Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Beursomzetten dalen naarmate de champagne en oliebollen dichterbij komen

maandag 18 december 2017

Zoals gebruikelijk op de maandag na de maandelijkse vergadering van ons beleggings-beleidscomité, schrijf ik dit Dagbericht beleggen al op zondagavond. Dit vanwege de conference call die we dan altijd op de vroege maandagmorgen houden, waarin we ING-adviseurs een toelichting geven op onze visie voor de komende periode en op de beleidswijzigingen die we hebben doorgevoerd.

Over die wijzigingen kan ik heel kort zijn: de tactisch assetallocatie hebben we deze maand niet gewijzigd. Een uitgebreide toelichting vindt u in het Maandbericht Beleggen van december.

Hoge beursomzetten vrijdag

Voor velen van ons zal het deze week de laatste werkweek van het jaar zijn, maar dat hoeft niet te betekenen dat er niets gebeurt op de financiële markten. Wel zullen de beursomzetten dalen naarmate de champagne en de oliebollen dichterbij komen. Van lage beursomzetten was afgelopen vrijdag overigens geen sprake. Het was namelijk de derde vrijdag van de maand en dat betekent dat de december-futures en de opties aflopen - met extra handel als gevolg. De omzetten op de Europese beurzen lagen vrijdag al met al, dus ondanks het ontbreken van richtinggevend economisch nieuws, ongeveer de helft hoger dan het gemiddelde over de afgelopen 30 dagen.

H&M 13% onderuit na slechte cijfers

De hoge omzetten konden niet voorkomen dat de Stoxx Europe 600 Index vrijdag 0,2% lager sloot. Onder andere de index van beursgenoteerd vastgoed boekte koerswinst maar dat was niet genoegd om de koersverliezen van winkelketens te compenseren. Met een koersdaling van 13% (na slechte resultaten) trok het aandeel Hennes & Mauritz de hele detailhandelssector mee omlaag. Het bericht dat Unilever de broodsmeerseldivisie (‘spreads’) heeft verkocht, kwam pas na het sluiten van de beurs. Op de obligatiemarkt sloot de Duitse 10-jaarsrente 2 basispunten lager op 0,30% en liepen de risico-opslagen op bedrijfsobligaties iets op. Op wat individuele uitslagen na was er dus weinig bijzonders.

Aandelen uit opkomende markten presteren dit jaar beter dan Amerikaanse (in euro’s)

In tegenstelling tot donderdag was er op Wall Street vrijdag juist weer meer hoop op een snelle goedkeuring van Trump’s ‘definitieve’ belastingplan. In de Senaat zou er, na een paar kleine aanpassingen, toch weer een meerderheid zijn, wat de kans vergroot dat er nog voor het einde van het jaar een nieuwe belastingwet komt. In reactie schoten de aandelenkoersen omhoog en liepen de rentes op Amerikaanse staatsobligaties wat op. De S&P 500 Index sloot 0,9% hoger en zette, net als de Nasdaq (+1,2%) en de Dow Jones Industrial Average (+0,6%) een nieuw record neer. De Russell 2000 Index van kleinere, vooral lokaal opererende bedrijven, boekte een winst van 1,6% en maakte daarmee het verlies van donderdag zelfs meer dan goed. Volgens ons is veel van het goede nieuws nu wel ingeprijsd in de Amerikaanse aandelenmarkten, terwijl de waarderingen behoorlijk hoog zijn. Vandaar dat we in de tactische assetallocatie van onze beleggingsstrategieën voorlopig vasthouden aan de onderweging van Amerikaanse aandelen tegenover een overweging van aandelen uit opkomende markten. Die hebben het dit jaar (in euro’s gemeten) een stuk beter gedaan.

Agenda van vandaag

Wat macro-economisch nieuws betreft zal het deze week niet heel druk zijn. Maandag krijgen we definitieve inflatiecijfers van november uit de eurozone en de huizenmarktindex van Amerikaanse aannemers.

Fijne week!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 23577,44 op Dow Jones 10,0 23,40 23,42 +1,12 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 20999,96 op Dow Jones 5,0 46,38 46,40 +0,54 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 28020,0 op Dow Jones 9,6 24,26 24,28 -1,50 % Koop Sprinter
Sprinter Short 28020,0 op Dow Jones 9,6 24,26 24,28 -1,50 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 18 december 2017, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.