Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Optimisme over de-escalatie handelsoorlog; beurzen omhoog

vrijdag 18 januari 2019

Optimisme over de-escalatie handelsoorlog; beurzen omhoog

Goedemorgen. Terwijl buiten de temperatuur daalt, lopen de wereldwijde aandelenbeurzen steeds verder op. Na de slechtste december maand in tijden is het nieuwe jaar goed van start gegaan. 

Hoop op handelsdeal groeit

Toen ik gisteravond nog even de beurzen op Wall Street bekeek, zag ik plots een scherpe beweging omhoog. De Wall Street Journal berichtte dat de Amerikaans minister van Financiën, Steven Mnuchin, zou hebben voorgesteld om de importheffingen op Chinese goederen te schrappen om zo de Chinezen over te halen om met een goede handelsdeal te komen. In reactie schoten aandelenkoersen omhoog, werd de dollar zwakker en liepen rentes wat op. Kort erna werd het bericht vanuit Washington ontkend, maar 'het kwaad' was al geschied. De signalen van een verdere de-escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China worden steeds sterker. En dat is goed nieuws! 

Meer meevallende macrocijfers in de VS

Verder lijken steeds meer bestuurders van het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de ‘Fed’, bereid om even de 'voet van het rempedaal' te halen en het tempo van renteverhogingen te matigen. Nog meer goed nieuws! Ondertussen krijgen we, na een paar maanden van tegenvallende macro-economische cijfers uit de VS, in de afgelopen weken juist wat vaker meevallende cijfers. Zo bleek gisteren dat het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS nog iets verder is afgenomen. Ook is de index van de bedrijfsactiviteit in de regio Philadelphia deze maand onverwacht sterk gestegen (van 9,4 naar 17 punten) terwijl er werd gerekend op een daling (naar 9 punten). 

Recessiescenario kan terug in de la

Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de scenario's voor een Amerikaanse recessie voorlopig echt wel in de la kunnen blijven. Voor Europa is de kans op een recessie groter, omdat de buffer in het geval van tegenvallers gewoon veel minder groot is.

S&P 500-index dit jaar al 5% hoger

Door naar de markten. Zoals gezegd veerden de aandelenkoersen op Wall Street gisteren verder op. Tegenvallende kwartaalcijfers van zakenbank Morgan Stanley (-4,4%) werden overstemd door de positieve berichten over de de-escalatie van de handelsoorlog en de goede macrocijfers. De S&P 500-index boekte een winst van 0,76% onder aanvoering van aandelen uit de cyclische sectoren basismaterialen (+1,7%) en industriegoederen (+1,7%), die in de laatste maand van vorig jaar juist veel koersverlies leden. Inmiddels staat de S&P 500-index dit jaar op een winst van ruim 5%. De Nasdaq boekte een winst van 0,7% en de Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 3 basispunten naar 2,75%.

Emotie is een slechte raadgever

Wereldwijde aandelen (de MSCI World All Countries-index, dividend netto herbelegd in euro) staan sinds begin dit jaar op een winst van 5,4% en daarmee is het verlies van vorig jaar (-4,8%) alweer meer dan goed gemaakt. Het is dan ook verstandig om je als belegger niet te laten (mis)leiden door heftige koersschommelingen (en emotie!). Als je hier niet tegen kunt, moet je je afvragen of beleggen wel bij je past. Voor mensen die hier wel tegen kunnen, zijn er mooie risicopremies te verdienen.   
 
Winstwaarschuwing Société Générale drukt bankaandelen

Op de Europese beurzen was er gisteren per saldo weinig beweging. Beleggers zijn in afwachting van iets meer duidelijkheid over de brexit en wachten op de kwartaalcijfers en vooruitzichten van Europese bedrijven. Een omzet- en winstwaarschuwing van de Franse bank Société Générale (-5,7%) drukte de koersen van andere Europese bankaandelen (-0,85%). Definitieve inflatiecijfers van de eurozone van december waren conform een eerdere schatting en waren geen aanleiding voor grote koersbewegingen. De Stoxx Europe 600-index eindigde de rustige handelsdag vrijwel onveranderd. De Duitse 10-jaarsrente steeg met 2 basispunten naar 0,24%.         
 
Groene cijfers in Azië

Het optimisme over een de-escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China leidt, in navolging van Wall Street, vanmorgen ook tot een positieve stemming op de Aziatische beurzen. Op mijn koersenscherm zie ik overwegend groene cijfertjes oplichten. De Nikkei-index is in Tokio met een winst van 1,3% gesloten, mede door een zwakkere yen. Japanse inflatiecijfers van december waren conform de verwachtingen van analisten (+0,3% op maandbasis). Daarnaast is de industriële productie in november iets minder gedaald dan verwacht (-1% tegenover -1,1% verwacht). De Hang Seng-index in Hongkong noteert op het moment van schrijven 1,24% hoger en de beurs van Shanghai wint 1,5%. De Kospi-index is in Seoel 0,8% hoger gesloten.

Hogere start in Europa verwacht
 
Wereldwijde aandelen zijn op weg naar de vierde weekwinst op rij, de beste serie sinds juli vorig jaar. Zo zie je maar weer dat de beste rendementen vaak te behalen zijn vanaf het moment dat de zorgen het grootst zijn. Als nu ook nog eens de sceptische beleggers en de technische analisten overstag gaan... De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan op dit moment rond de 0,3% hoger, ondanks tegenvallende cijfers van Netflix gisteravond nabeurs. Ik verwacht dan ook een hogere start van de Europese beurzen. 
 
Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere winkelverkoopcijfers uit het VK. Ik ben benieuwd hoeveel impact de brexitperikelen op het koopgedrag van de Britten hebben gehad. Uit de VS verwachten we vanmiddag onder andere cijfers over de industriële productie en de bezettingsgraad in december. Verder krijgen we vertrouwensindices van de universiteit van Michigan. Er wordt verwacht dat deze licht zijn gedaald. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere State Street en Schlumberger. Alvast een heel goed weekend en tot maandag! Ik ga nu eerst maar even de autoruiten ontdooien.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 495,77 op AEX 10,0 5,43 5,45 -3,03 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 440,78 op AEX 5,0 10,94 10,96 -1,44 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 596,0 op AEX 10,0 5,51 5,52 +2,80 % Koop Sprinter
Sprinter Short 644,0 op AEX 5,3 10,46 10,47 +1,45 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 18 januari 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.