Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundementele Analyse: Henkel Henkel - Extra kosten om producten te verkopen; winst gaat omlaag terwijl concurrentiestrijd verhevigt

maandag 21 januari 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE0006048432 EUR 14.6 2.14 Ja Short Dagelijkse consumentengoederen

Extra kosten om producten te verkopen; winst gaat omlaag terwijl concurrentiestrijd verhevigt

De concurrentiestrijd tussen de verschillende aanbieders van wasmiddelen verhevigt nog steeds. Vooral Procter & Gamble (P&G) is daarin oppermachtig. Na enkele jaren van reclamestilte zijn de concerns genoodzaakt een groter deel van de omzet uit te geven aan reclame- en marketingactiviteiten. Hierdoor daalt de winst en de bijbehorende winstmarge. Henkel moet het met zijn enkele honderden miljoenen euro’s opnemen tegen de miljarden dollars die P&G uitgeeft aan reclame en promotie. Dit lijkt een strijd die Henkel niet kan winnen. Ook zullen de investeringen pas in 2020 extra omzet en winst opleveren. Enkele grote brokers hebben het aandeel direct afgewaardeerd en hun koersdoelen verlaagd. 2019 zal niet de geschiedenis ingaan als het beste jaar van het concern. Maar het aandeel is na de koersdaling die volgde op het bericht wel goedkoop te noemen (koers-winstverhouding van 14,5 keer de winst van 2019).

Leidende marktposities in zowel de consumenten -en industriele markten

Henkel AG & Co KGaA (Henkel), de Duitse innovatieve fabrikant van lijm, wasmiddelen, cosmetica en schoonmaakmiddelen, is wereldwijd actief met toonaangevende merken en technologieën. Het concern werkt in drie domeinen: was -en reinigingsproducten, schoonheidsproducten en kleeftechnologieën. Henkel werd opgericht in 1876 en is wereldwijd markleider in zowel consumenten- als industriële (deel)markten met bekende merken zoals Persil, Schwarzkopf en Loctite. Het draaide in 2018 bijna €20 mld omzet.

Extra kosten om producten te verkopen; winst gaat omlaag terwijl concurrentiestrijd verhevigt

Henkel heeft in 2018 veel last gehad van negatieve wisselkoerseffecten, zo meldde het concern op 21 januari op basis van voorlopige cijfers. Henkel zag de omzet, conform de verwachting, dalen naar €19,9 mld, van €20 mld in 2017. De omzetdaling is volgens de fabrikant van onder andere wasmiddelen geheel te wijten aan nadelige wisselkoerseffecten. Exclusief valutakoersen, overnames en desinvesteringen ging de autonome omzet met 2,4% omhoog. Daarbij deden de industriële lijmactiviteiten het goed, net als de tak voor huishoudelijke producten. Bij de persoonlijke verzorgingstak daalde de autonome omzet. De aangepaste brutowinst (EBIT) steeg volgens een voorlopige raming met 1% tot €3,5 mld. Henkel ziet voor 2019 uitdagende marktomstandigheden, met grote onzekerheid en aanhoudende tegenwind van wisselkoersen en grondstofprijzen. Voor dit jaar rekent Henkel op een autonome groei van 2% tot 4%. Het bedrijf zei verder de investeringen in onder meer digitalisering en innovatie te gaan verhogen, net als de uitbetalingsratio voor het dividend. Deze ratio gaat van een uitkeringspercentage van 25-35% naar 30-40%. Henkel verwacht een aangepaste winstmarge van ongeveer 16-17% te realiseren (dit was in 2018 nog 17,6%) en een daling van de aangepaste winst per aandeel van ongeveer 5% ten opzichte van het huidige niveau. Henkel gaat vanaf 2019 €300 mln uitgeven aan innovatie, verhoging van de reclame- en marketinguitgaven en digitale transformatie. Het concern verwacht dat de winst per aandeel vanaf 2020 weer kan groeien.

Waardering

Henkel heeft een koers-winstverhouding van 14,5 keer de winst van het lopende jaar, lager dan dat van de concurrentie en lager dan de gemiddelde waardering van het aandeel.

Kansen

  • Henkel heeft sterke A-merken als Witte Reus, Pritt, Persil, Dixan, Schwarzkopf en Fa. Daarnaast bezit het een sterk groeiend marktaandeel in de productie van huismerken.
  • De lijm- en kleefstoffendivisie is een van de grootste van de sector aan het worden. Henkel heeft inmiddels een wereldwijd marktaandeel van 15%. Daardoor verbetert de prijszettingkracht van Henkel sterk en is het concern een van de weinige concerns die de gestegen grondstoffenprijzen door kunnen berekenen aan winkeliers en consumenten.

Risico's

  • De marges zijn meer dan gemiddeld gevoelig voor schommelingen in de olieprijs en doordat 60% van de omzet buiten West-Europa gemaakt wordt is ook de omruilverhouding van de verschillende valuta’s naar de euro een bedrijfsrisico.
  • De concurrentiestrijd tussen de verschillende aanbieders van wasmiddelen verhevigt nog steeds.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Short-opinie. Boven het stoplossniveau van 320 verandert de opinie. Het koersdoel ligt bij 220. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 84,9 op Henkel 6,0 15,70 15,80 +1,42 % Koop Sprinter
Sprinter Long 77,9 op Henkel 4,2 22,22 22,32 +1,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen