Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundementele Analyse: Apple Apple - Omzetdaling in China kan deels worden opgevangen

vrijdag 1 februari 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US0378331005 USD 17.6 1.52 Nee Long Informatie Technologie

Omzetdaling in China kan deels worden opgevangen

Na een winstwaarschuwing begin januari is duidelijk dat met name vraaguitval in China de oorzaak is geweest. Het lijkt erop dat omzet en winst niet zullen groeien dit jaar. De waardering van ruim 14x de verwachte winst in 2019 geeft dat goed weer.

Icoon op het gebied van (mobiele) ICT

Door de introductie van de iMac in 1998, iPod in 2001, iPhone in 2007 en iPad in 2010 heeft Apple een unieke marktpositie veroverd. De iPhone is nu goed voor ruim drie kwart van de winst. Apple is uitsluitend actief aan de bovenkant van de markt en behaalt daarmee fors hogere winstmarges dan de concurrentie. Appleproducten kenmerken zich door een modern en herkenbaar design en hebben een besturingssysteem dat ‘intuïtief’ werkt: dat is ook zonder instructie te begrijpen. Wel leggen Apples eigen besturingssystemen gebruikers doorgaans beperkingen op. Het concern is toonaangevend op het gebied van marketing, ook buiten zijn sector.

Omzet en winst als verwacht na de winstwaarschuwing, omzetindicatie Q2?19 onder verwachting

Zowel de omzet (-5% jaar-op-jaar, joj) als de winst per aandeel (+7,5% joj) viel in het eerste kwartaal van boekjaar 2018/19 fractioneel hoger uit dan wat analisten hadden verwacht na de recente winstwaarschuwing. Apple geeft niet langer aantallen en prijzen, dus veel verder dan de constatering dat de iPhone-omzet sterk is gedaald (-15%) komen we niet. Dat China het probleem is, bleek wel uit de omzetdaling van bijna 27% in die regio in het afgelopen kwartaal. De iPad-omzet steeg met 17%, en de Mac-verkopen met 9%. De divisie Services deed het iets beter dan verwacht met een omzetgroei van 19%; de overige omzet (zoals smartwatches) steeg met 33%. Apple’s verwachting voor de totale omzet in het huidige kwartaal is dat deze uitkomt binnen de bandbreedte van $55-59 mld, waar de gemiddelde analistenverwachting op $59 mld lag. De verwachte marge van 37,0-38,0% is iets onder de analistenverwachting. Al met al vallen de vooruitzichten niet echt mee ten opzichte van de consensusverwachtingen. De netto kaspositie aan het eind van het afgelopen kwartaal was $130 mld.

Waardering onder het subsectorgemiddelde

Na een koersdaling van 25% in de afgelopen drie maanden, is de waardering van Apple teruggevallen. De koers-winstverhouding van rond 14x de verwachte winst over 2019 is fors lager dan we de afgelopen jaren gezien hebben, maar het verwachte winstgroeitempo is ook fors naar beneden gekomen, met krimp in 2019 in de lijn der verwachting. Het dividendrendement van 1,8% ligt onder het sectorgemiddelde.

Kansen

  • Sterke productenportefeuille met een sterk merk en zeer hoge marges.
  • Vergaande integratie van de mogelijkheden om op alle productplatformen klanten aan Apple te binden.
  • Software-oplossingen zoals Apple Pay, maar ook Apple Music en de App-store genereren steeds meer omzet en winst.

Risico's

  • De bijdrage (>70%) van de iPhone aan de winst van Apple maakt het bedrijf kwetsbaar.
  • Een stagnerende groei in het hogere segment van de mobiele-telefoniemarkt dwingt Apple om op termijn te kiezen tussen marge en marktaandeel.
  • Het is onduidelijk of een van de nieuwe producten die op stapel staan een belangrijke bijdrage aan de toekomstige winst kan gaan leveren.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 122 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 180. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 107,96 op Apple 1,9 103,20 0,00 -0,77 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 107,96 op Apple 1,9 103,20 0,00 -0,77 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen