Op Goede Vrijdag (19 april) en Tweede Paasdag (22 april) is de beurs gesloten en is er geen handel mogelijk in Sprinters

Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Analyse: Total Total - Total profiteert van hoge olieprijzen en ziet winst 44% stijgen in 2e kwartaal

vrijdag 14 september 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000120271 EUR 10.9 5.17 Nee Long Energie

Total profiteert van hoge olieprijzen en ziet winst 44% stijgen in 2e kwartaal

Total boekte de laatste kwartalen een mooi resultaat. De schuld is fors lager dan een jaar geleden. Daardoor heeft het concern nu mogelijkheden voor acquisities. Daarnaast let het concern goed op de operationele kosten. Wij verwachten dan ook dat gezien de kostenbesparingen, de downstreamdivisie en de projecten die veel gas en olie opleveren, Total de komende jaren een sterke vrije kasstroom kan genereren - zeker bij deze hogere olieprijs.

Grote, geintegreerde oliemaatschappij

Het Franse Total behoort tot de grootste onafhankelijke ‘geïntegreerde’ (met dus zowel winning als verwerking) oliebedrijven ter wereld. Het heeft een relatief grote raffinage- en chemietak (‘downstream’). Total heeft net als andere olie- en gasreuzen moeite om de productie uit te breiden en zijn voorraden op niveau te houden. Total investeert daarom veel kapitaal in de exploratie en winning om de dagelijkse productie (‘upstream’) van meer dan 2,7 mln vaten olie-equivalent per dag te kunnen handhaven en uitbreiden.

Total profiteert van hoge olieprijzen en ziet winst 44% stijgen in 2e kwartaal

Total heeft in het tweede kwartaal zijn winst fors opgevoerd. Het Franse olieconcern profiteerde van hoge olieprijzen en lagere productiekosten, bleek 26 juli uit de kwartaalcijfers. Vooral in de resultaten van de upstreamdivisie (exploratie en ontginning van olie- en gasvelden) kwamen de gunstige omstandigheden tot uiting. Total rapporteerde een aangepaste nettowinst van $3,55 mld, een stijging van 44% ten opzichte van een jaar eerder en in lijn met de gemiddelde analistenverwachting. De omzet in het tweede kwartaal kwam uit op $46 mld, tegen $34 mld een jaar eerder. Het productievolume aan gas en olie steeg met 8,7% tot het equivalent van 2,7 miljoen vaten per dag, mede geholpen door de overname van Maersk Oil in maart. Total stelde ook zijn verwachtingen voor de jaarproductie naar boven bij. Voorzag het management eerder een productiegroei van 6%, nu is dit bijgesteld naar 7%. Total kwam ook met de verwachting dat het dit jaar in totaal $17 mld zal investeren en dat er $4 mld wordt bezuinigd. Het concern kondigde aan twee elektriciteitscentrales over te nemen van KKR-Energas. Total, dat onlangs driekwart van de aandelen van de Franse aardgas- en elektriciteitsleverancier Direct Energie kocht, mikt op een marktaandeel van 15% op de Franse en Belgische markt voor gas en elektriciteit voor huishoudens.

Koers-winstverhoudingen zijn verstoord: alternatief koers-boekwaardeverhouding

De koers-winstverhoudingen binnen de energiesector zijn verstoord door verschillende factoren. Zoals de lage olieprijs, projecten die nog op gang moeten komen, rendementen die op projecten worden gemaakt en zorgen over dividend. Om een betere vergelijking te kunnen maken tussen de Europese en Amerikaanse majors is er een alternatief. Dat is de prijs-boekwaardeverhouding. Deze verhouding is stabieler dan de koers-winstverhouding. De prijs-boekwaardeverhouding van Total is 1,35. Dit is goedkoper dan Exxon en Chevron.

Kansen

  • Nieuwe projecten: LNG, oliezanden en Russisch gas hebben een lager verval. Dit betekent dat er minder geïnvesteerd moet worden om de productie op een gelijk niveau te houden.
  • Wij verwachten dat Total dankzij kostenbesparingen, zijn positieve resultaten in de downstreamdivisie en dankzij projecten die veel gas en olie opleveren, de komende jaren een sterke vrije kasstroom kan genereren - zeker bij de huidige olieprijzen.

Risico's

  • Meer politieke risico’s dan concurrenten, omdat Total ook produceert in politiek gevoelige landen als Rusland en Libië.
  • Voor de zeer grote oliemaatschappijen wordt het steeds moeilijker om de voorraden op niveau te houden door nieuwe gas- en olievoorraden te ontdekken.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 35 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 50,25. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 44,3 op Total 5,5 9,17 9,19 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 44,3 op Total 5,5 9,17 9,19 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 52,9 op Total 7,3 6,87 6,89 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 52,9 op Total 7,3 6,87 6,89 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen