Auteur

Jenny Overman
Equity Analist

Analyse: E.ON E.ON

vrijdag 8 december 2017

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE000ENAG999 EUR 12.9 3.68 Nee Long Nutsbedrijven

Nutsbedrijf E.ON is volop bezig te herstructureren na de hervorming van de Duitse energiemarkt. Na de afbouw van verschillende niet-gereguleerde activiteiten is een sterke kern van netwerkbeheer en hernieuwbare-energieprojecten overgebleven. Nieuwe, op groei gerichte investeringen blijven voorlopig nog uit, terwijl de concurrentie in een aantal markten toeneemt.

Geintegreerd nutsbedrijf

Het Duitse E.ON beheert gas en elektriciteitsnetwerken in Duitsland en de rest van Europa, levert energie aan eindklanten en beheert hernieuwbare energieopwekkingscapaciteit in Europa en de VS. Bij een omzet van €38 mld boekte E.ON in 2016 een nettowinst van €10 mld. Deze omzet werd behaald in Duitsland (16%), andere EU landen (17%) en de rest van de wereld (66%).

Herstructurering in volle gang

Na de gedeeltelijke beursgang van de fossiele productiecapaciteit van E.ON onder de naam Uniper leveren de gereguleerde activiteiten en hernieuwbare energie een groter deel van de inkomsten. Ook heeft E.ON zijn risicoprofiel verlaagd door het afstoten van zijn Duitse kerncentrales. Daardoor neemt de Duitse overheid 40% van de toekomstige uitgaven voor de ontmanteling ervan over van E.ON. Op het resterende belang van 47% in Uniper heeft E.ON een bod ontvangen van het Finse nutsbedrijf Fortum; de verkoop lijkt kansrijk. Hiermee zou het afstoten van oude activiteiten zijn afgerond. De gereguleerde activiteiten maken nu ongeveer 50% van de omzet uit en het bedrijf loopt voorop in de ontwikkeling en vernieuwing van zijn netwerk. De levering aan eindklanten kent dankzij investeringen in efficiëntie en slimme meters hoger dan gemiddelde marges. De herstructurering leidt ook tot veel onduidelijkheid. Zo laat E.ON pas in 2018 weten wat het gaat doen met de verwachte inkomsten uit de verkoop van Uniper en hoe het nieuwe groeiprojecten gaat ontwikkelen. Ook blijft het bedrijf verantwoordelijk voor de 60% van de ontmantelingskosten die de Duitse overheid niet heeft overgenomen. De verdiensten op hernieuwbare-energieprojecten zullen de komende jaren dalen, nu de subsidies worden teruggeschroefd en er meer concurrentie ontstaat.

Bedrijfsresultaat 3e kwartaal 2017

Over de derde kwartaal rapporteerde E.ON een omzet (+5% j-o-j) en winst voor belasting (+11% j-o-j) die hoger was dan de consensusverwachtingen. Het bedrijf houdt de verwachtingen voor het hele jaar onveranderd en heeft aankondigingen over een eventuele aanpassing van het dividendbeleid uitgesteld tot volgend jaar. De schuldpositie was dit kwartaal aanzienlijk lager, maar dit kwam vooral door een fiscale aanpassing in de pensioenverplichtingen. Positieve reguleringsmaatregelen in Duitsland en Zweden zorgden voor een meevaller in de netwerkinkomsten. Ook een tariefsverhoging in het Verenigd Koninkrijk was positief, maar E.ON ziet hier de concurrentie aanzienlijk toenemen.

Verwachtingen voor herstructurering ingeprijsd

De waardering op 15x de verwachte winst voor volgend jaar ligt boven het gemiddelde voor de sector. Dit is niet op basis van sterkere groei, maar vooral doordat de verwachting van succesvolle uitvoering van de herstructurering is verwerkt in de koers. Het dividendrendement van 4% ligt onder het gemiddelde voor de sector.

Kansen

  • Verder herstel van de Europese elektriciteitsprijzen
  • Verdere integratie van hernieuwbare capaciteit in het Europese netwerk
  • Verdere verlaging van de schuldpositie

Risico's

  • Toenemende concurrentie bij verschillende bedrijfsonderdelen
  • Aankondiging van een teleurstellend groeiplan volgend jaar
  • Stijging van de kapitaalmarktrentes.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 6,9 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 11,4. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 5,2 op E.ON 1,9 5,11 5,14 -0,77 % Koop Sprinter
Sprinter Long 5,2 op E.ON 1,9 5,11 5,14 -0,77 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jenny Overman, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van E.ON bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.