Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX: Komt er nog een lagere top?

donderdag 19 april 2018

De opgaande beweging werd gisteren verder voortgezet naar hogere toppen in het zeerkortetermijnbeeld. De vraag is waar een lagere top gevormd gaat worden. Tot aan de jaartop zijn nog maar enkele weerstanden te vinden.  De teller vanaf de hertest van de meervoudige bodemzone eind maart bij 516 – 517 staat inmiddels op 36 punten stijging. De jaartop van 23 januari bij 572,80 is daarmee nog 20 punten van de huidige stand vandaan. Hiermee is de huidige opgaande beweging de grootste en krachtigste opgaande beweging van dit jaar. In de eerste drie weken van januari steeg de AEX vanaf de 540,40 bodem tot aan de jaartop bij 572,80. Destijds bevond de AEX zich nog binnen de grenzen van de 2 jaar durende opgaande middellangetermijntrend. Deze trend werd ruim een week daarna gebroken en kwam daarmee ten einde. De huidige opgaande beweging valt dus in de categorie ‘herstelbeweging’ voor de vorming van een lagere danwel dubbele top. De middellangetermijntrend draaide begin februari naar neerwaarts na het doorbreken van de 2 jaar durende opgaande bodemlijn met een neerwaartse gap rond de 553. Bij dit punt is de AEX nu aanbeland. Toch ligt hier geen weerstand aangezien dit voormalige steunpunt een opgaande bodemlijn betrof. De neerwaartse gap die destijds werd gevormd tussen de 545,15 en 549,95 werd twee dagen geleden al wel volledig gesloten. Daarmee werd ook het laatste Fibonacci-retracementniveau opwaarts gebroken. Dit punt (61,8%) was bij 551 te vinden. Hiermee staat de weg in principe open voor een hertest van de zone 564 – 572,80.

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Long

549,95 /545,50 / 541 – 539,75 / 536,80

557,50 / 564 / 572,80

Grafiek AEX-index op dagbasis

Steil opgaande herstelbeweging

Dit jaar begon met een krachtige en 32 punten oplopende stijging. Dit was destijds de klassieke blow-off beweging die we in veel indices zagen. Dit zijn zeer steile opgaande kortetermijnbewegingen die geregeld plaatsvinden aan het einde van een stijgende middellangetermijntrend. Tijdens deze 2 jaar durende opgaande trend vanaf de 378-bodem van februari 2016 vonden er slechts een beperkt aantal en kleine correcties plaats van 5% tot 7%. Na de afronding van de blow-off beweging (een dag na de plaatsing van de jaartop) viel de AEX in een vrije val terug naar de 516. Hiermee werd bijna mijn 1e koersdoelzone bereikt die bij 505 – 510 is te vinden. Hier liggen de toppenzone uit 2015 en de bodems van de 2 zomercorrecties van vorig jaar. In twee maanden tijd vonden daarna een tweetal gelijke herstelbewegingen plaats en 2 gelijke minicorrecties. Hierdoor werd een drievoudige steunzone bij 516 – 517 gevormd en een dubbele top bij 539,75 – 541. Ik had verwacht dat deze 3e herstelbeweging ook rond de 540 – 541 zou eindigen. De doorbraak hierboven zorgde voor een krachtige voortzetting van de opgaande herstelbeweging. We zien bijna dagelijks ‘witte’ candlesticks, ofwel de slotkoersen liggen hoger dan de openingskoersen. Deze beweging is verder zeer steil waardoor er geen duidelijke opgaande kortetermijnbodemlijn is te zien. We moeten daarbij wel alert blijven op de vorming van toppatronen in de AEX. Dit zou een eerste indicatie zijn voor een trendomkeer. We hebben in de afgelopen twee weken echter meerdere toppatronen in de markt gezien (zoals een tweezer top) die een dag later werden geneutraliseerd. Niet alleen de vorming van een toppatroon is dus belangrijk maar ook het vervolg daarna. Zolang deze eerste indicaties (die enkele dagen duren) niet worden gegeven, blijft meer opwaartse ruimte aanwezig tijdens deze herstelbeweging. Een eerste weerstand is bij de oude top van 557,50 te vinden. Daarboven ligt de oude bekende 564-top (top van 2007) en de jaartop van 572,80. Vanuit de zijwaartse consolidatiefase tussen de 516 en 541 is overigens een doel te berekenen dat bij 564 ligt in het kortetermijnbeeld. 

