Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Kunnen haviken in duiven veranderen?

vrijdag 15 juni 2018

Kunnen haviken in duiven veranderen? Blijkbaar wel. Ik zal het toelichten. Vorige week gaf de Europese Centrale Bank (ECB) wat schoten voor de boeg die duidden op de aankondiging van een minder stimulerend centralebankbeleid. 

‘Havikachtig’: renteverhoging Fed en einde stimuleringsprogramma ECB

Dinsdagavond werden de voorstanders van zo’n ‘krapper’ monetair beleid (ook wel haviken genoemd) al op hun wenken bediend door de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’. Die verhoogde de rente en stelde meer verhogingen in het vooruitzicht. En gisteren kondigde ECB-voorzitter Mario Draghi het einde aan van het obligatie-opkoopprogramma van de ECB. Tot september koopt de ECB nog voor €30 miljard per maand aan obligaties op, maar bouwt dat daarna af naar €15 miljard in de laatste drie maanden van dit jaar. Tot zover past dit nog in de ‘havikachtige’ verwachting van de financiële markten, die de aankondiging van de ECB al zagen aankomen. 

Maar ook wat leuks voor de ‘duiven’

En toch zat er ook iets voor de 'duiven' (voorstanders van makkelijk-geldbeleid) in het persbericht van de ECB. Draghi kondigde namelijk ook aan, dat als opgekochte obligaties aflossen, het vrijkomende kapitaal zal worden geherinvesteerd. Ook beloofde hij min of meer dat de ECB de beleidsrente niet voor volgend jaar zomer zal verhogen. Dit alles natuurlijk wel afhankelijk van de economische ontwikkelingen. Het besluit te stoppen met het opkoopprogramma werd onderbouwd door te wijzen op de sterke onderliggende kracht van de economie in de eurozone en de aantrekkende inflatie. De eerste schatting van de inflatie in mei in de eurozone was 1,9%. Tijd om eindelijk eens de geld kraan dicht te draaien. En daar zijn wij het wel mee eens. 

ECB: verhouding groei en inflatie in eurozone wordt minder gunstig

Te lang teveel ‘goedkoop geld’ in de markten pompen leidt tot niet-passend belegd kapitaal, extreme beurswaarderingen en uiteindelijk tot luchtbellen die uitelkaar zullen spatten. Opvallend was dat de ECB haar groeiverwachting voor de eurozone voor 2018 heeft verlaagd van 2,4% naar 2,1% en voor 2019 en 2020 onveranderd heeft gelaten op 1,9% respectievelijk 1,7%. Voor de inflatie verwacht de ECB nu voor zowel dit jaar als volgend jaar 1,7% (was 1,4%) en voor 2020 blijft de verwachting 1,7%. Dit betekent dat de ‘nominale’ groeiverwachting (reële groei plus inflatie) voor dit jaar blijft staan op 3,8% (2,1% + 1,7%) maar dat de verhouding minder gunstig is geworden. 

Beleid Fed en ECB gaat steeds meer uit elkaar lopen

Dit verklaart ook de terughoudende opstelling van de ECB door te wachten met een eerste renteverhoging (Draghi: ‘pas volgend jaar zomer’). Als we kijken naar de koersen van financiële instrumenten zoals renteswaps, is de algemene marktverwachting voor de eerste ECB-renteverhoging naar achteren in de tijd geschoven. Dus halen beleggers toch een duifachtig signaal uit de berichten van de ECB na het havikachtige verhaal (meer renteverhogingen) van de Fed een dag eerder. Dit is een teken dat zowel de economische-groeitrends als ook het beleid van centrale banken verder uit elkaar gaan lopen na de min of meer gelijk opgaande bewegingen die we tot vorig jaar zagen. 

Nieuw: update van Beleggingsvisie 2018

Zowel de ongelijke economische groei als ook het tempo van renteverhogingen door de centrale banken in de VS en de eurozone zijn thema's die we in onze gisteren gepubliceerde update van onze Beleggingsvisie 2018 behandelen. Het zijn geen gemakkelijke marktomstandigheden voor beleggers. Maar lees vooral onze inzichten in onze Beleggingsvisie

Koersen veren op na ECB-persbericht 

In reactie op het duifachtige nieuws uit Riga (Letland, waar de ECB deze keer vergaderde), dook de eurodollarkoers omlaag, daalden de rentes op staatsobligaties van eurolanden en veerden de Europese aandelenkoersen op. De Europese aandelenbeurzen waren deze dag nog negatief begonnen, in reactie op de lagere slotstanden op Wall Street en op de lagere Aziatische aandelenindices. De Stoxx Europe 600 Index sloot uiteindelijk maar liefst 1,2% hoger, onder aanvoering van rentegevoelige aandelensectoren zoals nutsbedrijven en telecombedrijven. De zwakkere euro is een steun in de rug voor Europese exportbedrijven. 

