Auteur

Sander van Baren
Hoofd ING Sprinters

Corporate Action Altice

dinsdag 22 mei 2018

Altice NV heeft aangekondigd Altice USA af te splitsen. Voor elk aandeel Altice NV wordt 0.4163 aandeel Altice USA uitgekeerd aan de houder van het aandeel. Daarbij zal er voor Altice USA een dividend van $ 2.035 per aandeel worden uitgekeerd. Echter, de dividendopbrengsten gelden niet voor de houders van Altice USA resulterende uit de afsplitsing. Meer informatie kunt u vinden via de website van Euronext. Vanwege de spin-off en dividenduitkering zal de ratio en het financieringsniveau worden aangepast van de huidige Sprinters op Altice. Hierdoor behoudt uw Sprinter dezelfde hefboom en Altice NV (Europe) als onderliggende waarde. Vanwege het feit dat Altice USA in dollars noteert moet er ook rekening worden gehouden met de EUR/USD wisselkoers. De waarde van uw Sprinter verandert door deze aanpassing niet. 

 

New ratio = 1 / (Altice NV / (Altice NV – [(0.4163 x [ATUS US - $2.035]/EURUSD)])

 

Altice NV               : Slotkoers Altice NV op 21 Mei 2018 om 17:35 (EUR 7.902)

0.4163                   : Spin-off factor

ATUS US              : Slotkoers Altice USA op 21 mei 2018 om 22:00 CET (USD 19.70);

$2.035                   : Divinduitkering aandeel Altice USA. De dividendopbrengsten gelden niet voor de houders van Altice USA resulterende uit de spin-off;

EURUSD              : FX EURUSD op 21 2018 om 22:00 CET; (1.1785)

 

Nieuwe Ratio = 1/(7.902 / (7.902 – [(0.4163 x [$19.70 - $2.035]/1.1785)])

  

Nieuw financieringsniveau = [Huidig financieringsniveau * Nieuwe Ratio]

 

Daarnaast zullen wij per 22 mei 2018 alleen een bieding geven op deze Sprinters.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3,047 op Altice 10,7 0,29 0,30 +3,51 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2,661 op Altice 4,7 0,67 0,68 +3,05 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3,581 op Altice 5,9 0,54 0,00 -1,82 % Koop Sprinter
Sprinter Short 3,42 op Altice 5,0 0,64 0,00 -1,54 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.