Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse Technische analyse AEX: Herstelbeweging nog intact

maandag 16 april 2018

De huidige en 3e herstelbeweging is nog steeds intact waarbij de volgende weerstandszone onder druk staat. Deze opgaande beweging is zeer steil en krachtig, maar de kans op topvorming blijft realistisch in de komende dagen. 
De vraag voor de komende tijd is waar de volgende top wordt gevormd voordat de correctieve fase wordt voortgezet. Eerdere topvormingspatronen in de afgelopen week werden zonder moeite weer opgeheven. Zo werden vorige week twee tweezers toppen gevormd die een dag later alweer werden opgeheven. Na de doorbraak boven de dubbele toppenzone bij 539,75 – 541 is de AEX verder gaan versteilen in het zeerkortetermijnbeeld. In deze toppenzone lag de dubbele top die in de afgelopen twee maanden werd gevormd tijdens de eerste twee herstelbewegingen. De huidige en 3e herstelbeweging is aanzienlijk krachtiger en forser waarbij de teller momenteel op 32 punten staat vanaf de drievoudige bodemzone van 516 – 517. De doorbraak boven de zone 539,75 – 541 zorgde voor een verdere verbetering in het zeerkortetermijnbeeld. Mijn visie in het middellangetermijnbeeld blijft onveranderd neerwaarts gericht voor de lopende kwartaal, maar door de recente doorbraak zal het wel aanzienlijk langer kunnen duren voordat de zone 516 – 517 weer onder druk wordt gezet. Als we kijken naar het kortetermijnbeeld dan is de AEX aanbeland bij de bovenkant van een eerdere grote neerwaartse gap. Deze bovenkant ligt bij 549,95 en werd gevormd op de dag dat de AEX door de 2 jaar lange stijgende bodemlijn brak. Deze 549,95 is nu de eerste weerstand tijdens deze 3e herstelbeweging. 

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Long

541 – 539,75 / 536,60 / 533,65

549,95 / 551 / 557,50 / 564

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 13 april 2018

Neerwaartse druk aandelenmarkten intact 


Als we de huidige herstelbeweging in de AEX afzetten tegen de bewegingen in veel andere aandelenindices dan valt op dat deze beweging in de AEX aanzienlijk krachtiger is verlopen. Veel andere Europese indices blijven onder hun eerdere en lagere toppen van de afgelopen maanden. Indices als de DAX en STOXX Europe 600 naderen hun lagere toppen, maar bleven hier nog onder. In Amerika is de herstelbeweging nog zwakker. Daar blijft de belangrijke steunzone in het middellangetermijnbeeld onder druk staan, ofwel het 200-daags gemiddelde en de langere stijgende bodemlijn. Eind vorige week werden in veel Amerikaanse indices toppatronen gevormd in het kortetermijnbeeld, zoals dark cloud cover en bearish engulfing patronen. Als we kijken naar de AEX dan zou rond de huidige niveaus een lagere top gevormd kunnen worden. Bij 549,95 ligt de bovenkant van de eerdere neerwaartse gap en bij 551 ligt het laatste en 61,8%-Fibonacci-retracementniveau van de gehele daling tot op heden. Een doorbraak daarboven op slotbasis zou een verdere stijging mogelijk maken richting de 564 tot mogelijk de jaartop bij 572,80. Hiermee zou de vergelijking met de situatie uit 2015 steeds groter worden. Destijds werd in april 2015 een top gevormd bij 510 waarna een forsere correctie plaatsvond. In de zomermaanden vond een herstelbeweging plaats waardoor een meervoudige toppenzone ontstond bij 505 – 510. Dit was toen het startpunt van een zeer forse correctieve fase die pas bij de belangrijke langetermijnbodem van 378 stopte in februari 2016. Dit was destijds het startpunt van de 2 jaar durende krachtige opgaande middellangetermijntrend van bijna 200 punten (ruim 50%). Deze opwaartse beweging ging gepaard zonder forsere correcties. Zo vonden in 2017 slechts 2 kleine zomercorrecties plaats. Een dergelijk lange periode zonder krachtige tegenreacties hebben we tijdens deze bullmarkt nog niet eerder gezien. De doorbraak eind januari/begin februari onder deze stijgende middellange-termijnbodemlijn bij 553 was destijds het definitieve bevestigingssignaal dat deze lange en steeds euforische stijgende trend ten einde was gekomen.

 
Neerwaartse omkeer in de komende handelsdagen?

Zolang we geen verbeteringen zien in de andere indices is de kans groot dat de AEX ook een volgende top zal vormen op zeer korte termijn. Verdere verbeteringen zorgen voor meer opwaartse ruimte en mogelijk een 2015 scenario. Toch blijft de dalende middellangetermijntrend intact en blijf ik bij mijn mening dat de AEX zijn bodems van de huidige en precies 10% grote correctie zal doorbreken. Mijn 1e doelzone blijft onveranderd liggen bij 505 – 510 met een belangrijke meervoudige bodemzone vlak daarboven bij 516 – 517. De 2e doelzone ligt bij de 475 – 485. We moeten in de komende dagen dan ook zeer alert blijven op de vorming van toppatronen en de start van een plotselinge en krachtige volgende neerwaartse draai. De stijgende middellangetermijntrend is gebroken en de herstelbewegingen zijn nodig voor de vorming van een lagere top in het middellangetermijnbeeld. Verder zagen we al een death cross tussen het 50-daags en 200-daags gemiddelde en werd een grote en zeldzame bearish engulfing in de maandgrafiek gevormd. Vandaag lijkt de AEX opnieuw met een kleine opwaartse gap te openen richting de 549,95 – 551. Een sluiting van deze openingsgap en de vorming van een toppatroon zouden de eerste topsignalen kunnen inhouden. Toch is er door de steilheid van deze herstelbeweging geen opgaande bodemlijn te zien. Dit herstel gaat sneller en is forser dan de blow-off beweging die in de eerste 3 weken van januari plaatsvond. Een verslechtering in het kortetermijnbeeld en bevestiging van de vorming van een top treedt echter pas op zodra de AEX onder de voormalige toppenzone van 539,75 – 541 terecht komt. Zolang dat niet gebeurt, blijft de opwaartse druk in het zeerkortetermijnbeeld intact. 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 500,62 op AEX 10,1 5,49 5,51 +7,84 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 444,56 op AEX 5,0 11,10 11,12 +3,73 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 608,7 op AEX 9,9 5,58 5,60 -7,14 % Koop Sprinter
Sprinter Short 653,0 op AEX 5,1 10,89 10,90 -3,71 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 16 april 2018 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.