Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundementele Analyse Adidas - Realistisch

woensdag 13 maart 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE000A1EWWW0 EUR 23.6 1.67 Ja Long Duurzame consumentengoederen

Realistisch

Tegenvallende cijfers voor de sportkledinggigant, voor een groot deel te wijten aan negatieve valutabewegingen. Ook lijkt het succesverhaal van de laatste jaren, de retroproducten zoals de witte Stan Smith tennisschoenen, uit de mode te raken. De vooruitzichten voor de groei in 2019 vallen tegen, al is het voor Adidas ook realistisch om voorzichtig te zijn als gevolg van alle politieke onzekerheid.

Beste van de rest

Het Duitse Adidas is na het Amerikaanse Nike de grootste producent van sportproducten ter wereld. De grootste en meest succesvolle merknaam van het concern is Adidas, goed voor 73% van de totale omzet. De totale omzet kwam in 2018 uit op €21,9 mld.

Minder dan verwachte berichten van Adidas, vooral verwachte vergelijkbare omzetgroei valt tegen

Adidas heeft in het vierde kwartaal van 2018 een nettoverlies weten om te buigen in een nettowinst, op een licht hogere omzet. Adidas boekte een operationele winst van €129 mln, in vergelijking met €132 mln in dezelfde periode een jaar eerder. Dit was lager dan de gemiddelde analistenverwachting van €141 mln. Onder de streep resteerde een nettowinst van €108 mln, tegenover een verlies van €41 mln een jaar eerder. De omzet steeg met 3,5% jaar-op-jaar naar €5,2 mld, in lijn met de verwachting. Over het hele boekjaar realiseerde Adidas op jaarbasis een 14,4% hogere operationele winst van €2,4 mld, terwijl de nettowinst met 55% steeg tot €1,7 mld. De omzet kwam uit op €21,9 mld, een stijging van slechts 3,3% ten opzichte van 2017. Dit was in lijn met de gemiddelde analistenverwachting, maar aan de onderkant van de bandbreedte. ‘Significant’ negatieve valutatranslatie-effecten waren een van de redenen. Adidas voorziet voor 2019 een vergelijkbare omzetstijging van 5% tot 8% bij een gemiddelde analistenverwachting van 7,4%. In 2018 was de vergelijkbare groei 8%, dus het concern verwacht feitelijk een lagere groei voor 2019. Daarnaast gaat men voor een verbetering van de operationele winstmarge tot 11,5%, vanaf de huidige 10,8%. De nettowinst uit voortgezette activiteiten stijgt in 2019 naar verwachting met 10 tot 14%.

Waardering

De waardering ligt met 21 keer de winst over het lopende jaar fors gelijk aan de gemiddelde waardering die het bedrijf heeft. Maar het is wel weer goekoper dan Nike, dat bijna 32 keer deze winst als waardering heeft.

Kansen

  • Adidas heeft een groot gedeelte van zijn afzetgebied in West-Europa. Het bedrijf doet investeringen in opkomende markten van zowel Azië als Europa om extra groei te realiseren.
  • De Amerikaanse dollar kan verder aansterken ten opzichte van de euro. Een verdere stijging van deze munt versterkt de concurrentiepositie van Adidas ten opzichte van Nike.

Risico's

  • Stijgende grondstoffenkosten zijn in het huidige economische klimaat moeilijk door te berekenen aan de consument. Adidas is dit, net als alle grote concurrenten, toch van plan te doen. Dit kan ten koste gaan van het marktaandeel.
  • De herstructurering van de golfdivisie kan mislukken.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 130 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 223. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 239,5 op Adidas 6,7 3,43 3,83 -11,25 % Koop Sprinter
Sprinter Long 201,6 op Adidas 3,5 6,96 7,36 -6,04 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen