Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Optimisme over handelsbesprekingen domineert stemming

maandag 18 februari 2019

Goedemorgen! Terwijl een flink aantal trouwe lezers en collega's ergens in de Alpen aan het skiën is, zit ik achter mijn bureau dit Dagbericht beleggen te typen. Ik ben natuurlijk wel een klein beetje jaloers op de mensen die nu vakantie vieren in de sneeuw, maar toch heb ik gisteren genoten van een heerlijke voorjaarsdag. Dat Ajax de achterstand op PSV dit weekend iets heeft teruggebracht, stemt mij ook positief. 

Optimisme over handelsbesprekingen…

Door naar de financiële markten. Over optimisme gesproken. Vrijdag was het een prima dag op de Europese aandelenbeurzen. Na een iets lagere opening, wisten de meeste beurzen gedurende de eerste handelsuren te herstellen, om de winsten richting het einde van de dag steeds verder uit te breiden. Er werd positief gereageerd op bemoedigende uitspraken van de Chinese president Xi Jinping over de handelsbesprekingen met de VS. Volgens Xi zijn er afgelopen week belangrijke vorderingen gemaakt in Beijing en wordt er deze week verder onderhandeld in Washington. 

… en mogelijke ECB-stimulering… 

De positieve stemming op de beurzen werd ook gesteund door uitspraken van ECB-bestuurder Benoit Coeure. Die hintte op een nieuw liquiditeitsprogramma voor Europese banken. Een nieuwe zogeheten 'TLTRO' (‘targeted long term refinancing operation’) zou banken flink wat lucht kunnen geven en de kredietverlening aan bedrijven en consumenten kunnen bevorderen. En dat is goed voor de economische groei. Bankaandelen stegen vrijdag gemiddeld met 2,7%, gevolgd door aandelenkoersen van autofabrikanten (+2,1%), in reactie op positieve berichten over de handelsbesprekingen. 

… geven Europese aandelen sterke impuls

De Stoxx Europe 600 index boekte vrijdag een winst van 1,4% waardoor het weekrendement 3% bedroeg. De brede Europese aandelenindex staat inmiddels weer op het hoogste niveaus sinds begin oktober. De DAX won bijna 2%. Op de obligatiemarkt was het een stuk rustiger. De Duitse 10-jaarsrente sloot onveranderd op 0,10%. De euro werd iets zwakker op 1,127 tegenover de dollar.

Vertrouwen Amerikaanse consument stijgt

Optimisme over de handelsbesprekingen en een herstel van het consumentenvertrouwen stuwden de aandelenkoersen op Wall Street vrijdag omhoog. Het uitroepen van de noodtoestand door president Trump kon de positieve stemming niet bederven. De consumentenvertrouwensindex van de universiteit van Michigan is deze maand gestegen van 91,2 naar 95,5 punten. Er werd gerekend op een veel kleiner herstel naar 93,7 punten. Daarentegen viel het cijfer over de industriële productie (-0,6% tegenover +0,1% verwacht) tegen. 

Afkondiging noodtoestand door Trump…

Door het onderteken van een budgetakkoord is een nieuwe 'shutdown' van Amerikaanse overheidsdiensten op het laatste moment voorkomen. Toch probeert president Trump, door het afkondigen van de noodtoestand, meer geld te krijgen voor zijn muur op de grens met Mexico. Hier is het laatste woord echter nog niet over gezegd.

… schrikt Wall Street niet af

Net als in Europa hechten beleggers meer waarde aan de positieve ontwikkelingen op handelsgebied. De S&P 500-index sloot op de laatste dag van de week 1,1% hoger op het hoogste niveau in tien weken. De Nasdaq-index won 0,6% en de Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 5 basispunten naar 2,66%. 

Agenda van vandaag

Vandaag zijn de Amerikaanse markten gesloten vanwege de viering van President’s Day. Veel Amerikanen vinden de huidige president waarschijnlijk geen reden om iets te vieren. Op de agenda staan onder andere industriële productiecijfers uit Italië en cijfers over bouwuitgaven in de eurozone. Uit de VS krijgen we de index van Amerikaanse aannemers. Er wordt een stijging van deze NAHB-index verwacht van 58 naar 59 punten. Kwartaalcijfers krijgen we van onder andere Reckitt Benckiser. 

Fijne week!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3104,42 op EURO STOXX 50 9,1 3,80 3,82 -3,30 % Koop Sprinter
Sprinter Long 2890,0 op EURO STOXX 50 5,1 6,82 6,84 -1,73 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3824,81 op EURO STOXX 50 9,6 3,61 3,63 +2,84 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 3939,69 op EURO STOXX 50 7,3 4,77 4,79 +2,36 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 18 februari 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.