Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Beleggers onzeker over plannen van de ECB

vrijdag 12 januari 2018

Het leekt gisteren een redelijk rustige beursdag te worden. De Europese aandelenindices schommelden rond het slot van woensdag en obligatiemarkten kwamen weer iets tot rust met lagere rentes. Tot 13.30 uur… Toen werden namelijk de notulen van de laatste ECB-vergadering gepubliceerd.
 
Op mijn Bloombergscherm zag ik nieuwskoppen als *ECB SAW 'SOME COMFORT' IN WAGE DYNAMICS BUT INFLATION A CONCERN. Oftewel: de ECB ziet toenemend inflatiegevaar. In reactie schoot de koers van de euro omhoog, liepen de obligatierentes weer op en leverden de Europese aandelenindices hun koerswinsten van eerder die dag weer in. Beleggers worden blijkbaar onzeker over de plannen van de ECB, de Europese Centrale Bank. Tot nu toe heerste de overtuiging dat de ECB nog heel lang een sterk stimulerend monetair beleid zou voeren. Maar daarin lijkt nu mogelijk toch iets sneller dan verwacht verandering in te komen.
 

Sterkste bbp-groei Duitsland sinds 2011

Op basis van de gunstige economische ontwikkelingen in de eurozone kun je je ook sterk afvragen waarom de ECB nog zo ‘diep het gaspedaal ingedrukt houdt’. Zo werd gisteren bekend dat de Duitse economie vorig jaar met 2,2% is gegroeid. Dat is weliswaar iets minder dan de verwachte +2,3% maar wel de sterkste groei sinds 2011. En ook de vooruitzichten voor 2018 zijn uitstekend. De enige reden voor de ECB om sterk te blijven stimuleren, is de lage inflatie. Die blijft hardnekkig laag en lijkt nauwelijks omhoog te krijgen. Toch zien we de opwaartse druk op de inflatie wel wat toenemen. En ik ben ervan overtuigd dat in deze fase van de economische cyclus niet een (kunstmatige) extreem lage rente maar eerder juist een iets hogere rente zal leiden tot hogere inflatie. Een hogere rente kan namelijk een omslag veroorzaken in het 'deflatie-denken’. Veel consumenten en bedrijven zitten als het ware nog in deflatiemodus.
 

Duitse 10-jaarsrente op 0,58%, hoogste niveau sinds juli

Terug naar de markten. Na een beweeglijke dag met vrij hoge omzetten sloot de Stoxx Europe 600 Index met een verlies van 0,3%. De stemming werd gedrukt door de hogere rente en de sterkere euro. Aandelen van bedrijven uit de grondstoffensector en de bankensector voerden de lijst met winnaars aan. Maar andere (vooral rentegevoelige) sectoren als vastgoedbedrijven sloten lager. De prijs van een vat Brentolie stond gisteren voor de eerste keer in drie jaar even boven de $70 per vat maar sloot daar net onder. De Duitse 10-jaarsrente sloot 4 basispunten hoger op 0,58%, het hoogste niveau sinds juli vorig jaar. De euro eindigde op $1,204.
 

Russell 2000 Index +1,7%, Nasdaq +0,8%

De angst voor sterk oplopende rentes onder Amerikaanse beleggers nam gisteren snel af. Berichten dat de Chinezen minder Amerikaanse staatsobligaties zouden willen kopen, werden flink afgezwakt – en zelfs als 'fake news' afgedaan. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 2 basispunten naar 2,54%. We verwachten hogere obligatierentes tegen het einde van het jaar, maar zolang de rente niet in één streep omhoog gaat en de winstgroei van bedrijven niet afzwakt, is er voor beleggers weinig reden tot grote zorgen. Geholpen door lagere rentes, hogere grondstoffenprijzen (waaronder de olieprijs) en positieve verwachtingen van het aanstaande ‘kwartaalcijferseizoen’, vestigden de aandelenindices op Wall Street nieuwe records. De S&P 500 Index won 0,7%, de Russell 2000 Index sloot 1,7% hoger en de Nasdaq pluste 0,8%.
 

Chinese import in december valt tegen

Op de obligatiemarkten is het vanochtend redelijk rustig, al lopen de rentes wel weer wat op. De Amerikaanse 10-jaarsrente noteert op dit moment 1 basispunt hoger op 2,55%, de Japanse 10-jaars doet 0,08% (+1bp) en de Australische 10-jaarsrente staat 2 basispunten hoger op 2,75%. Mede door een sterkere Japanse yen is de Nikkei-index in Tokio 0,2% lager gesloten. Op de andere Aziatische beurzen is de stemming wat beter. De Hang Seng-index wint op dit moment 0,7% en de Kospi-index is 0,3% hoger gesloten in Seoel. De hoofdindex van Shanghai wint 0,2%. De Chinese handelscijfers van december weken af van de verwachting: de export is met 10,9% gestegen, 0,1% meer dan verwacht maar de import nam met slechts 4,5% toe. Hier werd gerekend op een stijging van 15,1%. Als gevolg hiervan is het handelsoverschot uitgekomen op $56,7 miljard tegenover $37 miljard verwacht. Dat zal president Trump niet leuk vinden en het kan druk leggen op de Amerikaanse handelsrelatie (afspraken) met China. Daarnaast kan de lagere import duiden op een afzwakking van de Chinese groei.
 

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere industriële-productiecijfers uit Italië en inflatiecijfers uit Frankrijk en Spanje. Ook uit de VS krijgen we vanmiddag inflatiecijfers van december, waar de obligatiemarkt op zal reageren. Er wordt een stijging van 0,1% verwacht (maand op maand) en 2,1% op jaarbasis. De kerninflatie zal naar verwachting met 0,2% (maand op maand) en 1,7% (jaar op jaar) zijn gestegen. Verder krijgen we nog winkelomzetcijfers en de kwartaalresultaten van financiële concerns BlackRock, Wells Fargo en J.P. Morgan. 

Alvast een heel goed weekend!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 1,062 op EUR/USD 11,1 9,02 9,04 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 0,957 op EUR/USD 5,5 18,02 18,04 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 1,2551 op EUR/USD 10,3 9,67 9,69 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 1,341 op EUR/USD 5,1 19,54 19,56 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 12 januari 2018, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.