Auteur

Jenny Overman
Equity Analist

Analyse: DSM DSM

dinsdag 13 november 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000009827 EUR 19.1 2.47 Ja Long Basismaterialen

DSM profiteert van de omvorming van zijn productenportefeuille naar meer voeding en minder petrochemie. Dit maakt de omzet minder cyclisch gevoelig en de marges stabieler. Door de nieuwe portefeuille efficiënter te maken kan DSM kosten besparen en processen verbeteren. Het concern heeft een sterke positie in de opkomende markten. Ook profiteren DSM’s producten van de trend van de verduurzaming van ingrediënten en productieprocessen.

Wereldwijde producent van voedingsingredienten en high-performancematerialen

Het Nederlandse chemiebedrijf Koninklijke DSM ontwikkelt en produceert hoogwaardige materialen en ingrediënten voor de voedingsindustrie. Bij een omzet van €8,6 mld boekte het bedrijf in 2017 een nettowinst van €1,8 mld. De divisie Voeding was goed voor 65% van de omzet, Materialen voor 33%. Dit is het resultaat van de herschikking van de productenportefeuille via overnames en desinvesteringen. Daarnaast heeft het bedrijf een R&D-divisie (‘Innovation Center’, 2% van de omzet) opgezet waar de productontwikkeling plaatsvindt. DSM is wereldwijd actief en haalt 65% van zijn omzet van buiten Europa (20% komt uit China).

Verschuiving naar specialistische activiteiten

Na een aantal acquisities en verkopen van bedrijfsonderdelen is de voedingdivisie nu het belangrijkste onderdeel van DSM. Hier produceert het bedrijf vitaminen en andere voedingsingredienten voor mens – en diervoeding, dranken, babyvoeding en dieetsupplementen. Die zijn minder gevoelig voor economische ups en downs dan de materialendivisie. De materialendivisie is sterk gericht op verduurzaming en op de vervanging van schaarse en gevaarlijke materialen in de productieprocessen van afnemers, bijvoorbeeld in de automobiel- en bouwsector. Nu de verschuiving in de productenportefeuille achter de rug is, wil DSM werken aan de optimalisering van de verschillende divisies en deelnemingen.

Bedrijfsresultaat 3e kwartaal 2018

Over het derde kwartaal rapporteerde DSM een omzetgroei van 6% jaar-op-jaar (joj) naar €2,26 mld. De winst per aandeel groeide met 30% joj tot €1,19. Dit was beter dan de gemiddelde verwachting van analisten. De voedingsdivisie werd geholpen door de hoge vitamineprijzen, maar liet onderliggend ook een sterke groei zien. Vooral in Latijns Amerika en Azië, waar gezonde voeding en voedingssupplementen steeds meer een onderdeel van de lifestyle worden. Bij de materialendivisie waren het vooral prijsverhogingen die voor het goede resultaat zorgden. Lagere autoverkopen in Europa en China waren een kleine tegenvaller. De netto schuld kwam uit op €680 mln, tegen €831 in het tweede kwartaal. DSM houdt de doelstelling voor het hele jaar onveranderd. Het bedrijf rekent op een groei van 25% van de winst voor belasting (EBITDA).

Waardering boven sectorgemiddelde

Wederom een mooi kwartaal, waarin de organische groei stevig blijft ondanks de handelsoorlog. Het effect van de vitamineprijzen werkt ook langer door dan verwacht. 7% van de omzet komt uit de automobielindustrie, dus langdurig lagere autoverkopen zullen geen groot effect op het bedrijf hebben. De positionering van het bedrijf blijft sterk, met name in het voedingssegment. Dit maakt de goede prijsontwikkeling mogelijk. De waardering ligt met 14,5x de verwachte winst voor volgend jaar ruim onder het langjarig gemiddelde van het bedrijf. Ten opzichte van andere wereldwijde speciaalchemiebedrijven is de waardering hoger dan gemiddeld. Vanaf volgend jaar valt het voordeel van de hogere vitamineprijzen definitief weg en zal de winstgroei dus ook wat terugvallen.

Kansen

  • Aanhoudende wereldwijde economische groei
  • Verschuiving naar bewuster en gezonder eten
  • Voortzetting product- en procesverduurzaming
  • Verdere specialisering van productportefeuille naar hoogwaardiger producten via M&A.

Risico's

  • Margedruk door prijsconcurrentie of stijgende grondstoffenprijzen
  • Onvoorziene vertragingen in de productie
  • Sterkere euro ten opzichte van valuta’s van andere regio’s waar DSM actief is.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 77 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 95. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 95,48 op DSM 11,2 0,89 0,92 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 82,3 op DSM 4,6 2,21 2,24 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 111,79 op DSM 10,9 0,92 0,95 -1,06 % Koop Sprinter
Sprinter Short 116,8 op DSM 4,5 2,29 2,32 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jenny Overman, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.