Koersverlies Unilever duwt dagelijkse consumentengoederen als enige sectorindex in de min

Bankaandelen stegen minder omdat de obligatierente daalde en daarmee de rentecurve vlakker is geworden. Dit is minder gunstig voor de winstvooruitzichten van banken, die het deels moeten hebben van het renteverschil tussen kortlopende en langlopende leningen. De sector dagelijkse consumentengoederen sloot als enige aandelensector lager in Europa, mede door de koersdaling van zwaargewicht Unilever die met teleurstellende groeivooruitzichten kwam en waarvan de notering in Londen (en dus de opname in de FTSE-index) op de tocht staat. Op de obligatiemarkt daalde de Duitse tienjaarsrente met 6 basispunten naar 0,43% en daalden de risicopremies op bedrijfsobligaties. 

Marktreactie op ECB: ‘Goudlokje’ is terug

We kunnen dan ook concluderen dat het besluit van de ECB gisteren door de markt is opgevat als bijdragend aan een scenario waarin alle beleggers zullen profiteren. Een ‘Goudlokje-scenario’, waarin het niet te koud, niet te warm maar precies goed is allemaal. Wij denken dat dit helaas niet lang zo zal blijven en dat de obligatierentes uiteindelijk verder zullen oplopen, mits de economische groei zich gunstig blijft ontwikkelingen. Daarom hebben we besloten om de onderweging van obligaties in de assetallocatie van onze beleggingsstrategieën te handhaven. Een uitgebreide toelichting op onze actuele tactische allocatie lees je in het Maanbericht beleggen van juni.   

Nieuw record Nasdaq, Google gaat bouwen in Noord-Holland 

Op Wall Street gingen beleggers redelijk mee met het optimisme op de Europese beurzen en werd de daling van de S&P 500 Index van dinsdag weer bijna goedgemaakt. Het sentiment kreeg steun van beter dan verwachte cijfers over de Amerikaanse winkelomzetten in mei. De zijn vorige maand met 0,8% gestegen ten opzichte van de maand ervoor. Dat is twee keer zo sterk als verwacht en de sterkste stijging in zes maanden. Dit wijst erop dat de Amerikaanse economie flink aantrekt in het tweede kwartaal waarmee een hogere beleidsrente van de Fed dan ook gerechtvaardigd is. De S&P 500 eindigde met een plus van 0,3%. De Nasdaq won 0,9% en boekte daarmee weer een nieuw record. Deze door technologiebedrijven gedomineerde index staat inmiddels al op een winst van ruim 12% sinds 2 januari 2018. En gisteren was er meer goed nieuws uit de IT-sector. Binnenkort gaat Google vlakbij mijn woonplaats een datacentrum bouwen. Ik denk dat ik daardoor nog sneller dingen op het internet kan vinden. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde gisteren met 3 basispunten naar 2,94%.      

Verdeeld beeld op Aziatische aandelenmarkten vanmorgen

Als ik op mijn Bloombergscherm kijk, zie ik wat plussen en minnen op de Aziatische beurzen. De Chinese aandelenkoersen liggen onder druk omdat wordt verwacht dat president Trump misschien vandaag al importheffingen op Chinese goederen aankondigt. De koersen in Shanghai staan op dit moment gemiddeld op een verlies van 0,6% en in Shenzhen zelfs van 1,4%. De Hang Seng-index in Hongkong schommelt rond het slot van gisteren. De Bank of Japan heeft vanmorgen de inflatieverwachtingen iets afgezwakt en heeft besloten om het huidige stimulerende monetaire beleid voort te zetten. In reactie is de yen iets zwakker geworden waardoor de Nikkei-index nu op een winst staat van 0,6%. In euro's gemeten staat deze bekendste Japanse aandelenindex nu op een jaarwinst van 6%. De Kospi-index in Seoel verliest vanmorgen 0,5%.

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere winkelomzetcijfers uit Nederland, industriële-productiecijfers uit Italië en de definitieve inflatiecijfers van de eurozone over de maand mei. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere industriële-productiecijfers en vertrouwensindices van de Universiteit van Michigan. 

Alvast een heel fijn weekend! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3103,77 op EURO STOXX 50 9,6 3,59 3,61 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2742,57 op EURO STOXX 50 4,8 7,15 7,17 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3837,84 op EURO STOXX 50 8,7 3,96 3,98 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 3770,0 op EURO STOXX 50 7,9 4,37 4,39 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 15 juni 2018, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.