Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Recessieangst onterecht

donderdag 27 december 2018

Daar zit je dan op de bank, op Tweede Kerstavond. Lekker kerstdineetje op, te kijken naar een vage kerstfilm die ik volgens mij al eerder heb gezien. Af en toe even het mobieltje erbij: benieuwd wat Wall Street doet. Want daar wordt op Tweede Kerstdag gewoon gehandeld.

Aandelenkoersen in Tokio en New York herstellen

De opening is gelukkig bemoedigend. Na een voorzichtige start klimmen de aandelenkoersen in de loop van de avond verder op. Dat was wel nodig ook: maandag overheerste nog een negatieve stemming en sloten de koersen fors lager, door toenemende zorgen over van alles en nog wat. President Trump zou Fed-voorzitter Powell hebben willen ontslaan en de Amerikaanse minister van Financiën kwam met het verwarrende bericht dat er met de grootste zes Amerikaanse banken ‘niets aan de hand’ is. Alsof daaraan werd getwijfeld! Het leidde maandag alleen maar tot meer onrust, met een verlies van bijna 3% voor de S&P 500-index. In reactie dook de Tokiose Nikkei-index dinsdag 5% omlaag om gisteren weer enigszins te herstellen.

S&P 500 +5%, Nasdaq +6% en olieprijs +9%…

Zoals gezegd, veerde ook Wall Street gisteren op. En wat een sterk herstel: de koerswinsten waren ongekend. De S&P 500 sloot, onder aanvoering van aandelen uit de sector duurzame consumentengoederen (+6,3%) bijna 5% hoger! De Nasdaq won zelfs bijna 6%, de sterkste stijging sinds maart 2009. Smallcapaandelen schoten 5% omhoog. De prijs van een vat Brentolie steeg bijna 9%, de sterkste stijging sinds 2016. Wat een idiote koersuitslagen. Wat de oorzaak is? Ik houd het op manisch-depressieve beleggers, die niet weten wat ze doen en op hol geslagen computers die met hun 'slimme' algoritmen en kunstmatige intelligentie de soms irrationele bewegingen versterken. Welkom in de wondere wereld van beleggen…

… dankzij hoge kerstomzetten en sussende woorden uit Witte Huis

Is de wereld nu echt in één dag zo veranderd? Dat lijkt me niet, maar geruststellende woorden uit het Witte Huis over de positie van Fed-voorzitter Jerome Powell helpen natuurlijk wel. Net als goede berichten over de Amerikaanse winkelomzetten voor de feestdagen (+5%) en recordverkopen bij onlinewinkelketen Amazon (+9,5%) die de hele sector omhoog trok. Ook Apple (+7%) en Alphabet, het moederbedrijf van Google (+6,5%) sloten flink hoger en trokken de beurs omhoog.

Recessieangst onterecht, rente VS hoger, dollar sterker

Het sentiment kreeg ook steun van prima cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt. Gemiddeld zijn Amerikaanse woonhuizen in oktober 5,5% duurder geworden op jaarbasis. Deze nog steeds sterke huizenmarkt, in combinatie met de krappe arbeidsmarkt, is goed is voor de consumentenbestedingen, zoals gisteren bleek. Angst voor een sterk afnemende groei van de Amerikaanse economie is dan ook niet terecht. Dit betekent niet dat alle problemen zijn opgelost. Zo is er nog geen akkoord over het verhogen van het Amerikaanse overheidsschuldenplafond en is ook de handelsoorlog tussen de VS en China nog niet afgelopen. Maar dit betekent nog niet dat we nu afsteven op een wereldwijde recessie. Heel sterke koersdalingen zijn naar onze mening dan ook niet terecht. Anderzijds durf ik niet te beweren dat we gisteren de bodem hebben gezien. De markten zullen, mede door de grote invloed van computergestuurde effectenhandel, voorlopig nog wel beweeglijk blijven. Op de obligatiemarkt ging de Amerikaanse 10-jaarsrente gisteren 7 basispunten omhoog naar 2,81%. De dollar werd iets sterker op 1,136 tegenover de euro.  

Licht lagere tot fors hogere koersen in Azië; hogere opening in Europa verwacht

De positieve stemming op Wall Street krijgt vanmorgen op de meeste Aziatische beurzen een vervolg. De Nikkei is bijna 4% hoger gesloten in Tokio en de hoofdindex van Taiwan boekte een winst van 1,7%. Toch is het beeld niet overal even positief. De Kospi-index in Seoel (Zuid-Korea) is vrijwel onveranderd gesloten en de Hang Seng-index in Hongkong lijkt de winst op dit moment (tegen het einde van de handelsdag) te verspelen en staat 0,4% lager. De beurs van Shanghai verliest 0,2%. Tegenvallende cijfers over de winsten van industriële Chinese bedrijven (-1,8% in november) drukken de stemming. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan licht lager, niet vreemd na zo'n scherpe stijging. De Europese beurzen gaan naar verwachting wel flink hoger openen.  

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere Spaanse winkelomzetcijfers en de wekelijkse hoeveelheid nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS. Verder krijgen we vanmiddag nog de nieuwe stand van de consumentenvertrouwensindex uit de VS. Er wordt een daling van 135,7 naar 133,7 punten verwacht.

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 23383,1 op Dow Jones 10,1 23,17 23,19 +13,91 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 20673,59 op Dow Jones 4,9 47,59 47,61 +6,32 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 28398,05 op Dow Jones 10,1 23,12 23,14 -10,76 % Koop Sprinter
Sprinter Short 28540,0 op Dow Jones 7,5 31,27 31,29 -8,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 27 december 2018, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.