Auteur

Bob Homan
Hoofd ING Investment Office

Dagbericht beleggen Flinke koersstijgingen, schijnbaar zonder een echte verklaring

maandag 18 maart 2019

Goedemorgen, eindelijk eens een blauwe lucht en geen wind, als ik naar buiten kijk! Fijn is dat, in de week dat de lente begint. Lente alweer… wat gaat ook 2019 toch weer snel. En wat gaat het dit jaar ook snel omhoog op de beurzen. Onze ‘eigen’ AEX is alweer zo’n 13% gestegen dit jaar. 

Genoeg scepsis, nog geen euforie

Vorige week was helemaal een topweek: in slechts één week ruim 4% koerswinst. Flinke koersstijgingen, schijnbaar zonder een echte verklaring. Afgelopen weekend zochten de meeste kranten de verklaring bij positieve ontwikkelingen rondom de handelsbesprekingen tussen de VS en China. Ik vraag me af waar ze dat vandaan hebben, de ontmoeting tussen de beide presidenten werd uitgesteld en verder heb ik niets naar buiten zien komen. In mijn ogen een geval van elkaar napraten en voor alles een duidelijk aanwijsbare verklaring willen hebben. Zoals hier eerder al eens was te lezen, verklaren wij de sterke stijging van aandelenkoersen dit jaar uit het veranderde rentebeleid van de centrale banken en de uit onzekerheid verkleinde aandelenposities van veel beleggers. Die draaien die ‘onderweging’ nu deels terug en kopen aandelen bij. Ook na de versnelling van de koersstijging vorige week zie ik nog genoeg scepsis en zeker geen euforie.

Meevallende economische cijfers

Afgelopen vrijdag stegen zowel in Europa als in de VS de koersen. In Europa gemiddeld 1,3%, in de VS 0,5%. De Europese inflatiecijfers waren ‘in de prik’, dus precies als verwacht, met een gemiddelde prijsstijging tussen een en anderhalve procent op jaarbasis. Er waren meer macro-economische cijfers: de Nederlandse detailhandel had in februari een goede maand met een omzetstijging van 2,7% gemiddeld. En in de VS kwam een reeks van bemoedigende economische cijfers uit. De vertrouwenscijfers uit Michigan waren beter dan vorige maand en ook beter dan verwacht en dat gold ook voor de industriële productie van het hele land. 

Deutsche Bank en Commerzbank: samen schoon schip maken?

De koersen kregen ook een zetje omhoog van nieuws over fusies en overnames. In Nederland was er vrijdag een bod van een investeerder op Wessanen. Vanochtend krijgt het gesprek tussen twee Duitse banken veel aandacht: Deutsche Bank en Commerzbank praten over een mogelijke fusie. Die mogelijke fusie wordt niet uit luxe wordt geboren, maar kan ervoor zorgen dat beide slecht draaiende banken snel ‘schoon schip maken’. Waarschijnlijk is dat slecht nieuws voor een deel van de werknemers, want daarvan zullen er bij een eventuele fusie, een flink aantal naar een andere baan op zoek moeten.

Chinese beurzen (+1,5%) springen eruit

De Aziatische markten starten de week sterk. De Japanse beurzen stijgen rond de 0,8%. In de rest van Azië staan de koerswinsten rond de 0,5%. De beurzen op het Chinese vasteland springen eruit, met winsten van 1,5%. Voor de Europese beurzen mogen we dan ook weer op een positieve opening rekenen.

Agenda van vandaag

Weinig macro-economische cijfers vandaag, het meest interessante is de handelsbalans van Europa. Ik kijk vooral naar het overschot dat we hebben met de VS. Mocht dat overschot verder gegroeid zijn, dan is dat koren op de molen van president Trump. Na een handelsdeal met China in april kan hij dan zijn pijlen op Europa richten. Overigens niet iets wat de beurs vandaag doet bewegen, maar wellicht een mooi nieuw thema om de komende tijd aan te halen, als de beurs beweegt terwijl een rationele verklaring moeilijk te vinden is. 

Ik wens u een fijne week! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 4,64 op Commerzbank 8,4 0,55 0,61 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 4,28 op Commerzbank 5,4 0,90 0,96 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 6,28 op Commerzbank 4,1 1,20 1,26 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 6,28 op Commerzbank 4,1 1,20 1,26 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 18 maart 2019, door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.