Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Analyse: ASML Holding ASML Holding - EUV lijkt hoge verwachtingen waar te maken

maandag 6 augustus 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0010273215 EUR 25.6 1.06 Ja Short Informatie Technologie

EUV lijkt hoge verwachtingen waar te maken

De verwachte groei van de lithografiemarkt en de zeer sterke marktpositie die ASML hierin heeft, zijn reden voor enthousiasme over deze beleggingscase. Wel is de waardering fors en zijn de eindmarkten cyclisch. Nieuwe technologie (EUV) zou de eerstvolgende cyclische neergang moeten beperken.

Wereldwijd marktleider in lithografie

Met een marktaandeel van meer dan 85% is ASML wereldwijd marktleider op het gebied van chipproductie-apparatuur. Het bedrijf is gespecialiseerd in lithografische technieken voor het etsen van elektronische circuits op zogenoemde ‘wafers’ (onderdeel van die apparatuur). De ontwikkeling van de nieuwe productietechnologie op basis van extreem ultraviolet licht (EUV) ligt op schema en biedt perspectief voor verdere groei in omzet en marktaandeel. Chipmakers Intel, Samsung en TSMC zijn grote klanten en tevens aandeelhouder. In 2017 werd op een omzet van €9 mld een nettowinst behaald van €2,2 mld.

Uniek in de subsector

ASML heeft in de afgelopen 25 jaar een ijzersterke positie in de lithografiemarkt opgebouwd en heeft tegenwoordig een marktaandeel van ruim 85%. Als de volgende generatie lithografiesystemen (EUV) de beloftes kan waarmaken, kan het marktaandeel nog verder omhoog, richting de 100%.

2e kwartaal 2018 resultaten duidelijk beter dan verwacht

Zowel de omzet (+30,4%) als de WPA (+26%) waren duidelijk beter dan verwacht in het 2e kwartaal van 2018. Dat was dankzij een iets andere mix (meer ‘oude’ systemen) en een licht hogere brutomarge (43,3% tegenover 43,1% verwacht). Met name door de hogere omzet viel de winst per aandeel ook hoger uit dan verwacht. Er waren boekingen ter waarde van €1,95 mld in het 2e kwartaal, inclusief een nieuw EUV-systeem, en dat was fors lager dan verwacht door het uitblijven van EUV orders. De omzetvooruitzichten voor het 3e kwartaal zijn marginaal hoger dan verwacht. De mix zal in het 3e kwartaal verbeteren, waardoor de brutomarge (weer) richting 47-48% gaat (hoger dan de consensusverwachting van 45,8%). Het bedrijf verwacht ook in de tweede helft van 2018 solide groei van de omzet en de winstgevendheid. De acceptatie van EUV voor productievolumes kan opgevangen worden door ASML met een capaciteit van 20 systemen in 2018 en 30 systemen in 2019.

Waardering bovengemiddeld

De waardering is ruim bovengemiddeld (meer dan 32x de verwachte winst over 2018, met een beperkt dividendrendement). Er wordt ook wel een bovengemiddelde winstgroei (van gemiddeld 20-25% per jaar) verwacht in de komende jaren. De waardering valt daardoor terug naar 21x de verwachte winst over 2020.

Kansen

  • De onderneming is zeer innovatief en is mondiaal marktleider op het gebied van lithografie.
  • De diepgaande technische kennis, nodig om de nieuwste lithografische machines te kunnen maken, creëert een hoge toetredingsdrempel tot deze markt.
  • ASML is het enige bedrijf dat EUV-machines kan maken.

Risico's

  • ASML is afhankelijk van slechts enkele klanten. In theorie vormt dit een relatief groot afbreukrisico.
  • ASML is voor belangrijke onderdelen afhankelijk van een beperkt aantal zeer gespecialiseerde toeleveranciers.
  • De onderneming is afhankelijk van de vraag van de zeer cyclische sector van chipproducenten, waardoor grote winstschommelingen kunnen optreden.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Short-opinie. Boven het stoplossniveau van 179,3 verandert de opinie. Het koersdoel ligt bij 125. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 176,18 op ASML 10,3 1,55 1,85 -0,58 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 156,32 op ASML 5,0 3,55 3,85 -0,27 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 209,88 op ASML 9,0 1,83 2,13 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 232,57 op ASML 4,3 4,10 4,40 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een aanzienlijke deelneming (>1%) in ASML Holding.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van ASML Holding bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.