Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Analyse: Altice Europe Altice Europe - Risico's overvleugelen kansen

vrijdag 23 november 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0011333752 EUR 0 0 Nee Short Communicatiediensten

Risico's overvleugelen kansen

Altice Europe gaat voorlopig geen overnames doen, omdat de focus volledig komt te liggen op het verlagen van de schuld van €30 mld. Daarbij worden niet-kernactiviteiten (deels) afgestoten. Volgens Altice gaat het bedrijf daarmee terug naar de basis. Sinds juni 2018 is de beurskoers van Altice gehalveerd, vanwege tegenvallende cijfers en zorgen bij investeerders over de hoge schuld.

Vergelijkbaar met Ziggo

Altice Europe is een internationaal kabel- en telecommunicatiebedrijf. Het concern biedt kabeldiensten aan, waaronder betaaltelevisie, breedbandinternet en vaste telefonie. In sommige landen biedt Altice ook mobiele telefonie aan particulieren en bedrijven aan. Begin 2018 werden de Amerikaanse activiteiten verkocht, waardoor voorgaande jaren slecht vergelijkbaar zijn. In 2018 genereert het bedrijf naar verwachting ongeveer €14,2 mld omzet. Het genormaliseerde nettoverlies is daarbij ongeveer €660 mln.

Tegenvallende resultaten; wel een daling van de schuldpositie zichtbaar

De omzet van Altice daalde met 6,3% jaar-op-jaar (exclusief de afsplitsing van Altice US) tot €3,44 mld. Dat was duidelijk (€100 mln) lager dan verwacht. De organische krimp was 4,6% en dat was slechter dan verwacht. Het onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op €1,3 mld, een daling van 10,4% en ongeveer in lijn der verwachting. Altice Europe heeft op zijn belangrijke Franse markt voor het derde kwartaal op rij meer klanten binnengehaald. Bij de activiteiten in Frankrijk, inclusief de mobiele dochter SFR, kwamen er 378.000 klanten bij voor de onderneming. De gemiddelde opbrengst per gebruiker (ARPU) daalde ruim 10% waardoor de omzet per saldo daalde. Altice wist ook meer klanten aan zich te binden in Portugal. Het bedrijf heeft 49,99% van de mobile tower activiteiten in Frankrijk weten te verkopen aan KKR. Een exact bedrag wordt daarbij niet genoemd. Eerder werden al torens in Portugal en het Caribisch gebied verkocht. Het bedrijf herhaalde zijn ambitie om op de middellange tot lange termijn de omzet en het resultaat te laten groeien. De nettoschuld van Altice bedroeg eind september €30 mld, met een gemiddelde rentevoet van 5,7%.

Waardering niet heel relevant

Door de noodzaak om de schuldpositie terug te brengen, is groei opgeofferd. Wat blijft is een kabelgigant met een mobiel aanbod in Frankrijk, een hoge waardering en nog steeds een hoog risicoprofiel. Uiteindelijk zullen de overgenomen onderdelen mooie winsten moeten opleveren, doordat kostenbesparingen de marges zouden moeten laten groeien. Momenteel hapert de strategie van Altice echter behoorlijk, waardoor structurele nettowinst nog ver weg lijkt. De focus ligt nu – terecht – meer op de verkoop van belangen en activiteiten.

Kansen

  • Kabelaars zijn geliefd bij banken en investeerders, omdat de vaste abonnementen voor een stabiele kasstroom zorgen. Kredietverschaffers durven het daarom aan om relatief veel uit te lenen aan bedrijven als Altice.
  • In de laatste 13 jaar deed Altice meer dan 20 overnames, waarvan liefst 13 in de laatste vijf jaar. Het management, en dan vooral oprichter en CEO Drahi, heeft een gedegen trackrecord als het gaat om het verhogen van de winst na een overname.
  • Analisten sluiten niet uit, gezien de verwachte consolidatie in de Europese kabelmarkt, dat Altice zelf een overnameprooi wordt.

Risico's

  • Oprichter Drahi bracht maar een deel van de aandelen naar de beurs. Hij houdt, via het bedrijf Next L.P., een ruime meerderheid van de aandelen. Dit beperkt zowel de zeggenschap van de andere aandeelhouders, als de verhandelbaarheid van de aandelen. Ook andere partijen hebben een 5%- belang, wat de verhandelbaarheid nog verder beperkt.
  • Altice Europe opereert in een sector waarin de kasstromen doorgaans redelijk zeker en voorspelbaar zijn. Maar de hoge schulden en de hoge waardering van het concern maken het aandeel kwetsbaar voor tegenvallers als het verdienmodel toch niet zo robuust als gedacht blijkt.
  • Kabelexperts zijn van mening dat de machtsverhoudingen verschuiven van ‘hardwarebedrijven’ als Altice (alleen kabels in de grond) naar zogenoemde contentbedrijven als Netflix, die ‘on-demand' films, documentaires en series aanbieden.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Short-opinie. Boven het stoplossniveau van 2,9 verandert de opinie. Het koersdoel ligt bij 1,2. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een achterblijver (NFI -) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3,047 op Altice 10,7 0,29 0,30 +3,51 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2,661 op Altice 4,7 0,67 0,68 +3,05 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3,581 op Altice 5,9 0,54 0,00 -1,82 % Koop Sprinter
Sprinter Short 3,42 op Altice 5,0 0,64 0,00 -1,54 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Altice Europe bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.