Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Analyse: Aalberts Industries Aalberts Industries

dinsdag 28 februari 2017

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000852564 EUR 19.8 1.59 Nee Long Industriegoederen

Operationeel boekt Aalberts sterke resultaten. Desondanks houdt de huidige waardering - die in lijn is met de historische waardering - ons op de zijlijn. Momenteel vinden wij de beleggingscase van Aalberts dan ook minder interessant.

Fittingen, ventielen, leidingen, afsluiters en meer

Aalbers Industries, opgericht in 1975, heeft circa 14.500 medewerkers in 30 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Langbroek (Nederland). Het aandeel Aalberts heeft sinds maart 1987 een notering aan de Euronext Amsterdam (voorheen Amsterdamse Effectenbeurs). Aalberts Industries is ingedeeld in vier divisie: Building Installations, Climate Control, Industrial Controls en Industrial Services. Aalberts richt zich wereldwijd op tien eindmarkten en zes geografische regio’s. Het concern levert producten aan en ontwerpt processen en systemen voor specifieke marktsegmenten. Bijvoorbeeld de halfgeleider- en automobielindustrie, de olie- en gassector en de turbine- en luchtvaartindustrie. Ook is Aalberts actief in de ontwikkeling, productie en assemblage van producten en systemen voor vloeistoffen en gassen.

Opereren in verschillende (sub)sectoren

Aalberts opereert in verschillende (sub)sectoren: gebouwinstallaties (36% van de omzet in 2015) gebouwefficiency (15% van de omzet), industrie (16% van de omzet) en automobielsector (11% van de omzet), maar wordt gerekend tot de sector industriegoederen (kapitaalgoederen).

Aalberts boekt goede resultaten

De omzet in 2016 kwam uit op €2,5 mld. Dit is in lijn met de consensusverwachting van analisten. De EBITA-marge (earnings before interest, taxes, and amortization) verbeterde tot 11,8% van de omzet en het EBITA-resultaat van €298 mln. was ook in lijn met waar analisten op rekenden. De nettoschuld komt uit op €713 mln. Dit is zoals verwacht. Het dividend liet een stijging zien van 12% jaar-op-jaar. Aalberts boekt sterke operationele resultaten, waarbij de operationele marges en cash flow verbeterden in lijn met de verwachtingen.

Waardering in lijn met historische waardering

De koers-winstverhouding op basis van de verwachte winst in 2017 is 15, dit is in lijn met de historische waardering.

Kansen

  • Het managementteam heeft een duidelijke focus op sterkere groei, rendement op eigen vermogen en operationele excellentieprogramma’s. De omzet en winst kunnen hierdoor blijven groeien.
  • Aalberts omzet is goed gespreid: het concern opereert in tien verschillende eindmarkten en zes geografische regio’s. Tegenvallende economische groei in Noord-Amerika kan opgevangen worden door sterkere groei uit West en/of Noord-Europa.

Risico's

  • Aalberts groeit onder andere via overnames. Dit brengt integratierisico’s met zich mee.
  • De eindmarkten waarin Aalberts opereert zijn cyclisch gevoelig. De omzetgroei in deze markten wordt voornamelijk gedreven door bbp-groei (en -verwachtingen). Die kan tegenvallen.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 27,1 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 38. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een achterblijver (NFI -) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 31,4 op Aalberts 5,5 6,24 6,34 +1,13 % Koop Sprinter
Sprinter Long 31,4 op Aalberts 5,5 6,24 6,34 +1,13 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 36,6 op Aalberts 5,7 6,02 6,12 -1,30 % Koop Sprinter
Sprinter Short 36,6 op Aalberts 5,7 6,02 6,12 -1,30 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.