Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Voorlopig geen ontmoeting Trump en Xi; beleggers nemen winst

vrijdag 8 februari 2019

Goedemorgen. Aan een maand van optimisme en hogere koersen lijkt voorlopig een einde gekomen. Met name het bericht dat president Trump zijn Chinese ambtgenoot niet zal ontmoeten voordat op 2 maart de ‘wapenstilstand’ in de handelsoorlog afloopt, leidde over een breed front tot winstnemingen.

Wereldwijde aandelen op niveau van begin december

Zorgen over economische groei, de handelsoorlog, brexit en de financiële zorgen in Italië werden de afgelopen weken 'verdoofd' door soms meevallende kwartaalcijfers van bedrijven en geruststellende woorden van Fed-voorzitter Powell. Die heeft 'beloofd' de geldkraan vooralsnog niet verder dicht te draaien. De opluchting over een minder verkrappend monetair beleid heeft niet alleen geleid tot veel enthousiasme, maar vooral tot hogere koersen en waarderingen. Wereldwijde aandelen (MSCI World All Countries index) staan na een stijging van zo'n 9% sinds begin dit jaar weer op het niveau van begin december. Het koersherstel is net zo snel gegaan als de correctie in december.

Europese Commissie verlaagt groeiverwachtingen

Beleggers werden gisteren weer even met de neus op de feiten gedrukt. De Europese Commissie heeft de groeiverwachtingen voor de eurozone flink verlaagd. Voor dit jaar wordt nu nog een groei verwacht van slechts 1,3%, voor volgend jaar 1,6%. Een paar maanden geleden waren deze schattingen nog respectievelijk 1,9% en 1,7%. De groei wordt gedrukt door de zaken die ik hierboven heb genoemd. 

Tegenvallende productiecijfers Duitsland, Spanje

Het beeld van een verdere groeivertraging werd gisteren bevestigd door tegenvallende cijfers over de Duitse industriële productie. Die is in december met 0,4% gedaald terwijl er werd gerekend op een stijging van 0,8%. Ook Spaanse industriële productiecijfers vielen tegen (-1,4% tegenover +0,4% verwacht). Vooral binnenlandse (consumenten)bestedingen moeten de groei op peil houden. En hier maken we ons wel wat zorgen over, gezien de daling van het consumentenvertrouwen. In Italië zijn de winkelverkopen in december met 0,7% gedaald. Er werd gerekend op een kleinere daling van 0,2%. 

Hoop op snelle handelsdeal neemt af

Na een redelijk vlakke opening van de Europese beurzen kwam het besef bij beleggers dat de zorgen die eind vorig jaar het sentiment overheersten, niet zijn verdwenen. De stemming werd richting het einde van de handelsdag nog eens extra gedrukt door het bericht dat president Trump deze maand zeer waarschijnlijk geen ontmoeting zal hebben met president Xi Jinping. De hoop op een spoedig handelsakkoord is hierdoor afgenomen en de kans bestaat dat de tariefsverhoging op Chinese importgoederen (van 10% naar 25%) vanaf 1 maart gewoon doorgaat. 

Europese beleggers nemen winst 

Beleggers reageerden als door een wesp gestoken. Vooral aandelenkoersen van exportgedreven bedrijven stonden flink onder druk. De DAX-index verloor 2,7% en de Italiaanse beurs ging 2,6% onderuit. Na zeven dagen op rij te zijn gestegen, verloor de Stoxx Europe 600-index gisteren 1,5%, de grootste daling van dit jaar. Op zich is het niet vreemd dat er na de flinke stijging wat winst wordt genomen. We verwachten dat dit nog wel even kan aanhouden. 

Duitse rente daalt verder, Italiaanse rente omhoog

Op de obligatiemarkt zien we al enige dagen dat veilige havens worden gezocht. De Duitse 10-jaarsrente daalde nog eens 5 basispunten naar 0,12%, het laagste niveaus sinds 2016. De Italiaanse 10-jaarsrente liep met 9 basispunten op naar 2,95%, vanwege toenemende zorgen over de economische groei van het land en de haalbaarheid van de begrotingsplannen van de regering. Risicopremies op bedrijfsobligaties liepen gisteren flink op nadat deze sinds begin dit jaar sterk waren gedaald. Door de tegenvallende verwachtingen voor de eurozone werd de euro iets zwakker op 1,135 tegenover de dollar. Een typische ‘risk-off’ dag in Europa dus.

Ook ‘risk-off’ dag in de VS

Ook op Wall Street werd teleurgesteld gereageerd op de afgenomen kans op een spoedig handelsakkoord tussen de VS en China. Hierdoor nemen de zorgen over de economische groei verder toe. Na de rally van maar liefst 16% sinds kerst, werd er gisteren wat winst genomen. De S&P 500-index verloor 0,9% en de Nasdaq-index ging 1,2% omlaag, maar die laatste staat desondanks dit jaar nog steeds op een ruime winst van bijna 10%. In reactie op de lagere groeiverwachtingen daalde de prijs van een vat Brent-olie met zo'n 2% naar $61,63 per vat. En door de vlucht naar veilige havens daalden rentes over een breed front. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 4 basispunten naar 2,66% en, net als in Europa, liepen risicopremies op bedrijfsobligaties op. 

Beurzen Azië kleuren rood; Nikkei -2%

Het negatieve sentiment krijgt vanmorgen een vervolg op de Aziatische beurzen. De Australische dollar is zwakker geworden, nadat de Australische centrale bank de groei- en inflatieverwachtingen heeft verlaagd. Een beeld dat we naar verwachting dit jaar ook in andere regio's vaker zullen zien. De Nikkei-index is in Tokio 2% lager gesloten en in Hongkong staat de Hang Seng-index slechts 0,1% lager. De beurzen op het vasteland van China gaan maandag pas weer open. De Kospi-index in Seoel is 1,2% lager gesloten.  De futures op de Amerikaanse aandelenindices wijzen op een lagere opening van Wall Street vanmiddag. We verwachten dat de Europese aandelenbeurzen vanmorgen wat lager zullen openen.   

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere Nederlandse, Italiaanse en Franse industriële productiecijfers van december en Duitse handelscijfers. Uit de VS verwachten we vandaag geen belangrijke macrocijfers. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere Umicore, Yara International, Exelon en Hasbro.

Alvast een heel goed weekend en tot maandag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 520,18 op AEX 10,0 5,77 5,79 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 462,62 op AEX 5,0 11,51 11,53 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 631,86 op AEX 10,1 5,69 5,71 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 677,0 op AEX 5,0 11,49 11,50 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 8 februari 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.