Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Beleggers worden weer geconfronteerd met de realiteit

vrijdag 15 februari 2019

Goedemorgen. Viel dat even tegen. Geen Valentijnskaart, maar een blauwe envelop in de brievenbus… Gelukkig maakte het zonnige voorjaarsweer gisteren veel goed. Op de beurzen verschenen echter wat grijze wolken aan de hemel.  

Geen groei Duitse economie in vierde kwartaal…

De stemming op de Europese beurzen was gisterochtend best nog wel goed te noemen. Hoewel de Duitse groeicijfers over het vierde kwartaal (0,0%) geen reden waren voor optimisme, zijn beleggers vooral gericht op de toekomst. En de vooruitzichten voor Duitsland, met zijn sterke arbeidsmarkt en aantrekkende lonen, zijn zo slecht nog niet. Verder wordt verwacht dat de Duitse auto-industrie zich later dit jaar zal herstellen. 

… terwijl Nederlandse economie 0,5% groeide 

Wat dat betreft heeft Nederland het vorig jaar een stuk beter gedaan. Met een groei van 0,5% ten opzichte van het derde kwartaal waren we zo'n beetje het beste jongetje van de klas. Vooral de consumentenbestedingen hebben de groei gesteund. Ondanks een lager consumentenvertrouwen zien we hier nog weinig verzwakking. De groei van de eurozone kwam in de laatste drie maanden van vorig jaar uit op 0,2%. Op jaarbasis bedroeg de groei 1,2%. Beide cijfers waren conform de verwachting van analisten. De piek van de groei in de eurozone werd in 2017 al bereikt en ligt ver achter ons.

Groeizorgen drukken Europese beurskoersen

Zoals gezegd was de stemming op de Europese aandelenbeurzen best goed te noemen. Na een iets hogere opening bleven de meeste beurzen goed liggen. De stemming sloeg rond 14.30 uur echter om. Tegenvallende winkelverkoopcijfers in de VS drukten de stemming. Na eerder op de dag nog op een winst te hebben gestaan van 0,6%, sloot de Stoxx Europe 600-index 0,3% lager. Alleen de FTSE 100-index wist, ondanks de grote onzekerheid rond brexit, nipt hoger te sluiten. Vooral aandelen uit cyclische sectoren, zoals duurzame consumentengoederen (-1,22%) en financiële waarden (-0,95%), sloten lager. Zorgen over lagere economische groei drukken relatief zwaar op deze sectoren. In reactie op de toenemende (groei)zorgen werden veilige havens weer opgezocht. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 2 basispunten naar 0,10%. De euro werd iets sterker tegenover de dollar op 1,130.

Winkelverkoopcijfers VS vallen tegen

Vanwege de 'shutdown' in januari werden de Amerikaanse winkelverkoopcijfers van december pas gisteren bekendgemaakt. En die vielen behoorlijk tegen. Een daling van 1,2% ten opzichte van een verwachte stijging van 0,1%, en de sterkste daling in negen jaar. Dit cijfer zou wijzen op een sterke afname van de economische groei in de laatste maand van 2018. Aan de juistheid van de cijfers wordt echter sterk getwijfeld. Andere, recente cijfers over consumentenbestedingen geven namelijk een heel ander, veel positiever beeld.

Handelsakkoord lijkt toch nog ver weg

Het bericht dat president Trump zijn handtekening zou gaan zetten onder een akkoord over de Amerikaanse overheidsbestedingen, waardoor een nieuwe 'shutdown' wordt voorkomen, leidde tot weinig enthousiasme bij beleggers. Ook omdat er berichten verschenen over de handelsbesprekingen met China, waaruit werd opgemaakt dat die niet zo soepel verlopen als gehoopt. Er is nog een lange weg te gaan voordat er een akkoord op tafel ligt. Vooral structurele hervormingen die volgens de VS in China moeten worden doorgevoerd, zijn een heet hangijzer. Vandaag gaan de onderhandelingen in Beijing verder. 

10-jaarsrente VS zakt verder weg

Op Wall Street werd de stemming ook gedrukt door tegenvallende vooruitzichten van Coca-Cola, dat ruim 8% onderuit ging, de sterkste daling in tien jaar. De S&P 500-index sloot 0,3% lager, de Nasdaq-index sloot 0,1% hoger. In reactie op de tegenvallende macro-economische cijfers daalden rentes op Amerikaanse staatsobligaties over een breed front. De kans op een renteverhoging door de Fed wordt nu nog lager ingeschat. De 10-jaarsrente daalde met 5 basispunten naar 2,65%. 

Stemming op Aziatische beurzen is bedrukt…

Iets lager dan verwachte Chinese inflatiecijfers, wat minder optimisme over het verloop van de handelsbesprekingen tussen de VS en China en zorgen over de wereldwijde economische groei, drukken vanmorgen de stemming op de Aziatische beurzen. De consumentenprijsinflatie in China is in januari met 1,7% op jaarbasis gestegen, minder dan de verwachte +1,9%. De producentenprijsinflatie steeg met 0,1% op maandbasis, onder de verwachte +0,3%. De verwachting is dan ook dat de Chinese overheid de stimuleringsmaatregelen zal opvoeren om de economie een zet in de rug te geven.

… waardoor de koersenborden rood kleuren

Ik zie veel rode cijfers op de Aziatische beurzen. De Nikkei-index is in Tokio 1,13% lager gesloten en de Kospi-index verliest in Seoel 1,3%. De Hang Seng-index in Hongkong koerst 2% lager en de beurs van Shanghai noteert 1,4% lager. De futures op de Amerikaanse aandelenindices noteren op dit moment 0,4% lager en wijzen op een lagere opening van Wall Street vanmiddag. De Europese beurzen zullen naar verwachting ook iets lager van start gaan. 

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere autoverkoopcijfers in de eurozone en Spaanse inflatiecijfers. Verder staan er Engelse winkelverkoopcijfers op het programma en handelscijfers van de eurozone. Uit de VS verwachten we vanmiddag onder andere cijfers over de bezettingsgraad van machines en vertrouwenscijfers van de universiteit van Michigan. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere Eni, RBS, Allianz, EDF, Moody's, Deere & Co en Pepsico.
 
Alvast een heel goed weekend en geniet van het mooie weer!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3104,42 op EURO STOXX 50 9,1 3,80 3,82 -3,30 % Koop Sprinter
Sprinter Long 2890,0 op EURO STOXX 50 5,1 6,82 6,84 -1,73 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3824,81 op EURO STOXX 50 9,6 3,61 3,63 +2,84 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 3939,69 op EURO STOXX 50 7,3 4,77 4,79 +2,36 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 15 februari 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.