Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Analyse: Altice Europe Altice Europe

dinsdag 28 augustus 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0011333752 EUR 0 0 Nee Short Communicatiediensten

Altice Europe gaat voorlopig geen overnames doen, omdat de focus volledig komt te liggen op het verlagen van de schuld. Daarbij kunnen niet-kernactiviteiten worden afgestoten. Volgens Altice gaat het bedrijf daarmee terug naar de basis. De afgelopen tijd is de beurskoers van Altice in een duikvlucht beland, vanwege tegenvallende cijfers en zorgen bij investeerders over de hoge schuld.

Vergelijkbaar met Ziggo

Altice Europe is een internationaal kabel- en telecommunicatiebedrijf. Het concern biedt kabeldiensten aan, waaronder betaaltelevisie, breedbandinternet en vaste telefonie. In sommige landen biedt Altice ook mobiele telefonie aan particulieren en bedrijven aan.

Lagere resultaten in Europa, redelijke marges

Altice Europe heeft op zijn belangrijke Franse markt voor het tweede kwartaal op rij meer klanten binnengehaald. Dat bleek uit een kwartaalbericht van het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern van 2 augustus. Bij de activiteiten in Frankrijk, inclusief de mobiele dochter SFR, kwamen er 280.000 klanten bij voor de onderneming. Altice wist ook meer klanten aan zich te binden in Portugal. In Israël daalde het aantal mobiele klanten echter vanwege felle concurrentie van een nieuwe speler op de markt. De totale omzet van Altice bedroeg €3,5 mld, in lijn met de verwachting en iets lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Het onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op €1,3 mld. Vorig jaar was dit nog €1,47 mld. Wel waren de gepubliceerde cijfers in lijn met de gemiddelde verwachting van analisten. Het bedrijf herhaalde zijn ambitie om op de middellange tot langere termijn de omzet en het resultaat te laten groeien. De netto schuld van Altice bedroeg eind juni €31,7 mld.

Waardering

Snelgroeiende kabelgigant met veel te hoge waardering en een hoog risicoprofiel. Uiteindelijk zullen de overgenomen onderdelen mooie winsten moeten opleveren, doordat kostenbesparingen de marges zouden moeten laten groeien. Op het moment hapert de strategie van Altice echter. Nettowinst lijkt verder weg dan ooit.

Kansen

  • Kabelaars zijn geliefd bij banken en investeerders, omdat de vaste abonnementen voor een stabiele kasstroom zorgen. Kredietverschaffers durven het daarom aan om relatief veel uit te lenen aan bedrijven als Altice.
  • In de laatste 13 jaar deed Altice meer dan 20 overnames, waarvan liefst 13 in de laatste vijf jaar. Het management, en dan vooral oprichter en CEO Drahi, heeft een gedegen trackrecord als het gaat om het verhogen van de winst na een overname.
  • Analisten sluiten niet uit, gezien de verwachte consolidatie in de Europese kabelmarkt, dat Altice zelf een overnameprooi wordt.

Risico's

  • Oprichter Drahi bracht maar een deel van de aandelen naar de beurs. Hij houdt, via het bedrijf Next L.P., een ruime meerderheid van de aandelen. Dit beperkt zowel de zeggenschap van de andere aandeelhouders, als de verhandelbaarheid van de aandelen. Ook andere partijen hebben een 5%- belang, wat de verhandelbaarheid nog verder beperkt.
  • Altice Europe opereert in een sector waarin de kasstromen doorgaans redelijk zeker en voorspelbaar zijn. Maar de hoge schulden en de hoge waardering van het concern maken het aandeel kwetsbaar voor tegenvallers als het verdienmodel toch niet zo robuust als gedacht blijkt.
  • Kabelexperts zijn van mening dat de machtsverhoudingen verschuiven van ‘hardwarebedrijven’ als Altice (alleen kabels in de grond) naar zogenoemde contentbedrijven als Netflix, die ‘on-demand' films, documentaires en series aanbieden.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Short-opinie. Boven het stoplossniveau van 2,9 verandert de opinie. Het koersdoel ligt bij 1,2. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een achterblijver (NFI -) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3,739 op Altice 7,9 0,51 0,52 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 3,494 op Altice 5,4 0,75 0,76 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 4,948 op Altice 4,1 1,00 1,01 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 4,948 op Altice 4,1 1,00 1,01 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Altice Europe bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.