Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Nieuwe recordstand MSCI-wereldindex!

dinsdag 19 maart 2019

Goedemorgen. De meeste aandacht ging gisteren natuurlijk uit naar de verschrikkelijke schietpartij in Utrecht. Niet alleen in ons land, maar ook ver daarbuiten was het onderwerp van gesprek. Over de toedracht zijn nog veel vragen. Hopelijk krijgen we daar de komende dagen antwoorden op.

Handelsoverschot eurozone €1 mld hoger dan verwacht 

De Europese beurzen begonnen gisteren rustig aan de nieuwe week. In afwachting van de beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank (de ‘Fed’) die vandaag en morgen plaatsvindt, werden geen grote posities ingenomen. Beleggers in Europa namen de optimistische stemming van de Aziatische beurzen over. Verder was er weinig richtinggevend macro-economisch nieuws. Het handelsoverschot van de eurozone is in januari opgelopen van €16 naar €17 miljard: iets meer dan de verwachte €15 miljard. Dat zal zeker de aandacht van president Trump hebben getrokken. 

3e Lagerhuisstemming over brexitdeal May op losse schroeven

In het Verenigd Koninkrijk lijkt de kans geslonken op een nieuwe Lagerhuisstemming deze week over de brexitdeal die premier Theresa May sloot met de EU. Lagerhuisvoorzitter Bercow stelt namelijk als voorwaarde dat er ‘belangrijke aanpassingen’ aan het voorstel worden gemaakt, met verwijzing naar een Lagerhuisregel uit 1604, die voorschrijft dat een wetsvoorstel maar eenmaal in stemming mag worden gebracht. Aanpassing zou kunnen, door er de voorwaarde van goedkeuring door het volk aan te verbinden: middels een referendum. Dit lijkt niet uitgesloten maar voor nu lijkt een scenario van een langer uitstel van de brexit het meest waarschijnlijk. Mits de overige 27 EU-landen daar natuurlijk mee akkoord gaan. Wordt vervolgd….

Fusiegeruchten: Deutsche Bank samen met Commerzbank?

Met uitzondering van de DAX (-0,3%) sloten alle Europese hoofdindices gisteren iets hoger, al bleef de Amsterdamse AEX met een winst van 0,01% dicht bij huis. De Stoxx Europe 600-index sloot 0,3% hoger op de hoogste stand sinds begin oktober vorig jaar. Aandelen uit de sector energie voerden de lijst met winnaars aan met een plus van 1,2%, gevolgd door aandelen uit de sector financiële waarden (+0,9%). Toenemende geruchten over een fusie tussen Deutsche Bank (+4,2%) en Commerzbank (+7,2%) leidden tot fantasie onder beleggers over verder consolidatie in de sector. 

Italiaanse 10-jaarsrente daalt naar 2,45%, Duitse blijft 0,08%

Ook Italiaanse banken boekten fraaie winsten, mede als gevolg van verder dalende rentes en positieve berichten over de afname van slechte leningen op de Italiaanse bankbalansen. De Italiaanse 10-jaarsrente daalde met 5 basispunten naar 2,45% door de aanhoudende zoektocht van beleggers naar hogere rentes, de zogenoemde ‘search for yield’. De rente op Duitse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar, door beleggers wel de ‘Bund’ genoemd, sloot onveranderd op 0,08%.

Beleggers op Wall Street tot iets meer risico bereid

Ook op Wall Street leken beleggers gisteren vooral in afwachting van het rentebesluit van de Fed. Ondanks een nieuwe koersdaling van Boeing (-1,8%) sloot de Dow Jones Industrial Average-index met een winst van 0,3%. De veel breder samengestelde S&P 500-index boekte een winst van 0,3% onder aanvoering van oliegerelateerde bedrijven (+1,4%). De door technologiebedrijven gedomineerde Nasdaq won 0,3%. Meer defensieve sectorindices als die voor vastgoed (-0,5%) en nutsbedrijven (-0,4%) gingen lager de dag uit. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 2 basispunten naar 2,60 %. Een voorzichtige ‘risk-on’-dag dus. 

Nieuwe ‘all-time high’ voor MSCI-wereldindex: 208 punten

Gisteren is de wereldwijde aandelenindex MSCI All Countries World Index (net total return, in euro's) op een nieuwe recordstand van 208 punten gesloten: een nieuwe ‘all-time high’ voor de index waar ook aandelen uit opkomende markten in zitten. De 208 is net iets hoger dan het vorige record van 207,67 punten, dat op 3 oktober 2018 werd neergezet. Op 25 december stond de index nog op 175 punten. Het bevestigt het beleggersinzicht ‘na correcties volgen er altijd weer nieuwe toppen’. Geduld is een schone zaak: voor beleggers is de tijd de grootste ‘vriend’ en emotie de grootste 'vijand'.    

Weinig koersbeweging op Aziatische financiële markten

Na de mooie winsten van gisteren wordt er vanmorgen wat winst genomen op de Aziatische beurzen. De Nikkei in Tokio is 0,1% lager gesloten, evenals de Kospi-index in Seoel. De Hang Seng-index in Hongkong staat op het moment van schrijven 0,2% lager en de beurzen op het vasteland van China staan rond de 0,4% in de min. Geen grote uitslagen dus. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan op dit moment licht hoger. Ik verwacht een vlakke opening van de Europese beurzen.     

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Italiaanse handelscijfers en cijfers over de bouwuitgaven in de eurozone. In Duitsland wordt de stand van de ‘beleggersbarometer’ in maart gepubliceerd: voor deze ZEW-index wordt een daling van 15 naar 13 punten verwacht. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere cijfers over fabrieksorders en orders voor duurzame goederen. De verwachting daarvoor is een plus van 0,4%. 

Fijne dag! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 541,46 op AEX 10,0 5,95 5,97 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 481,11 op AEX 5,0 11,99 12,01 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 656,0 op AEX 8,5 7,02 7,03 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 695,0 op AEX 5,4 11,00 11,01 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 19 maart 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.