 Trend in het middellangetermijnbeeld blijft dalend

Buiten de gebroken stijgende bodemlijn sinds februari 2016 zagen we meer duidelijke en langere signalen die wijzen op een verder vervolg van de dalende trend in de komende tijd. Zo werd in de maandgrafiek een grote bearish engulfing gevormd. Ook zagen we de eerste death cross sinds september 2015 waarbij er al een duidelijke afvlakking van het 200-daags gemiddelde was te zien. Inmiddels staat de AEX weer ruim anderhalve week boven deze gemiddelden waardoor we momenteel weer een opwaartse draai zien in het 50-daags gemiddelde. In andere Europese indices is het nog niet zover. Daar noteren veel indices nog onder hun vorige toppen en 200-daags gemiddelde of onder de dalende toppenlijn. De opgaande beweging in de AEX is dus aanzienlijk krachtiger dan in veel andere indices. Als de AEX in de komende week/weken doorloopt richting de zone 564 – 572,80 dan lijkt eenzelfde scenario als in 2015 mogelijk. Destijds vormde de AEX in april 2015 een top bij 510 waarna een forse correctie volgde. Tijdens de daaropvolgende herstelbeweging vormde de AEX een top bij 505 in augustus, een dubbele top was hiermee een feit. Dit was toen het startpunt van een zeer forse correctieve fase van ongeveer 25% daling tot aan de belangrijke langetermijnbodem bij 378 in februari 2016. We zien in de media, bij beleggers en analisten al veelal de recent verdwenen euforie in een hoog tempo terugkomen in de markt. Dit zal naar mijn mening slechts tijdelijk zijn aangezien de trend is gedraaid en we zeer alert moeten zijn op een plotselinge en forse terugval in de komende periode. Mijn 1e doelzone blijft onveranderd liggen bij 505 – 510 en daaronder bij 475 – 485. Steunpunten in het kortetermijnbeeld zijn te vinden bij 549,95 en 545,50. Daaronder treedt de eerste duidelijke verzwakking op. Verder ligt er nog de voormalige toppenzone bij 540 – 541. 

Olieprijs (WTI): volgende koersdoel bij $ 74 komt in zicht

De olieprijs (WTI) bevindt zich in een zeer krachtige opgaande trend waarbij mijn volgende te berekenen koersdoel bij $74 is te vinden. Dit doel is te berekenen vanuit een groot omgekeerd hoofd-schouderpatroon dat ruim een half jaar geleden opwaarts werd geactiveerd boven zijn neklijn. Mijn vorige koersdoel bij $62 werd begin dit jaar al gebroken. In mijn vorige analyse van maart dit jaar over de olieprijs was vanaf de top van begin dit jaar een symmetrische driehoek te zien. Daarbij is er sprake van dalende toppen en hogere bodems. De bewegingsruimte werd dus steeds smaller. Tijdens de ontwikkeling van dit patroon zagen we al enkele forse correcties. Zo viel hij al eerder terug van $66,50 naar de $58,10, een daling van $8,40. Deze opgaande bodemlijn is een versteilingsfase van de stijgende langetermijntrend. Deze versteiling startte in augustus vorig jaar rond de $45. Deze bodemlijn is tot op heden intact gebleven en eind maart brak de olieprijs door de dalende toppenlijn van deze symmetrische driehoek. Dit zorgde direct voor de hertest van de jaartop bij $66,50. De terugval hierna was een hertest van de genoemde sinds de zomer van vorig jaar stijgende bodemlijn en een terugtest naar het uitbraakniveau van de voormalige driehoeksformatie. Hij vormde daarmee begin april een bodem bij $62 waarna de opwaartse weg naar hogere jaartoppen werd ingezet. Zo werd gisteren de top verder verhoogd naar de $68,75. In het kortetermijnbeeld zien we verder een stijgend trendkanaal sinds begin dit jaar, dat gisteren aan de bovenkant werd getest. Een kortstondige terugval is dan ook realistisch. Eerste steun is bij $66,50 te vinden. Daaronder ligt de sinds de zomer stijgende bodemlijn bij $63. Hieronder treedt pas de eerste verzwakking op waarna onder de $62 bevestiging optreedt van een doorbraak van de sinds de zomer van vorig jaar stijgende bodemlijn. In dat scenario mag een diepere correctieve beweging worden verwacht. De stijgende langetermijntrend blijft in dat scenario wel intact. De vraag voor de komende periode is of de olieprijs eerst een diepere correctie zal doormaken of binnen de grenzen van het stijgende en steilere trendkanaal dit kwartaal op zoek zal gaan naar hogere toppen en mijn doel bij 74 zal testen. Vlak daarboven ligt overigens bij $75 nog een oude en belangrijke horizontale weerstand. Zolang er geen verslechteringen optreden onder de genoemde stijgende bodemlijn van nu $63 blijft de krachtige opwaartse trend intact.

Grafiek olieprijs (WTI) op dagbasis

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 458,68 op AEX 10,1 4,98 5,00 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 408,01 op AEX 5,0 10,05 10,07 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 556,16 op AEX 10,0 5,05 5,07 -0,20 % Koop Sprinter
Sprinter Short 597,0 op AEX 5,0 10,14 10,15 -0,20 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 19 april 2018 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.