Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Vermogensbeheer ING: neutrale weging aandelen hersteld

donderdag 10 januari 2019

Goedemorgen. Laat ik beginnen met de aanpassingen in ons beleggingsbeleid. Zo herstellen we de neutrale posities van zakelijke en vastrentende waarden in onze tactische assetallocatie. De balans was verstoord door de recente koersbewegingen.

In december zijn de aandelenkoersen fors gedaald, waardoor de relatieve weging van vastrentende waarden was opgelopen en die van aandelen juist afgenomen. Afgaand op de koersen, verwachten beleggers nu een recessie. Dit vinden we niet terecht. We brengen daarom de verhouding tussen zakelijke en vastrentende waarden weer in evenwicht. Verder verlagen we de tactische weging van Japanse aandelen naar neutraal niveau en verhogen we de weging van Amerikaanse aandelen van onderwogen meer richting een neutrale positie. Achtergrondinformatie en onze uitgebreide toelichting vind je in ons Maandbericht beleggen van januari.

Positieve signalen uit Beijing

Door naar het laatste beursnieuws. Hoewel er nog geen officiële verklaring is uitgebracht, komen er positieve berichten uit Beijing over de handelsbesprekingen tussen de VS en China die gisteren zijn beëindigd. Er zijn echter nog wel wat plooien die moeten worden gladgestreken. Volgende maand wordt er verder overlegd, dan tussen hogere functionarissen. Ondertussen gaat het overleg tussen beide grootmachten op de achtergrond natuurlijk gewoon door. De kans is best groot dat er voor maart iets van een handelsakkoord kan worden ondertekend. 

Sterkere euro ($1,153) remt aandelenrally in eurozone

De toegenomen kans op de-escalatie van de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog werd door beleggers positief ontvangen. Op bijna alle Europese aandelenmarkten liepen de koersen gisteren verder op, al vielen tegen het einde van de handelsdag de winsten iets terug. De Spaanse hoofdindex IBEX eindigde zelfs met een verliesje van 0,3%. De oplopende euro-dollarkoers hield een verdere rally tegen: gematigde uitspraken van Fed-bestuurders over verdere renteverhogingen zetten de dollar onder druk en de euro sloot op $1,153. Een sterkere euro is minder gunstig voor Europese exportbedrijven. 

Werkloosheid eurozone (7,9%) voor het eerst in tien jaar onder 8%

Goed nieuws kwam er uit macro-economische hoek. Voor de eerste keer in tien jaar is de werkloosheid in de eurozone gedaald tot onder de 8%. In november vorig jaar bedroeg die 7,9%. Hierdoor zal de opwaartse druk op de lonen in de eurozone toenemen. Dat is goed voor consumenten (en de consumptie), maar minder goed voor de winstmarges van bedrijven.

Stoxx Europe 600: +0,5%, Bund stijgt naar 0,28%

De Stoxx Europe 600-index sloot gisteren met een winst van 0,5%, na eerder op de dag nog op +1,7% te hebben gestaan. Vooral aandelen uit de IT-sector deden het goed (+2,3%). De koersstijging van aandelen van oliegerelateerde bedrijven (+0,8%) viel iets tegen, gezien de 5% stijging van de olieprijs. Mogelijk volgt hier vandaag nog een inhaalslag. Vastgoedaandelen (-0,3%) lagen onder druk door de hogere obligatierentes. De rente op de Duitse tienjarige benchmark-staatsobligatie (de ‘Bund’), steeg met 5 basispunten naar 0,28%. 

