Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Onderhandelingen bepalen stemmingsbeeld

maandag 11 februari 2019

Goedemorgen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Beleggers nemen na de rally van begin dit jaar en meer afwachtende houding aan. Het verloop van de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en China en over het verhogen van het Amerikaanse schuldenplafond zal de komende weken de stemming voor een belangrijk deel bepalen.

Politieke onderhandelingen duren voort

Deze week wordt er in Beijing verder gesproken tussen Amerikaanse en Chinese topdiplomaten om een handelsakkoord te bereiken. Het is nog maar de vraag of dit op korte termijn gaat lukken. In principe eindigt de ‘wapenstilstand’ op 1 maart en worden importheffingen op Chinese goederen verhoogd van 10% naar 25%. Verder lijkt er weinig schot te zitten in de onderhandelingen tussen de Republikeinen en Democraten over het verhogen van het Amerikaanse schuldenplafond. Een nieuwe 'shutdown' is niet uitgesloten. Over de brexit zullen we maar niet teveel woorden vuil maken, ook hier lijkt weinig voortgang in te zitten. 

Chinese beurs begint positief aan nieuwe jaar

Ondanks alle politieke onzekerheid zijn de Chinese aandelenbeurzen, na een week gesloten te zijn geweest vanwege de viering van nieuwjaar, de week optimistisch begonnen. De Hang Seng-index koerst in Hongkong 0,5% hoger en de beurs van Shanghai wint 1,3%. De beurs van Shenzhen wint zelfs 2,5%. Er is blijkbaar goede hoop op een handelsakkoord. De Kospi-index in Seoel staat op een winst van 0,2%. De Japanse beurzen zijn vandaag gesloten vanwege een feestdag. Ik heb het gevoel dat andere landen veel meer feestdagen hebben dan wij…

Licht hogere opening Europa verwacht

De termijncontracten (‘futures’) op de Amerikaanse aandelenindices staan licht lager en wijzen op een lagere opening van Wall Street vanmiddag. Toch verwachten we dat de Europese aandelenbeurzen vanmorgen vlak tot licht hoger zullen openen. Na een lagere opening krabbelden de koersen op Wall Street vrijdag namelijk aan het einde van de handelsdag toch nog op. Geholpen door hogere koersen van technologieaandelen sloot de S&P 500-index met een minimale winst van 0,07%. Dat is ook precies de winst over de hele week. De Nasdaq-index sloot met een winst van 0,14% en de Dow Jones verloor aan het einde van de handelsdag 0,25%. 

Afwachtende houding bij beleggers 

Bij gebrek aan macro-economische cijfers, en vooruitlopend op nieuwe handelsbesprekingen, overheerste een afwachtende stemming onder beleggers. Ik kan ze geen ongelijk geven, na de rally in de eerste weken van het nieuwe jaar. Ondanks duidelijke signalen van een groeivertraging is alle hoop gevestigd op een snelle handelsdeal en wordt er veel gewicht gegeven aan de pauze in de serie renteverhogingen die de Fed heeft ingelast. Wij zijn daar wat voorzichtig mee. De Fed kan namelijk niet voor de hele wereld beleid voeren, terwijl de ruimte voor stimuleringsmaatregelen in de eurozone en Japan beperkt lijkt. Van een ‘risk-on’ stemming was vrijdag dus geen sprake. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 4 basispunten naar 2,63%, het laagste niveaus sinds begin januari. Risicopremies op bedrijfsobligaties liepen wat verder op en de dollar werd iets sterker op 1,133 tegenover de euro.

Veilige havens gewild in Europa

Eerder op de dag sloten de Europese aandelenbeurzen al lager. Nieuwe zorgen over de handelsoorlog, lagere economische groei en lagere winstgroei van bedrijven leidden vrijdag tot winstnemingen. Exportgevoelige indices zoals de Duitse DAX (-1,05%) leden flinke verliezen. De Stoxx Europe 600-index verloor 0,56%. De brede Europese aandelenindex boekte de eerste verliesweek (-0,46%) in 2019. Veilige havens zoals Duitse staatsobligaties waren gevraagd. De rente op de Duitse Bund daalde met nog eens 3 basispunten naar 0,09%, het laagste niveaus sinds 2016. De grens van 0% komt zo wel weer heel dicht bij. Wie had dat een paar maanden geleden gedacht…

Italiaanse rente loopt licht op

Rentes op Italiaanse staatsobligaties liepen verder op, door de angst voor een verdere groeivertraging en oplopende tekorten/schulden. De Italiaanse 10-jaarsrente steeg heel even tot boven 3%, maar sloot slechts 1 basispunt hoger op 2,96%. Net als in de VS, liepen risicopremies op bedrijfsobligaties verder op. Een typische ‘risk-off’ dag dus. De stemming werd ook gedrukt door tegenvallende industriële productiecijfers uit Nederland en Italië. Cijfers uit Frankrijk vielen daarentegen mee bij de verwachting van analisten. 

Agenda van vandaag 

Op de agenda van vandaag staan, onder andere, groeicijfers over het vierde kwartaal uit het VK. Er wordt een groei van 0,3% (kwartaal-op-kwartaal) verwacht. Ook krijgen we cijfers over de industriële productie van december uit het VK. Verwacht wordt dat deze met 0,1% is gestegen. Inmiddels nemen de zorgen over een recessie in het VK, als gevolg van de onzekerheid over de brexit, steeds verder toe. Het kwartaalcijferseizoen wordt vandaag vervolgd met cijfers van onder andere Carl Zeiss en Loews Corp. 

Fijne week!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 12014,82 op DAX 10,0 13,36 13,37 +4,13 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 10710,89 op DAX 5,0 26,39 26,40 +2,05 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 14160,0 op DAX 10,4 12,85 12,86 -4,03 % Koop Sprinter
Sprinter Short 14880,0 op DAX 6,6 20,30 20,31 -2,59 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 11 februari 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.