Video: Sprinters en dividend

woensdag 23 augustus 2017

Sprinters en dividend

Veel aandelen keren dividend uit. Bij een dividenduitkering wordt een stuk van de winst uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het dividend van een aandeel wordt vaak in contanten uitgekeerd.

Wat gebeurt er met een Sprinter als er dividend wordt uitgekeerd?

Bij een Sprinter ontvangt u geen dividend, maar wordt het netto dividend verwerkt in het financieringsniveau van de Sprinter.

Hoe werkt dividend bij aandelen?

Stel, u heeft een aandeel van 25 euro en het aandeel keert 1 euro dividend uit. Op de zogenaamde ex-dividend datum daalt de koers van het aandeel met 1 euro naar 24 euro. U ontvangt dan 1 euro als dividend. U heeft op dat moment 25 euro; een aandeel van 24 euro en 1 euro dividend.

Keren Sprinters dividend uit?

Sprinters keren geen dividend uit. In plaats daarvan wordt het door het aandeel uitgekeerde dividend verwerkt in het financieringsniveau van de Sprinter. Stel u heeft een Sprinter Long met een financieringsniveau van 15 euro. De waarde van de Sprinter is dan 25 euro – 15 euro = 10 euro.

Als er 1 euro dividend wordt uitgekeerd, verlaagt ING het financieringsniveau van de Sprinter ook met 1 euro, in dit geval naar 14 euro. Daarbij wordt het stop loss-niveau ook aangepast.

Omdat door de dividenduitkering het aandeel naar 24 euro is gedaald, blijft de waarde van de Sprinter 24 – 14 = 10 euro. De verwerking van het dividend in het financieringsniveau van de Sprinter heeft dus geen invloed op de waarde van de Sprinter.

Voor Sprinters op Nederlandse aandelen en indices geldt dat 100% van het dividend wordt verwerkt in het financieringsniveau. Voor buitenlandse aandelen kan een afdracht van dividend gelden. Op de productpagina’s op deze website vindt u voor elke Sprinter het percentage van het dividend dat verwerkt wordt.

 

Nog meer video's bekijken? Klik hieronder voor meer Sprinter video's!

> Sprinters selecteren en kopen

> Beleggingstips voor handelen in Sprinters

> Sprinters op Futures

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.