Notulen: Fed-bestuurders gematigder over rente dan gedacht…

Op Wall Street gingen de aandelenkoersen gisteren ook omhoog maar hangt de 'shutdown' (tijdelijke sluiting) van delen van de Amerikaanse overheid nog boven de markt, wat de stemming drukt. Er is nog steeds geen deal tussen president Trump en het door de Democratische oppositie gedomineerde Huis van Afgevaardigden over het verhogen van het schuldenplafond van de Amerikaanse federale overheid. Trump wil ruim $5 mld voor het bouwen van een grensmuur tussen de VS en Mexico, waar de Democraten het niet mee eens zijn. Een oplossing is nog niet in zicht. Beter nieuws was er vanuit de Fed. Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank blijkt dat de leden van het beleidscomité iets gematigder over het tempo van verdere renteverhogingen dan uit de toelichting van voorzitter Jerome Powell in december kon worden opgemaakt.

… en houden de beurskoersen goed in de gaten

Hoewel het besluit voor een verhoging van de beleidsrente in december met een kwart procentpunt unaniem was, waren er bestuursleden die een voorkeur hadden voor het gelijk houden van de rente. Verder kon uit de notulen worden opgemaakt dat het beleidscomité de iets minder gunstige economische groeiontwikkelingen goed in de gaten heeft. Het heeft dus oog voor de grote koersdalingen op de aandelenmarkten. Door de rentemarkt is dit jaar geen rentestap meer ‘ingeprijsd’: geen verhoging maar ook geen verlaging. Als de arbeidsmarkt zo krap blijft als dat deze nu is en de olieprijs niet sterk daalt, lijkt er wat ons betreft nog wel één renteverhoging in te zitten in 2019. We zullen zien. 

Olieprijs al 20% opgelopen vanaf dieptepunt in december

Goed nieuws was er gisteren ook over de Amerikaanse huizenmarkt. Het aantal hypotheekaanvragen is vorige week met maar liefst 23,5% gestegen. Ook zei gisteren de bestuursvoorzitter van Lennar, een van de grootste huizenbouwers in de VS, dat hij geen dramatische ontwikkelingen op de huizenmarkt ziet en verwacht. De S&P 500-index sloot gisteren 0,4% hoger, onder aanvoering van oliegerelateerde aandelen (+1,5%) die profiteerden van de flink hogere olieprijs. Inmiddels is de prijs van een vat ruwe olie sinds het dieptepunt vorige maand met ruim 20% opgelopen en wordt er weer gesproken van een bullmarkt. De Nasdaq boekte een winst van 0,9%. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 2 basispunten naar 2,71%. Het was dus niet helemaal een ‘risk-on’-dag op Wall Street.

Licht lagere aandelenkoersen in Azië

Het beeld op de Aziatische markten is vanochtend dan ook wat gemengd. De Japanse Nikkei-index is, mede door een sterkere yen, vanmorgen 1,3% lager gesloten. De Kospi-index in Seoel sloot vrijwel onveranderd en de Hang Seng-index in Hongkong schommelt rond het slot van gisteren. De beurzen op het vasteland van China koersen licht lager (-0,3%). De Chinese inflatiecijfers van december kwamen lager uit dan verwacht. De consumentenprijsinflatie kwam uit op 1,9% (jaar op jaar, +2,1% verwacht) en de producentenprijsinflatie op 0,9% (+1,6% verwacht). Dit biedt ruimte voor meer stimulering door de Chinese overheid en centrale bank. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan op dit moment rond de 0,5% lager. Ik verwacht dan ook een lagere opening van de Europese beurzen. Ook de oplaaiende aandacht voor de brexit kan de stemming drukken. 

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere industriële-productiecijfers uit Frankrijk en winkelomzetcijfers uit Italië. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere de wekelijkse rapportage over de werkloosheidsuitkeringsaanvragen. De publicatie van veel andere cijfers is uitgesteld door de 'shutdown'

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 55,77 op Brent Future 10,0 5,47 5,49 -9,27 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 48,98 op Brent Future 4,8 11,53 11,55 -4,71 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 68,09 op Brent Future 9,2 5,95 5,97 +9,96 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 73,48 op Brent Future 5,1 10,76 10,78 +5,28 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 10 januari 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.