Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen: Inflatiecijfers VS vallen goed bij beleggers

vrijdag 11 mei 2018

De spanningen in het Midden-Oosten zijn toegenomen sinds het Iran-besluit van de VS. De Israëlisch-Iraanse raketbeschietingen van woensdagnacht maken de situatie in de regio er niet stabieler op. Hopelijk biedt de ontmoeting op 12 juni van Trump met de Noord-Koreaanse leider Kim Jung-un betere vooruitzichten.

Op een rustige handelsdag, omdat veel handelaren vrij hadden vanwege Hemelvaartsdag, sloten de meeste Europese aandelenindices gisteren met bescheiden plusjes. De olieprijs liep nog iets verder op doordat beleggers bezorgd zijn over afnemende Iraanse olie-exporten. Een vat Brentolie kostte gisteren aan het einde van de dag $77,47, de hoogste prijs in bijna vier jaar. De euro werd iets sterker tegenover de dollar door tegenvallende macro-economische cijfers uit de VS. Maar de stijging moet denk ik eerder gezien worden als een correctie op de daling in de afgelopen weken. 

Koersdalingen in Milaan 

De Stoxx Europe 600 Index sloot gisteren bij lage omzetten 0,1% lager. Dat kwam vooral door koersverliezen op de effectenbeurs van Milaan. De kans bestaat dat er in Italië toch een regeringscoalitie komt van de beide (populistische) winnaars van de laatste verkiezingen, de Lega Nord en de Vijfsterrenbeweging. Beleggers zien dit als een risico voor de noodzakelijke hervormingen om Italië economisch en financieel sterker te maken. De FTSE MIB in Milaan sloot als enige grote Europese beursindex lager (-1%). Ook Italiaanse staatsobligaties daalden in koers: de 10-jaarsrente steeg 5 basispunten naar 1,93%. Op de obligatiemarkt was verder weinig beweging. 

Lager dan verwachte inflatie in VS

Op Wall Street werden gematigde inflatiecijfers met gejuich ontvangen. De inflatie in de VS is in april op 0,2% op maandbasis uitgekomen (0,3% verwacht) en op jaarbasis op 2,5%, precies als de verwachting van analisten. De kerninflatie (exclusief energie en voedsel) was maandbasis 0,1% (0,2% verwacht) en op jaarbasis 2,1% (+2,2% verwacht). De iets lager dan verwachte inflatiecijfers zouden kunnen betekenen dat de Amerikaanse centrale bank het tempo van renteverhogingen niet snel zal opvoeren. Nu denk ik niet dat de inflatiecijfers van gisteren de verwachting van nog drie renteverhogingen in 2018 zal veranderen, maar beleggers hebben meestal niet zo'n lange horizon. 

Alle aandelensectoren hoger op Wall Street

De S&P 500 won gisteren iets minder dan 1% en sloot op het hoogste niveau in zeven weken. Alle aandelensectoren wisten hoger te sluiten. Rentegevoelige sectoren zoals nutsbedrijven en telecombedrijven stonden bovenaan omdat de rentes daalden op de iets lager dan verwachte inflatiecijfers. Maar zelfs aandelen uit de financiële sector boekten winst, ondanks de lagere rente. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde gisteren met 4 basispunten naar 2,96%. Het aandeel Apple sloot op de hoogste stand van het jaar en is de marktkapitalisatie van $1000 miljard op 7% genaderd. De Nasdaq sloot gisteren 0,9% hoger.

Angst voor grote crisis Argentinië neemt af

De koersdaling van aandelen uit opkomende markten lijkt voor nu ook weer voorbij. Gisteren steeg de MSCI Emerging Markets Index voor de vierde dag op rij. Argentijnse aandelen sloten gisteren gemiddeld ruim 6% hoger, nu de angst voor een grote crisis wat is afgenomen. Wij verwachten dat zowel aandelen als obligaties uit opkomende marktende komende maanden wat verder kunnen herstellen.

Ook hogere aandelenkoersen in Azië

Volgens een bericht van beursnieuwsdienst Bloomberg zijn Aziatische aandelen op weg naar de beste week sinds februari. De MSCI Asia Pacific Index staat bijna 2% hoger dan het slot van vorige week. Beleggers in Azië reageren positief op de iets lagere inflatiecijfers uit de VS (en het Verenigd Koninkrijk) waardoor de kans op snel stijgende rentes en een nog sterkere dollar lijken afgenomen. De Nikkei-index in Tokio staat op het moment van schrijven 1% hoger en de Hang Seng-index in Hongkong wint 1,3%. De beursindex van Shanghai noteert 0,1% hoger en de Kospi-index in Seoel plust 1,2%. De olieprijs staat licht lager en de dollar noteert vrijwel onveranderd: $1,1909 voor een euro.   

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere Spaanse inflatiecijfers en Amerikaanse vertrouwensindices van de Universiteit van Michigan. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere ArcelorMittal en Mediobanca. 

Alvast een goed weekend!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 107,42 op Apple 2,2 81,86 0,00 +0,54 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 107,42 op Apple 2,2 81,86 0,00 +0,54 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 11 mei 2018, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.