Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Analyse: Henkel Henkel

dinsdag 19 juni 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE0006048432 EUR 18 1.71 Ja Long Dagelijkse consumentengoederen

Net als de concurrentie kwam Henkel met het vooruitzicht van 2% tot 4% zelfstandige (‘organische’) groei in 2018. Dat is niet echt ambitieus voor het bedrijf. Misschien dat de lijmdivisie het geheel nog naar een hoger plan kan tillen.

Leidende marktposities in zowel de consumenten -en industri?le markten

Henkel AG & Co KGaA (Henkel), de Duitse innovatieve fabrikant van lijm, wasmiddelen, cosmetica en schoonmaakmiddelen, is wereldwijd actief met toonaangevende merken en technologieën. Het concern werkt in drie domeinen: was -en reinigingsproducten, schoonheidsproducten en kleeftechnologieën. Henkel werd opgericht in 1876 en is wereldwijd markleider in zowel consumenten- als industriële (deel)markten met bekende merken zoals Persil, Schwarzkopf en Loctite. Het draaide in 2017 €20 mld omzet.

Langetermijnvisie

Henkel heeft de ambities ingekaderd tot na 2020 en wil groeien en onder meer zijn digitaliseringsproces versnellen. Henkel heeft als prioriteit een gemiddelde groei van 2% tot 4%, een groei van de aangepaste winst per preferent aandeel van 7% tot 9%, een verbetering van de marge van het bedrijfsresultaat (EBIT-marge) en een groei van de vrije kasstroom. Autonome groei blijft een belangrijk thema, maar overnames moeten een aanvulling bieden. Het bedrijf gaf een reeks initiatieven aan om de digitale operaties te verbreden, waarbij het bedrijf de organisatie wil omvormen. Daarmee wil Henkel zijn dienstverlening wereldwijd verbeteren, vooral in de supply chain. Er komt ook een Chief Digital Officer. Daarnaast zet het bedrijf vaart achter marktpenetratie en de betreding van nieuwe markten. Innovaties moeten sneller hun beslag krijgen.

Moeilijke marktomstandigheden

Henkel presenteerde 9 mei cijfers over het eerste kwartaal van 2018. Het concern behaalde €4,84 mld omzet, iets lager dan de gemiddelde analistenverwachting van €4,92 mld. De aangepaste winstcijfers waren met €842 mln iets lager dan de verwachting van €850 mln. De aangepaste winst per aandeel was met €1,43 precies als verwacht. De winstmarge was met 17,4% in lijn met de verwachting. Voor de rest van het jaar blijft Henkel bij zijn vooruitzichten, een groei van de identieke omzet in een bandbreedte van 2-4% en een groei van de aangepaste winst per aandeel van tussen de 5 en 8%.

Waardering

Henkel heeft een koers-winstverhouding van 17 keer de winst van het lopende jaar, vrijwel gelijk aan dat van de concurrentie maar lager dan de gemiddelde waardering van het aandeel.

Kansen

  • Henkel heeft sterke A-merken als Witte Reus, Pritt, Persil, Dixan, Swarzkopf en Fa. Daarnaast bezit het een sterk groeiend marktaandeel in de productie van huismerken.
  • De lijm- en kleefstoffendivisie is een van de grootste van de sector aan het worden. Henkel heeft inmiddels een wereldwijd marktaandeel van 15%. Daardoor verbetert de prijszettingkracht van Henkel sterk en is het concern een van de weinige concerns die de gestegen grondstoffenprijzen door kunnen berekenen aan winkeliers en consumenten.

Risico's

  • De marges zijn meer dan gemiddeld gevoelig voor schommelingen in de olieprijs en doordat 60% van de omzet buiten West-Europa gemaakt wordt is ook de omruilverhouding van de verschillende valuta’s naar de euro een bedrijfsrisico.
  • De voorgenomen verkoop van niet-kernactiviteiten kan tot onverwachte boekwinsten of -verliezen leiden.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 96 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 145. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 77,3 op Henkel 5,3 16,69 16,79 +6,35 % Koop Sprinter
Sprinter Long 77,3 op Henkel 5,3 16,69 16,79 +6,35 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen