Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Analyse: BinckBank BinckBank

maandag 23 oktober 2017

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000335578 EUR 10 5.21 Nee Short Financiële waarden

Binck verschuift het businessmodel steeds meer richting vermogensbeheer. Dit moet voor een stabieler, breder en robuuster bedrijfsprofiel zorgen. De sterke kapitaalbuffer biedt op termijn goede vooruitzichten voor dividenduitkeringen en de inkoop van eigen aandelen. Bovendien lijkt de strategische transformatie inmiddels wat meer concrete vormen aan te nemen. Het aandeel is volgens ons echter volledig gewaardeerd vergeleken met het gemiddelde van de Europese bankensector.

Online broker schuift richting vermogensbeheer

BinckBank (Binck) is voornamelijk actief als internetbroker voor particulieren in Nederland, België en Frankrijk. Sinds de overname van Alex is Binck marktleider in Nederland. De combinatie met Alex biedt aanzienlijk schaalvoordeel en synergie en de bank is concurrerend op prijs en service. Naast de services voor particulieren biedt Binck ook bankdiensten en effectenhandel aan institutionele klanten.

Resultaten Q3'17 onderliggend in lijn

De onderliggende winst steeg 24% kwartaal-op-kwartaal (kok) en 34% jaar-op-jaar (joj) naar €9,0mln en lag daarmee 38% boven de consensusverwachting van analisten. De hoger dan verwachte winst was echter vooral te danken aan een positieve eenmalige belastingpost. Verder werd bekendgemaakt dat onderdeel Able wordt verkocht en in het vierde kwartaal €0,03 zal toevoegen aan de winst per aandeel. Positieve ontwikkeling was de stijging van de netto-rentebaten met 2% kok en 10% joj dankzij de beleggingen in hypotheken en lagen in lijn met de consensus. De provisiebaten staan echter nog steeds onder druk met een daling van 5% kok en joj waarmee deze 4% onder de consensus uitkwamen. Het aantal transacties daalde dan ook met 4% kok en 3% joj. Het beheerd vermogen daalde verder met 2% kok en 21% joj naar €1,14mld. De moeizame ontwikkelingen bij de vermogensbeheerdivisie zijn nog steeds een negatieve factor voor de beleggingscase van BinckBank. Er zijn hier echter wel ontwikkelingen gaande. De nieuwe strategie “ReThink” moet in 2018 een nieuwe fase ingaan die BinckBank “Relaunch” noemt. Eind 2017 moet de huidige fase “Redesign” zijn afgesloten. De Relaunch fase kan volgens de bank mogelijk versneld worden doorgevoerd door de samenwerking met andere partijen. Uiteindelijk is het doel om klanten meer gediversifieerde diensten aan te bieden op het vlak van de effectenhandel, beleggen en sparen. De kapitaalratio daalde met 70 basispunten kok naar 30,7% van 31,4% in het voorgaande kwartaal, maar is daarmee nog altijd zeer sterk, ook in internationale context. Dit geldt ook voor de hefboomratio van 6,6% die overigens licht steeg met 10 basispunten kok. Per saldo een redelijk kwartaal en er lijkt wat meer schot te komen in de transformatie.

Waardering volledig

Tegen 1,4x de tastbare boekwaarde en 13,7x de getaxeerde winst voor 2018 is het aandeel volgens ons volledig gewaardeerd ten opzichte van de gemiddelde waardering van Europese banken in ons beleggingsuniversum van respectievelijk 1,1x en 11,7x.

Kansen

  • De overname van Pritle kan wellicht een nieuwe draai geven aan Alex Asset Management doormiddel van laagdrempelig en geautomatiseerd vermogensbeheer.
  • Binck verschuift het businessmodel steeds meer richting vermogensbeheer waardoor de bank een stabieler en robuuster bedrijfsprofiel krijgt.
  • Binck heeft zowel op de thuismarkt als internationaal bewezen ook in moeilijke tijden de groei te kunnen vasthouden.
  • De kapitaalpositie is zeer solide.

Risico's

  • Door de grillige uitvoering van de strategische intenties geeft BinckBank de indruk steeds meer moeite te hebben een consequent beleid te ontwikkelen en dit uit te voeren.
  • Het beheerd vermogen bij Alex staat sterk onder druk door de tegenvallende rendementen, met claims als gevolg. De overname van Pritle zou een positieve draai kunnen geven aan de vermogensbeheeractiviteiten. Gezien het matige succes van eerdere initiatieven verwachten we dat de markt eerst concrete successen wil zien.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Short-opinie. Boven het stoplossniveau van 5,7 verandert de opinie. Het koersdoel ligt bij 4,1. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een achterblijver (NFI -) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 3,5 op BinckBank 2,0 3,22 0,00 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 3,5 op BinckBank 2,0 3,22 0,00 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen