Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundementele Analyse SBM Offshore - SBM mag weer meedoen aan tenderen voor Braziliaanse orders, goed voor winst en omzet

vrijdag 15 februari 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000360618 EUR 22.1 1.82 Nee Long Energie

SBM mag weer meedoen aan tenderen voor Braziliaanse orders, goed voor winst en omzet

SBM Offshore (SBMO) mag sinds kort weer meedoen aan tenders voor orders van Petrobras. Hierdoor ziet het concern het aantal orders langzaam weer stijgen. Door de hogere olieprijzen zien de klanten van het concern weer mogelijkheden om te investeren in nieuwe schepen.

Wereldwijd actief als toeleverancier van de offshore olie- en gasindustrie

SBMO is wereldwijd actief als toeleverancier van de offshore-olie- en gasindustrie. De huidige activiteiten bestaan uit de bouw, aanvoer en offshore-installatie van systemen voor de productie en opslag van olie- en gasproducten. Ook levert het bedrijf kant-en-klare oplossingen (‘turnkey’-projecten), naast het leasen van eigen schepen en platforms. Verder is SBMO bekend om zijn zogenoemde ‘FPSO’s’: Floating, Production, Storage and Offloading. Dat zijn omgebouwde tankers die olie en gas op zee kunnen oppompen, opslaan en overladen.

SBM mag weer meedoen aan tenderen voor Braziliaanse orders, goed voor winst en omzet

SBM Offshore heeft in 2018, zoals ook door analisten was voorzien, voldaan aan de eigen verwachtingen. Op een omzet van $1,70 mld werd een onderliggende winst behaald van $784 mln, bij een gemiddelde analistenverwachting van $777 mln. De omzet steeg op jaarbasis met 2%. Aan de omzet droeg de tak Lease & Operate $1,29 mld bij en Turnkey $406 mln. Netto verdiende de oliedienstverlener $301 mln, terwijl een jaar eerder nog een verlies werd geboekt van $203 mln. SBM Offshore keert een dividend uit van $0,37 per aandeel, een stijging van ongeveer 50% op jaarbasis. Daarnaast zal de oliedienstverlener voor $175 mln aan eigen aandelen gaan terugkopen. Voor 2019 voorziet SBM Offshore een omzet van ongeveer $2,0 mld, waarvan $1,3 mld voor rekening komt van Lease & Operate en $0,7 mld voor rekening van Turnkey. Dit zal een EBITDA opleveren van ongeveer $750 mln, aldus SBM Offshore. Het bedrijf heeft voor de komende jaren inmiddels een orderportefeuille van $14,8 mld.

Lage waardering: wel premie ten opzichte van de sector

SBM Offshore heeft een koers-boekwaardeverhouding met een forse korting ten opzichte van het langjarig gemiddelde. Binnen de olieservicesindex zijn er veel bedrijven die verlies boeken of vanwege de cycliciteit een enorm hoge koers-winstverhouding hebben. De koers-boekwaardeverhouding is dan ook een betere indicator. Die is op het moment 1,49. Wel heeft SBMO een koers-boekwaardeverhouding met een premie ten opzichte van de sector.

Kansen

  • SBMO is specialist in platforms voor diepzeewinning. De verwachting is dat de vraag naar diepzeewinning op de middelange en lange termijn weer aantrekt. Hier kan het bedrijf dan fors van profiteren.
  • SBMO is een van de hoofdrolspelers in de groeiende FPSO-markt. Voor 2019 verwacht men dat deze markt na enige jaren van stagnatie weer gaat groeien.

Risico's

  • Er lopen onderzoeken door de Amerikaanse autoriteiten naar omkooppraktijken. SBMO kan schuldig worden bevonden en worden veroordeeld tot de betaling van een boete.
  • Oliemaatschappijen behalen de laaste jaren minder winst en investeren daarom ook minder. Afgelopen jaar zijn er wereldwijd maar vier opdrachten voor de constructie van FPSO’s gegeven. Hiervan was er een voor SBM Offshore.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 11 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 16,2. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 15,35 op SBM Offshore 10,3 1,53 1,63 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 13,87 op SBM Offshore 5,4 3,01 3,11 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 18,68 op SBM Offshore 7,6 2,12 2,22 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 18,1 op SBM Offshore 4,7 3,47 3,57 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.