Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Analyse: Netflix Netflix - Tegenvallende kwartaalcijfers, ook weinig rooskleurige verwachtingen

donderdag 16 augustus 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US64110L1061 USD 104.6 0 Nee Long Communicatiediensten

Tegenvallende kwartaalcijfers, ook weinig rooskleurige verwachtingen

De komende jaren zullen uitwijzen of het ‘first mover advantage’ (pioniersvoordeel) van wereldwijd streamen en de Netflix Originals het concern een duurzame voorsprong hebben gegeven. De eigenaren van veel van Netflix’ content hebben inmiddels zelf ook plannen voor streamingactiviteiten. In dat geval gaan zij hun succestitels zelf uitzenden en niet meer leveren aan concurrent Netflix.

Bedrijfsactiviteiten

Netflix is 's werelds grootste aanbieder van streaming video, waardoor televisieseries, documentaires en films via internet ‘on demand’ kunnen worden bekeken. Klanten krijgen ongelimiteerd toegang tot de digitale videotheek van Netflix tegen een vast maandelijks bedrag. Netflix is nagenoeg wereldwijd actief, maar in China niet.

Hoge negatieve cashflow

De sterke groei van Netflix heeft een stevige prijs. Het bedrijf moet veel investeren in nieuwe tv-programma's en films. Dit jaar zal het concern in totaal $8 mld uitgeven aan programmering. Daarnaast wordt nog $2 mld voor marketing uitgetrokken. Netflix zal dit jaar de cashuitgaven optrekken tot $4 mld en de schuldenlast verder optrekken. Geleidelijke prijsverhogingen moeten de winstgevendheid op termijn verbeteren. Ook moet Netflix rekening houden met hogere kosten voor programmering als de concurrentie van onder meer Amazon, Apple, AT&T Time Warner en Disney toeneemt. We verwachten dan ook dat de vrije kasstroom nog een aantal jaren negatief zal blijven.

Tegenvallende kwartaalcijfers, ook weinig rooskleurige verwachtingen

Netflix heeft in het tweede kwartaal van 2018 veel minder nieuwe abonnees aangetrokken dan verwacht, zo bleek op 16 juli. Netflix rekende op een stijging van het aantal abonnees met 6,2 mln, maar er kwamen ‘slechts’ 5,15 mln nieuwe abonnees bij. De gemiddelde analistenverwachting lag met 6,3 mln zelfs nog iets hoger. Netflix wijt de tegenvallende groei aan een interne miscalculatie van de verwachte abonneegroei. In het tweede kwartaal groeide het aantal internationale abonnees met 4,47 mln terwijl op een groei van 5 mln was gerekend. In de VS groeide heet concern met slechts 620.000 nieuwe abonnees, terwijl de gemiddelde analistenverwachting op 1,2 mln lag. De nettowinst van Netflix verbeterde op jaarbasis van $66 mln naar $384 mln, of $0,85 per aandeel, waar Netflix vooraf mikte op $358 mln. De totale omzet steeg van $2,8 mld in het tweede kwartaal van 2017 naar ruim $3,9 mld in het afgelopen kwartaal. Dit was conform de verwachting van Netflix en van de analisten. Voor het lopende kwartaal rekent Netflix op een abonneegroei van 5 mln, een omzet van circa $3,99 mld en een nettowinst van $307 mln. De gemiddelde analistenverwachting lag op een totaal van 5,9 mln abonnees wereldwijd. In de VS verwacht het bedrijf 650.000 nieuwe abonnees, ten opzichte van een analistenverwachting van 875.000.

Waardering duizelingwekkend hoog

Hoewel we zeer positief zijn over het businessmodel van Netflix, blijft de waardering een heikel punt. De verwachtingen zijn hooggespannen en er is weinig ruimte voor teleurstelling. De winstmarges kunnen onder druk komen door de forse investeringen die de komende jaren nog nodig zijn. De koers-winstverhouding is op het moment dan ook een duizelingwekkende 120 keer de winst.

Kansen

  • Netflix heeft voldoende schaalgrootte om te kunnen investeren in zelf geproduceerde content van hoge kwaliteit, wat het bedrijf een belangrijk concurrentievoordeel oplevert.
  • Het bedrijf werkt continu aan technologische innovaties die het product aantrekkelijker maken. Denk aan goede beeldkwaliteit bij lagere internetsnelheden, nieuwe betalingsmogelijkheden enzovoort.
  • Netflix positioneert zich qua prijsstelling aan de onderkant van de markt, maar wist de laatste kwartalen dankzij zijn prijszettingskracht de prijzen flink te verhogen.

Risico?s

  • De miljardeninvesteringen in Netflix Originals zetten de kasstroom en marges onder druk. Bovendien leidt de toenemende concurrentie vrijwel zeker tot verdere stijging van de programmakosten.
  • De abonneegroei van Netflix op kwartaalbasis is moeilijk in te schatten.
  • In de VS is medio 2018 een einde gekomen aan de netneutraliteit (het door kabeldistributeurs en internetproviders (ISP’s) gelijk verdelen van de internetcapaciteit over alle gebruikers) waardoor ISP’s distributiekosten aan Netflix kunnen gaan vragen.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 334 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 440. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

#N/A

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 68,4 op Netflix 1,2 189,05 0,00 -2,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 68,4 op Netflix 1,2 189,05 0,00 -2,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen