Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Analyse: Boskalis Westminster Boskalis Westminster

woensdag 8 maart 2017

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000852580 EUR 26.3 1.88 Ja Neutral Industriegoederen

Boskalis heeft sterke marktposities in aantrekkelijke niches en beschikt over een sterke vrije kasstroom. Ook heeft het bedrijf een sterke balans: een duidelijke troef. Hierdoor kan Boskalis namelijk besluiten om een overname te doen. Wel heeft Boskalis last van de lage olieprijs in de diverse marktsegmenten waarin het actief is. De volumes en prijzen staan onder druk. Dit brengt onzekere vooruitzichten met zich mee. De consensustaxaties van analisten voor het jaar 2017 zijn het afgelopen halfjaar dan ook verlaagd.

Boskalis een toonaangevende internationale dienstverlener

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren en inland-infrastructuur, en offshore-energie. Via SMIT is het bedrijf actief op het gebied van sleepdiensten en scheepsbergingen. Het levert wereldwijd totaaloplossingen voor grote maritieme uitdagingen. Boskalis concentreert zich op projecten in de markt voor energie en de markt voor havens. De voornaamste opdrachtgevers zijn oliemaatschappijen, havenexploitanten, overheden, rederijen, internationale projectontwikkelaars, verzekeraars en mijnbouwbedrijven.

Boskalis opereert in meerdere sectoren

Boskalis opereert in de offshore-energiemarkt. De energiesector staat onder druk door de sterk gedaalde olieprijs. De oliemaatschappijen boeken door een lagere olieprijs een lagere winst en investeren daarom ook minder. Dat heeft gevolgen voor de orders van Boskalis. Boskalis is daarnaast ook actief op het gebied van andere segmenten, zoals sleepdiensten en scheepsbergingen. Dit maakt het bedrijf minder kwetsbaar.

2016: aangepaste winst per aandeel minder dan verwacht; diverse eindmarkten onder druk

Boskalis boekte een omzet in 2016 die beter is dan de consensusverwachting van analisten. Wel daalde jaar-op-jaar de omzet met 20%, tot €2,6 mld. (gecorrigeerd voor valutaeffecten en (de)consolidatie is dit 26%.) In het segment Dredging & Inland Infra komt de omzetafname volgens het concern voornamelijk door de zwakke marktomstandigheden en door de afronding van het Suezkanaalproject, dat vorig jaar nog substantieel aan de omzet bijdroeg. Het bedrijfsresultaat (EBITDA, gecorrigeerd voor de afboeking) van het concern daalde jaar-op-jaar met 25%. Dit is wel beter dan de consensustaxaties van analisten. De marktomstandigheden blijven uitdagend, met name in de offshore-energiemarkt. Boskalis heeft dan ook een forse afboeking moeten doen van €843 mln. Daarnaast heeft Boskalis het aandeel in Fugro volledig verkocht. Opvallend is wel dat de orderportefeuille toeneemt ten opzichte van 2015 van €2,5 mld., naar €2,9 mld. Boskalis verwacht in 2017 aanhoudend lagere werkvolumes en druk op de bezetting en marges. Bij Dredging & Inland Infra ziet Boskalis voor de korte termijn een redelijk werkvolume in de markt. Bij Offshore Energy ziet het concern minder gunstige vooruitzichten, doordat een aantal langetermijncontracten uit voorgaande jaren wordt afgerond en grote offshorewindparkprojecten zijn voltooid. De verwachting is dan ook dat het nettoresultaat in 2017 (voor afboeking) lager uitkomt dan in 2016. De consensustaxaties van analisten gaan dan ook uit van een aangepast nettoresultaat van €200 mln.

Koers-winstverhouding hoger dan 10-jaarsgemiddelde

Boskalis heeft een koers-winstverhouding die hoger is dan het 10-jaarsgemiddelde. De koerswinstverhouding op basis van de gemiddelde analistenverwachting voor de winst in 2017 is 20. Er zit volgens ons weinig buitengewoon opwaarts potentieel in het aandeel, gezien de diverse eindmarkten die onder druk staan.

Kansen

  • Boskalis haalt zijn omzet uit meerdere segmenten: baggeren en grondverzet, haven- en terminaldiensten, sleepdiensten, berging en zwaar transport. Hierdoor is het bedrijf minder kwetsbaar dan wanneer het alleen als baggerbedrijf actief zou zijn.
  • Boskalis heeft een goede reputatie op het gebied van overnames. Dit is positief voor aandeelhouders.

Risico's

  • Boskalis heeft blootstelling aan de markt voor offshore-energieprojecten. Door de lage olieprijs wordt in deze markt minder omzet gerealiseerd, doordat veel opdrachten van energiemaatschappijen niet doorgaan.
  • Boskalis koopt een schip in de offshore-energiemarkt. Door de lage olieprijs en doordat grote oliebedrijven hierdoor minder investeringen doen, is er de komende jaren geen werk voor dit schip. Hierdoor moet er een afboeking plaatsvinden.

Technische Analyse

Voor dit aandeel geldt een Neutral-opinie. Onder het stoplossniveau van 27 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 30,6.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 17,73 op Boskalis 7,6 2,32 2,62 -5,36 % Koop Sprinter
Sprinter Long 17,9 op Boskalis 5,6 3,28 3,58 -3,92 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 26,51 op Boskalis 2,9 6,52 6,82 +2,14 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 26,51 op Boskalis 2,9 6,52 6,82 +2,14 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.