Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Rust even terug op de beurzen, Azië viert Chinees Nieuwjaar

maandag 4 februari 2019

Na alle hectiek van vorige week lijkt de rust te zijn weergekeerd op de beurzen. Veel Aziatische beurzen zijn deze week gesloten vanwege de viering van nieuwjaar. Dit jaar moet het varken geluk gaan brengen. 

Positieve stemming in Azië, China dicht

Beleggers zijn optimistisch aan de nieuwe week begonnen, in reactie op de positieve uitlatingen die president Trump dit weekend heeft gedaan over de handelsbesprekingen met China. Mede door een wat zwakkere wisselkoers van de Japanse yen staat de Nikkei-index op een winst van 0,46%. De bredere Topix-index koerst bijna 1% hoger. In Hongkong wordt vandaag nog wel gehandeld. De Hang Seng-index staat op een bescheiden winst van 0,2%. De beurzen op het vasteland van China zijn vanaf vandaag een aantal dagen gesloten.

Chinese inkoopmanagersindex daalt

Die laatste kunnen dus niet reageren op de inkoopmanagersindex van de Chinese dienstensector, gemeten door Caixin, die in januari is gedaald van 53,9 naar 53,6 punten. Dit is wel een minder sterke daling dan verwacht (53,4 punten). De samengestelde index, van zowel de productie- als de dienstensector, is in januari gedaald van 52,2 naar 50,9 punten. Wij verwachten nog meer stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid en de centrale bank om de economie een impuls te geven. 

Vlakke opening Europa verwacht

De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan op het moment van schrijven vrijwel onveranderd. Ik verwacht dan ook een vlakke opening van de Europese beurzen aan het begin van een nieuwe beursweek. De meeste Europese aandelenbeurzen sloten vorige week vrijdag hoger. Er heerste een positieve stemming over de voortgang van de handelsbesprekingen tussen de VS en China. Vooral aandelenkoersen van autofabrikanten gingen omhoog in reactie op het positieve handelsnieuws. Het sentiment werd nog wel wat gedrukt door het bericht dat de VS zich terugtrekt uit een nucleair akkoord met Rusland. De Stoxx Europe 600-index sloot 0,3% hoger op de hoogste stand in twee maanden. 

Inflatie eurozone blijft beperkt…

Iets hoger dan verwachte inflatiecijfers maakten vrijdag weinig indruk op beleggers. De inflatie in de eurozone is in januari met 1,4% gestegen in vergelijking met vorig jaar. Dat komt overeen met de verwachting van analisten. De kerninflatie ging met 1,1% omhoog, iets meer dan de verwachte 1%. Op de obligatiemarkt liepen rentes iets op. De Duitse 10-jaarsrente steeg met 2 basispunten naar 0,17%. 

… net als de economische groei

De inkoopmanagersindices van Nederland (van 57,2 naar 55,1) en Duitsland (van 49,9 naar 49,7) vielen in januari lager uit dan verwacht. Die van Frankrijk (51,2) bleef zoals verwacht onveranderd en die van Spanje is juist aangetrokken van 51,1 naar 52,4 (50,5 verwacht). De inkoopmanagersindex van de productiesector voor de gehele eurozone is vorige maand blijven steken op 50,5 punten. Dit wijst op een zeer matige economische groei.

Italiaanse rente loopt weer op

De Italiaanse inkoopmanagersindex voor de productiesector is in januari gedaald van 49,2 naar 47,8. Er werd gerekend op een kleinere daling naar 48,8 punten. Dit cijfer wijst op een verdere vertraging van de Italiaanse economie, nadat deze in de tweede helft van 2018 al in een recessie is beland. De Italiaanse 10-jaarsrente steeg in reactie hierop met 16 basispunten naar 2,75% en de beurs van Milaan leverde 0,8% in. De zorgen over de houdbaarheid van de hoge Italiaanse staatsschuld lijken weer toe te nemen. Economische groei is noodzakelijk om schulden niet verder op te laten lopen. 

Sterke banengroei in de VS

In de VS zijn er in januari 304.000 nieuwe banen bijgekomen. Dit zijn er veel meer dan de verwachte 165.000. Hierbij moet wel een kanttekening worden geplaatst. Het aantal van december werd bijgesteld van 312.000 naar 222.000 en er is een nog onbekende invloed van de 'shutdown'. Ik verwacht dan ook dat het cijfer van januari nog neerwaarts zal worden aangepast. De werkloosheid steeg van 3,9% naar 4%, doordat de participatiegraad is gestegen van 63,1% naar 63,2%. De stijging van de uurlonen viel iets tegen. Die zijn in januari met slechts 0,1% gestegen, minder dan de verwachte +0,3%. Op jaarbasis was er een plus van 3,2%. 

Lagere inflatiedruk gunstig voor beleggers

Die lager dan verwachte loonstijging lijkt goed nieuws voor beleggers, omdat de Fed minder druk zal voelen om de rente te verhogen als de inflatiedruk wat afneemt. Voor de koopkracht van de Amerikaanse consumenten is het natuurlijk geen goed nieuws dat de lonen minder sterk stijgen. Anderzijds is het weer wel gunstig voor de winstmarges van bedrijven. 

Geen tekenen van afkoeling Amerikaanse economie

Verder is de inkoopmanagersindex van de Amerikaanse productiesector in januari volgens onderzoeksbureau Markit blijven staan op 54,9 punten. Volgens officiële cijfers van de overheid is de inkoopmanagersindex echter gestegen van 54,1 naar 56,6 punten. Dit wijst erop dat de Amerikaanse economie flink aantrekt en er weinig signalen zijn die duiden op een afkoeling van de grootste economie van de wereld. Ook de deelindex van nieuwe orders heeft vorige maand een sterk herstel laten zien (van 51,1 naar 58,2 punten). Ten slotte is de vertrouwensindex van de universiteit van Michigan gestegen van 90,7 naar 91,2 punten. En ook dit is een positief signaal voor de Amerikaanse economie.

Wall Street vlak gesloten

Ondanks de sterke economische cijfers en de positieve berichten over de handelsbesprekingen, kwamen de aandelenindices op Wall Street vrijdag nauwelijks van hun plaats. De stemming werd gedrukt door tegenvallende vooruitzichten van Amazon (-5,4%). De S&P 500-index sloot 0,1% hoger, de Nasdaq-index verloor 0,25%. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 5 basispunten naar 2,68%.             

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere Italiaanse inflatiecijfers. Uit de VS verwachten we vanmiddag onder andere cijfers over fabrieksorders en duurzame goederen. 
Het kwartaalcijferseizoen wordt vervolgd met cijfers van onder andere Julius Baer, Ryanair, Alphabet en Gilead. 
 
Fijne week!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 3350,0 op EURO STOXX 50 10,4 3,43 3,45 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2837,29 op EURO STOXX 50 4,7 7,60 7,62 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3907,61 op EURO STOXX 50 10,9 3,27 3,29 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 4110,0 op EURO STOXX 50 5,5 6,50 6,52 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 4 februari 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.