Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen ​Werkloosheid VS op laagste niveau in 48 jaar, 10-jaarsrente VS stijgt naar 3,23%

maandag 8 oktober 2018

Als ik op mijn koersenscherm naar de beurzen in Azië kijk, ziet het begin van de week er voor beleggers niet zo fraai uit. Na een week zonder beurshandel vanwege feestdagen staan de aandelenindices op het vasteland van China vanochtend flink lager.

Aandelen in China dalen 3% ondanks goeie cijfers

De Chinese aandelenkoersen dalen ondanks prima macro-economische cijfers. De inkoopmanagersindex van de Chinese nieuwsdienst Caixin is vorige maand gestegen van 52 naar 52,1 punten. De deelindex van de dienstensector steeg van 51,5 naar 53,1 punten (51,4 verwacht). Toch staat de hoofdindex van Shanghai op een verlies van bijna 3%, net als die van de beurs van Shenzhen. Chinese beleggers hadden nog wat in te halen en reageren hiermee op het slechte beurssentiment van vorige week. De nieuwe stimuleringsmaatregelen van de Chinese centrale bank hebben nog weinig effect. Dit weekend heeft die aangekondigd dat zij de minimum-kapitaalratio's voor de reserves van banken voor de vierde keer dit jaar gaat verlagen. Hiermee komt extra geld beschikbaar om in de economie te kunnen pompen. 

Centrale bank China stimuleert via ruimere regels banken

Dit centralebankbeleid moet helpen om de negatieve effecten van de handelsoorlog te compenseren. Vooralsnog wordt er door beleggers lauw op gereageerd. Toch is dit een belangrijk signaal dat de Chinese overheid, koste wat kost, de economische groei op peil wil houden. We verwachten dan ook dat er nog meer stimuleringsmaatregelen zullen volgen. In reactie is de Chinese yuan vanmorgen wel iets zwakker geworden; deze noteert nu rond de CNY6,90 tegenover de dollar. In Japan wordt vandaag niet gehandeld vanwege de viering van de Nationale Sportdag. De beurs van Seoel (Zuid-Korea) is wel gewoon open en staat op een verliesje van 0,3%. Ander nieuws van dit weekend komt uit Brazilië waar de extreem rechtse presidentskandidaat Jair Bolsonaro gisteren de eerste ronde van de verkiezingen heeft gewonnen. Ik ben benieuwd hoe beleggers hier op reageren. 

Stoxx Europe 600 Index verliest bijna een procent 

Nog even terug naar afgelopen vrijdag. Ondanks de vrij positieve stemming op het goed bezochte congres Grip op je Vermogen in Den Haag was het sentiment op de Europese beurzen bedrukt. De angst voor sterk stijgende rentes en verder oplopende spanningen tussen de VS en China deed de stemming geen goed. Van het iets tegenvallende Amerikaans arbeidsmarktrapport knapte het sentiment ook niet op. Alle Europese hoofdindices sloten vrijdag met verlies. De Stoxx Europe 600 Index verloor 0,9%. IT-aandelen (-2%) en aandelen uit de sector basismaterialen (-1,5%) kregen de hardste klappen. Aandelen uit meer defensieve sectoren als nutsbedrijven (-0,3%) en communicatiediensten (-0,4%) bleven beter liggen.

Geen koersreactie Unilever

In Amsterdam sloot Unilever vrijwel onveranderd op het bericht dat het bedrijf het hoofdkantoor toch niet naar Nederland gaat verplaatsen. Vastgoedaandelen profiteerden van de sterk toegenomen kans op het terugdraaien van de afschaffing van de dividendbelasting. Op de obligatiemarkt liepen rentes nog wat verder op. De Duitse tienjaarsrente steeg 4 basispunten naar 0,57%, het hoogste niveau sinds mei dit jaar. De Italiaanse 10-jaarsrente steeg met 10 basispunten naar 3,42% door de onzekerheid over de voorgestelde begroting en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op langere termijn, gezien de begrotingstekorten.

Werkloosheid VS daalt naar 3,7%, laagste niveau in 48 jaar 

In de VS zijn in september 134.000 nieuwe banen bijgekomen. Dat zijn er veel minder dan de 185.000 die door analisten werden verwacht. Het blijkt steeds moeilijker om vacatures te vervullen door de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt. Wel werd het aantal nieuwe banen van vorige maand fors opwaarts bijgesteld van 201.000 naar 270.000. Ook is de kans groot dat zo’n bijstelling volgende maand ook weer zal gebeuren. Het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9% naar 3,7%, het laagste niveau in 48 jaar. De uurlonen zijn op maandbasis met 0,3% en op jaarbasis met 2,8% gestegen, precies als de verwachting van analisten. Door de steeds krappere arbeidsmarkt zal de opwaartse druk op de lonen naar verwachting verder oplopen en zal de centrale bank, de ‘Fed’, de beleidsrente verder verhogen. In reactie liep de 10-jaarsrente vrijdag met nog eens 5 basispunten op naar 3,23%, het hoogste niveau sinds 2011. We verwachten dat de obligatierente in de VS nog wel wat verder zal oplopen als de Amerikaanse economische cijfers zo sterk blijven. Zoals gezegd, door de angst voor steeds hogere rentes en voor verder oplopende handelsspanningen tussen de VS en China eindigde de S&P 500 Index vrijdag met een verlies van 0,6%. De Nasdaq leverde 1,2% in vanwege het Chinese computerhackverhaal van vorige week.               

Agenda van vandaag

De macro-agenda van vandaag is bijna leeg. We beginnen de week met onder andere de index van het beleggersvertrouwen in de eurozone. Er wordt een licht daling van 12 naar 11,6 punten verwachten. Het is wachten op de start van het derdekwartaalcijferseizoen later deze week. 

Fijne week!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3013,76 op EURO STOXX 50 10,7 3,07 3,09 -18,30 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2655,39 op EURO STOXX 50 5,0 6,66 6,68 -9,25 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 3560,0 op EURO STOXX 50 9,1 3,62 3,64 +23,47 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 3927,51 op EURO STOXX 50 5,2 6,30 6,32 +12,28 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 8 oktober 2018, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.