Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Dubbele top bij 501

donderdag 17 januari 2019

In het kortetermijnbeeld lijkt een top te zijn gezet rond de 501. Deze top moet echter nog wel worden bevestigd onder de meest recente bodem van nu 493,70. Ik acht de kans groot dat de neerwaartse druk weer gaat toenemen. 

Sinds eind vorige week zien we de nodige twijfel in de markt over de vervolgrichting in de komende weken. Dit komt met name naar voren door de gevormde body’s van de dagelijkse candlesticks. Deze zijn plat, ofwel de slotkoers ligt relatief dichtbij de openingskoers van die betreffende dag. Deze zogenoemde doji’s wijzen meestal op twijfel in de markt. Met de vorming van de huidige top in het kortetermijnbeeld vond ook een klassieke terugtest plaats naar het 50%-Fibonacci-retracementniveau van de gehele voorgaande decemberdaling van bijna 60 punten. In die maand viel de AEX terug vanaf de 530-top tot aan een nieuw jaardieptepunt bij 472,20. Verder ligt bij deze potentiele kortetermijntop ook de voormalige oktoberbodem. Dit was destijds de eerste test van de inmiddels gebroken stijgende langetermijnbodemlijn sinds 2009. Bij de 500,50 – 501 lag een eerste richtpunt van deze herstelbeweging. Eind vorig jaar gaf ik al aan dat na het bereiken van de onderkant van het brede en sinds juli dalende trendkanaal, tesamen met de oversold conditie, een herstelbeweging kon plaatsvinden. Deze lijkt momenteel in de eindfase te zitten. Vanaf de decemberbodem van 472,20 werd verder een stijgende wig gevormd in de afgelopen weken. Hierbij stijgen de bodems sneller dan de toppen. De onderkant van dit wigpatroon werd vier dagen geleden neerwaarts gebroken, wat het einde van dit patroon betekende en daarmee ook de vorming van een potentiele top. Inmiddels zien we dus een dubbele top in de markt rond de 501 – 501,20 waarbij ook sprake is van de vorming van meerdere shooting doji stars.

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

493,70 / 492,20 / 477 / 472,20 / 472

500,45 – 501,20 / 506,80 / 511 – 512

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 16 januari 2019, Zie ook onze uitleg van technische begrippen.

103 punten daling tot op heden, doelzone blijft 400 – 410 voor 2019 

In het 1e kwartaal van 2019 acht ik de kans groot dat de neerwaartse druk op de 472,20 weer zal worden opgevoerd en mogelijk al doorbroken. Ik verwacht dat in 2019 de bearmarkt (dalende trend) zal worden voortgezet naar lagere bodems. Als doelzone voor dit jaar houd ik de 400 – 410 aan, een aanzienlijk dalingspotentieel. Tot op heden staat de teller overigens al op ruim 103 punten daling tussen top en bodem. In juli werd namelijk de jaartop en tevens de top van de bijna 10 jaar durende voormalige bullmarkt bij 576,90 op de borden gezet. Eind vorig jaar werd een jaardieptepunt bij 472,20 geplaatst. Het belangrijkste signaal voor deze neerwaarts gerichte visie was de doorbraak onder de sinds 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek in het laatste kwartaal van 2018. Door het langdurige en grote topvormingsproces in de eerste negen maanden van 2018 is dat jaar een klassiek overgangsjaar geworden, een proces dat we in bijna alle indices en sectoren zagen. Begin vorig jaar vond na een blow-off beweging de eerste duidelijke verzwakking plaats met de neerwaartse doorbraak onder de sinds 2016 stijgende versteilingsfase. Deze 2 jaar durende krachtige opwaartse beweging zorgde voor een stijging van ruim 50% zonder grotere tegenreacties. De grootste neerwaartse bewegingen in deze periode bedroegen ongeveer 5% tot 6%. Hierdoor werd de euforie onder beleggers ook steeds groter, een risicovolle cocktail van signalen voor het einde van een bullmarkt. Met de doorbraak onder deze versteilingsfase was een eerste verzwakking gegeven. In het 1e half jaar werd daarna een drievoudige toppenzone gevormd rond de 574 waarbij elke top gepaard ging met de vorming van een toppatroon in de maandgrafiek. Zo werden een bearish engulfing, een shooting star en een dark cloud cover gevormd. Na de vorming van de 3e top in juli en de doorbraak onder de nieuwe stijgende bodemlijn (langs de bodems van de eerdere correcties in 2018) heb ik mijn langetermijnopinie voor het eerst in jaren verlaagd naar Neutral. In het laatste kwartaal van vorig jaar heb ik deze verder verlaagd naar Short. Hoelang en tot hoever deze nieuwe bearmarkt zal doorzetten, is echter onmogelijk te zeggen. We moeten daarbij vooral de trends en eventuele grote omkeersignalen in de gaten houden. Toch acht ik de kans groot dat deze bearmarkt in 2019 zal doorzetten richting aanzienlijk lagere niveaus.

Bevestiging van de top bij 501 treedt op onder de meest recente bodem van 493,70 

De eerste verbetering treedt pas op boven de sinds juli dalende toppenlijn. Deze toppenlijn kent meerdere raakpunten en de toppenzone in november/december bij 530 – 534 betekende de laatste test van deze lijn. Inmiddels is deze toppenlijn verder gedaald naar 518,50. Een doorbraak hierboven maakt de weg vrij richting de 530 – 534 en pas daarboven lijkt voor de middellange termijn het eerste gevaar geweken. In dat scenario blijft de langere dalende trend intact, maar zal het aanzienlijk langer kunnen duren voordat de AEX weer richting de jaarbodem van 472,20 zal doorzetten. Ik ga echter niet van dit scenario uit. Zolang de AEX onder de 501 – 501,20 weet te blijven, lijkt een top in het kortetermijnbeeld te zijn gevormd. Daarboven ontstaat ruimte naar de genoemde dalende toppenlijn, maar in eerste instantie naar de 2e neerwaartse gap die in december werd gevormd. Deze is te vinden tussen de 511,85 en 516. Daaronder ligt verder nog het dalende 50-daags gemiddelde bij 506,80. Met de vorming van de shooting doji star, de neerwaartse afronding van de stijgende wig en de dubbele top, lijkt echter een top te zijn geplaatst in het kortetermijnbeeld. Bevestiging is echter nog nodig onder de meest recente bodem van deze week bij 493,70. Daaronder is de kans groot dat de neerwaartse weg snel kan worden vervolgd richting de jaarbodem bij 472,20. De onderkant van het sinds juli dalende trendkanaal ligt inmiddels bij 472 en zal gestaag verder dalen. Zodra er meer bevestiging is dat een lagere top is gevormd, blijft de kans op een verdere neerwaartse versteiling aanwezig. 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 539,46 op AEX 10,0 5,96 5,98 -1,65 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 479,87 op AEX 5,0 11,92 11,94 -0,83 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 656,0 op AEX 8,3 7,19 7,20 +1,27 % Koop Sprinter
Sprinter Short 694,0 op AEX 5,4 11,08 11,09 +0,82 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 17 januari 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.