Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Krachtig opwaarts vervolg

maandag 18 maart 2019

In de afgelopen week vond een krachtige verdere opwaartse beweging plaats naar hogere toppen. De doorbraak boven de eerdere top van 544,90 zorgde voor een nieuwe verbetering in het kortetermijnbeeld.  

In de afgelopen weken zagen we in veel indices duidelijke topvormingssignalen waarbij de krachtige en steil opwaartse bodemlijn sinds eind vorig jaar werd gebroken. Er trad ook bevestiging op van deze top in de meeste indices onder de meest recente bodems. Deze neerwaartse bewegingen kregen echter geen vervolg in de afgelopen week. Er vonden juist zeer krachtige opwaartse vervolgbewegingen plaats. Vooral in de laatste handelsdagen van vorige week vond een nieuwe opwaartse beweging plaats boven de eerdere jaartop van 544,90. Dit zorgde direct voor een krachtig verder vervolg naar de zone 551 – 554,30 waar de eerdere toppen van oktober vorig jaar zijn te vinden. Deze bewegingen zorgen ervoor dat ik mijn kortetermijnopinie opnieuw verhoog naar Neutral. Na de eerdere verhoging in februari, had ik mijn kortetermijnopinie recentelijk weer verlaagd naar Short na de genoemde neerwaartse doorbraak. Deze opwaartse vervolgbeweging zorgt er verder voor dat een nieuwe bodem is bevestigd in het kortetermijnbeeld bij 529,70. Deze bodem werd ruim een week geleden op de borden gezet en leek de aanzet te worden voor een verdere daling in de komende weken. Er is nu een nieuwe stijgende bodemlijn vanaf de decemberbodem bij 472,20 te trekken die minder steil verloopt dan in de eerste 2 maanden van dit jaar. Deze opgaande bodemlijn is vandaag te vinden bij 537,20 en loopt dagelijks ongeveer 1,2 punt op. Een doorbraak onder deze opgaande steunlijn is nodig om een nieuwe verzwakking te starten.

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 13 maart 2019

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Neutral

Short

544,90 / 537,20 / 537 / 535,20

554,30 / 564 / 565,60 / 568,70

Geen nieuwe bullmarkt in de aandelenmarkten


In het langetermijnbeeld is er geen sprake van een nieuwe bullmarkt ondanks de huidige kracht in de markt. In 2018 vonden duidelijke neerwaartse doorbraken plaats die ervoor zorgden dat de bijna 10 jaar durende bullmarkt ten einde kwam. Binnen de grenzen van deze lange bullmarkt vond vanaf de 378-bodem (begin 2016) een duidelijke versteiling plaats die 2 jaar duurde en zorgde voor een stijging van ruim 50%. Tijdens deze 2 jaar durende versteiling vonden er verder geen forsere correctieve tegenreacties plaats. Het beperkte aantal tegenreacties veroorzaakten slechts correctieve tegenreacties van 5% tot 6%. Pas begin 2018 werd deze opgaande bodemlijn neerwaarts gebroken wat het startpunt was van een langdurig topvormingsproces. Tijdens dit proces werd in de eerste 6 maanden van 2018 een drievoudige toppenzone gevormd rond de 574. Elke top ging daarbij gepaard met de vorming van een toppatroon in de maandgrafiek. We moesten echter tot het laatste kwartaal van 2018 wachten om verdere verslechteringen te zien in het langetermijnbeeld, en het eindsignaal van deze bijna 10 jaar durende bullmarkt. Destijds werd zowel het topvormingsproces neerwaarts afgerond evenals de sinds 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek neerwaarts gebroken. Hiermee bleek de AEX aanzienlijk later deze neerwaartse langetermijnsignalen te geven dan veel andere Europese indices. Eind december werd de bodem tot op heden op de borden gezet bij 472,20. Ten tijde van deze bodem was inmiddels de afstand tot het 200-daags gemiddelde veelal opgelopen tot ruim 15% in de meeste indices. Vanuit het verleden weten we dat indien het elastiek tot dit gemiddelde zover wordt opgerekt er een krachtige opwaartse beweging kan plaatsvinden. Inmiddels is de AEX weer ruim boven dit gemiddelde terecht gekomen. Dit zagen we ook in de periode 2007-2008, een vergelijking die ik de afgelopen weken veel heb gemaakt. De kans dat de bearmarkt hiermee ten einde is gekomen, acht ik klein. Toch zal het met de huidige kracht in de markt aanzienlijk langer gaan duren voordat de bearmarkt een vervolg krijgt naar lagere bodems. Een vervolg van de bearmarkt acht ik nog steeds realistisch maar een doorbraak naar lagere bodems zal veel langer op zich laten wachten. 


Blijf alert op topvormingsignalen en een plotselinge neerwaartse omkeer


De aandelenmarkten blijven euforisch, naar mijn mening vergelijkbaar met de situatie in 2017 – begin 2018. Ondanks dat deze opgaande beweging aanzienlijk krachtiger is dan ik twee maanden geleden had verwacht, blijf ik bij mijn visie dat er geen sprake is van een nieuwe stijgende langetermijntrend. Toch is inmiddels een zeer groot deel goedgemaakt van de eerdere terugval die in juli vorig jaar startte. Ook is deze opgaande beweging een van de krachtigste van de afgelopen jaren. In de afgelopen weken zagen we duidelijke topvormingssignalen en een week geleden werd deze top bij 544,90 bevestigd. Toch blijkt de euforie in de markt zeer hoog en werden deze verzwakkingen vorige week weer opgeheven. Na de doorbraak boven de 544,90 zette de AEX direct door naar de weerstandszone van 551 – 554,30. Een slotbeweging hierboven zet de weg open naar de weerstandszone van 564 – 565,60, tot mogelijk zelfs een beweging naar de zone 574 – 576,90. In dat scenario zou er mogelijk een volgende test van de meervoudige toppenzone van vorig jaar plaatsvinden. Met de huidige bewegingen is een dergelijke verdere stijging niet uit te sluiten. Dit zou in het langetermijnbeeld een aanzienlijke langere voortzetting van een meer zijwaartse markt bewerkstelligen. Na het herstel in de RSI, zien we momenteel wel nog steeds een duidelijke situatie van negatieve divergentie. We moeten in deze markt dan ook zeer alert blijven op de vorming van grote en duidelijke toppatronen. Een verzwakking treedt pas op onder de nieuwe stijgende bodemlijn sinds eind december die vandaag bij 537,20 is te vinden. Ondanks de kracht in de markt, blijft de kans groot op een plotselinge en zeer krachtige neerwaartse draai, de neerwaartse druk in het langetermijnbeeld is naar mijn mening zeker nog niet ten einde. 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 507,22 op AEX 10,1 5,52 5,54 +0,36 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 450,84 op AEX 5,0 11,16 11,18 +0,18 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 616,6 op AEX 9,8 5,68 5,70 -1,04 % Koop Sprinter
Sprinter Short 672,0 op AEX 4,5 12,43 12,44 -0,48 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 18 maart 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.