Auteur

Jenny Overman
Equity Analist

Analyse: E.ON E.ON - Herstructurering biedt kansen

dinsdag 21 augustus 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE000ENAG999 EUR 13.1 5.01 Nee Long Nutsbedrijven

Herstructurering biedt kansen

Sinds de ‘Energiewende’, de opgelegde hervorming van de Duitse energiemarkt richting duurzamere energiebronnen, is nutsbedrijf E.ON bezig met herstructureren. Het bedrijf heeft verschillende niet-gereguleerde activiteiten afgebouwd, waardoor de inkomsten minder gevoelig zijn geworden voor de ups en downs van de energiehandel. Met de verkoop van het belang in Uniper en de geplande uitruil van activiteiten met RWE wordt de herstructurering van activiteiten afgerond.

Duits nutsbedrijf

Het Duitse E.ON beheert gas- en elektriciteitsnetwerken in Duitsland en elders in Europa. Het levert energie aan eindklanten en beheert hernieuwbare energieopwekkingscapaciteit in Europa en de VS. Bij een omzet van €38 mld boekte E.ON in 2017 een nettowinst van €500 mln. Deze omzet werd behaald in Duitsland (58%), andere EU-landen (42%) en de rest van de wereld (1%).

Herstructurering in volle gang

Na de gedeeltelijke beursgang van E.ON’s productiecapaciteit op basis van fossiele energiegrondstoffen (onder de naam Uniper) heeft E.ON zijn risicoprofiel verlaagd. Het resterende belang van 47% in Uniper heeft E.ON verkocht aan het Finse nutsbedrijf Fortum. Hiermee is het afstoten van oude activiteiten zijn afgerond en worden de inkomsten van E.ON vrijwel volledig onafhankelijk van grondstoffenprijzen. Door de geplande uitruil van activiteiten met Innogy en RWE kan E.ON zich verder specialiseren en de opwekking van energie volledig afstoten. Het bedrijf zal in 2020 beschikken over de grootste elektriciteitsnetwerken ter wereld en een klantenbasis van rond de vijftig miljoen huishoudens. E.ON was de afgelopen jaren actief met de ontwikkeling van slimme energiemeters, laadpalen voor elektrische auto’s, batterij-opslag en andere diensten waarbij het profijt heeft van zijn grote netwerk. Margedruk bij de levering aan particulieren is een risico, vooral in het Verenigd Koninkrijk. De Britse regering overweegt namelijk tariefbeperkingen.

Bedrijfsresultaat 2e kwartaal 2018

E.ON rapporteerde een winst voor belasting (EBIT) van €658 mln (-5,5% j-o-j). De WPA bleef onveranderd op €0,16. Een positieve uitspraak in een rechtszaak over de netwerkdivisie in Duitsland zorgde voor een meevaller in dit segment. Hogere prijzen en lagere inkoopkosten voor gas zorgden voor 8% omzetgroei in de energielevering aan consumenten. Ondanks de competitieve markt in het VK, trok E.ON hier wel 50.000 nieuwe klanten aan. De inkomsten uit de divisie hernieuwbare energie stegen met 15% dankzij de ingebruikname van nieuwe windmolens. De afronding van de verkoop van het belang in Uniper zorgde voor een daling van de schuldpositie met 18%. Het bedrijf houdt de EBIT-verwachting voor het hele jaar onveranderd op ongeveer €2,9 mld, een daling van ruim 5% ten opzichte van vorig jaar.

Aantrekkelijk bij huidige waardering

Met 13,5 keer de verwachte winst voor volgend jaar is de waardering ongeveer in lijn met het gemiddelde voor Europese nutsbedrijven. Nu de verkoop van Uniper is afgerond, de risico’s van de Duitse kerncentrales steeds verder op de achtergrond raken en de overname van Innogy een nieuwe fase ingaat, is een groot deel van de uitdagingen voor het bedrijf weggenomen. De integratie en opsplitsing van Innogy is de volgende uitdaging, maar hier komen veel kansen uit voor het bedrijf. Het dividendrendement van 5% is gelijk aan het marktgemiddelde.

Kansen

  • Verder herstel van de Europese elektriciteitsprijzen
  • Verdere toename van elektrisch rijden in Europa
  • Verdere verlaging van de schuldpositie
  • Investeringen in netwerkuitbreiding en groeiprojecten

Risico's

  • Steviger dan verwachte opgelegde tariefsverlagingen
  • Onverwachte sterke stijging van de kapitaalmarktrentes
  • Blokkade van de deal met RWE door toezichthouder

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 6,9 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 11,4. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 5,2 op E.ON 2,4 3,34 3,37 -0,59 % Koop Sprinter
Sprinter Long 5,2 op E.ON 2,4 3,34 3,37 -0,59 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jenny Overman, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen