Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Fed bevestigt afwachtende houding en stelt beleggers gerust

maandag 11 maart 2019

Goedemorgen. Zowel de Europese als Amerikaanse beurzen sloten vrijdag lager, maar in Azië is de nieuwe handelsweek positief begonnen. Mede door geruststellende woorden van Fed-voorzitter Powell sloten aandelen in Azië in de plus.

Fed-voorzitter Powell stelt beleggers gerust

Als ik op mijn Bloombergscherm kijk, zie ik vooral veel koersen groen oplichten op de Aziatische beurzen. Vrijwel alle beurzen staan op dit moment hoger dan het slot van vrijdag. Het sentiment wordt gesteund door de geruststellende woorden die Fed-voorzitter Jerome Powell gisteren uitsprak in een Amerikaans televisie-interview. Ondanks een redelijk hoge inflatie, zal de centrale bank afwachtend zijn met het verhogen van de beleidsrente. En dat bericht wordt door beleggers, terecht, goed ontvangen. Lage rentes bieden steun voor de (hogere) waarderingen van risicovolle beleggingscategorieën. Verder gaan de onderhandelingen tussen de VS en China over een handelsakkoord gewoon door en lijkt er vooralsnog geen kink in de kabel. Ook goed nieuws dus. 

Aziatische beurzen in de plus

In reactie koerst de Nikkei-index in Tokio 0,5% hoger en schommelt de Kospi-index in Seoel rond het slot van vrijdag. De Hang Seng-index in Hongkong staat op een winst van 0,75% en de beurzen op het vasteland van China doen het nog wat beter. De beurs van Shanghai wint 1,9%, de beurs van Shenzhen plust 3%. Daarmee herstellen die laatste twee wat van het verlies van vrijdag toen er winst werd genomen. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan op dit moment iets lager tot vlak. Waarschijnlijk zal het aandeel Boeing lager openen na de vliegramp in Ethiopië. We verwachten straks een hogere opening van de Europese beurzen na de eindsprint vrijdag op Wall Street. 

Eurozone lijkt uit winterdip

Op de Europese beurzen overheerste vrijdag een negatieve stemming, door tegenvallende handelscijfers uit China en een lagere opening van Wall Street, waar twijfel heerste over de Amerikaanse arbeidsmarktcijfers. Daarover straks meer. Er was weinig aandacht van beleggers voor de prima cijfers over de industriële productie in Spanje, Frankrijk en Italië. Er werd meer gewicht gegeven aan de tegenvallende Duitse fabrieksorders in januari (-2,6% tegenover +0,5% verwacht). Toch zijn we van mening dat de economische winterdip in de eurozone zeer waarschijnlijk achter ons ligt en we, als we op de inkoopmanagersindices afgaan, een voorzichtig herstel kunnen verwachten. Veel hangt af van de ontwikkelingen rond de handelsoorlog en uiteraard de brexit, waarover deze week opnieuw wordt gestemd in het Britse Lagerhuis. 

Europese beurzen in mineur de week uit

Alle Europese aandelenbeurzen sloten vrijdag met verlies. De Stoxx Europe 600-index sloot 0,9% lager, onder aanvoering van oliegerelateerde bedrijven (-1,6%). Die hadden last van een iets lagere olieprijs en het bericht dat het Noorse staatsfonds het belang van zijn beleggingen in de oliesector verder wil afbouwen. Defensieve aandelensectoren, waaronder vastgoedaandelen (+1,24%) deden het relatief goed. De Duitse 10-jaarsrente sloot onveranderd op 0,07% en de euro sloot vrijwel onveranderd op 1,124 tegenover de dollar.

Bedrijven VS hebben moeite met invullen vacatures

Op Wall Street werd vrijdag in eerste instantie negatief gereageerd op het arbeidsmarktrapport van februari. Dat meldde slechts 20.000 nieuwe banen, veel minder dan de verwachte 180.000. Naar onze mening is dit helemaal niet zo'n slecht bericht als je naar de details kijkt. De uurlonen zijn namelijk harder gestegen dan verwacht (+0,4% tegenover +0,3%) en de werkloosheid is gedaald van 4% naar 3,8% (3,9% verwacht). De onderliggende werkloosheid, inclusief de mensen die nu parttime werken maar wel een volledige baan zouden willen, daalde van 8,1% naar 7,3%, terwijl de participatiegraad bleef staan op 63,3%. Uit andere berichten blijkt dat het door de krappe arbeidsmarkt voor bedrijven veel lastiger is geworden om vacatures in te vullen. Dit verklaart waarschijnlijk het lage aantal nieuwe banen en is dus geen teken van zwakte. Dit wordt bevestigd door de cijfers die we eerder hebben gezien in de arbeidscomponenten van de Amerikaanse inkoopmanagersindices.

Sterke huizenmarktcijfers VS

Verder waren cijfers over de huizenmarkt veel beter dan verwacht. Het aantal afgegeven bouwvergunningen is in januari met 1,4% gestegen (-2,9% verwacht) en het aantal in aanbouw genomen woningen steeg met 18,6% (+10,9% verwacht). Van een sterke afkoeling van de Amerikaanse huizenmarkt is dus geen sprake, integendeel.

Stemmingswisseling op Wall Street

Na een lagere opening werd op Wall Street nog eens goed naar de arbeidsmarktcijfers gekeken. Richting het einde van de handelsdag draaide de stemming van 'glas halfleeg' naar 'glas halfvol'. De S&P 500-index sloot uiteindelijk 0,2% lager, net als de Nasdaq-index. Net als op de Europese beurzen lagen aandelen uit de sector energie (-1,95%) onder druk, maar eindigden aandelen uit defensievere sectoren als nutsbedrijven (+0,36%) en vastgoedaandelen (+0,12%) hoger. Op de obligatiemarkt was het redelijk rustig. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 1 basispuntje naar 2,63%.   

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere industriële productiecijfers en handelscijfers uit Duitsland. In de VS worden vanmiddag onder andere (verlate) cijfers over de winkelverkopen in januari bekendgemaakt. Ik ben benieuwd of er een herstel zichtbaar is na de tegenvallende cijfers van december. Door analisten wordt er geen groei verwacht. 

Fijne week!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3200,47 op EURO STOXX 50 10,7 3,27 3,29 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2834,52 op EURO STOXX 50 5,1 6,91 6,93 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 3760,0 op EURO STOXX 50 9,6 3,64 3,66 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 3942,52 op EURO STOXX 50 8,0 4,37 4,39 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 11 maart 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.