopen naar de bovenkant van het trendkanaal die zelfs begin dit jaar kortstondig werd gebroken.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 502,17 op AEX 10,0 5,53 5,55 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 445,98 op AEX 5,0 11,16 11,18 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 609,9 op AEX 10,0 5,52 5,54 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 648,0 op AEX 5,3 10,50 10,51 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 27 januari 2017 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.