Auteur

Jenny Overman
Equity Analist

Fundementele Analyse: Bayer Bayer - Waardering aantrekkelijk na stevige koersreactie

maandag 26 november 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE000BAY0017 EUR 7.6 5.5 Nee Long Gezondheidszorg

Waardering aantrekkelijk na stevige koersreactie

Bayer zal zich de komende periode richten op de integratie van het overgenomen Monsanto. Hierdoor is het bedrijf niet alleen een groot farmaceutisch concern, maar ook een grote speler in de landbouwchemie geworden. Een nieuwe tegenvaller in de rechtszaken over een product van Monsanto heeft de koers stevig onder druk gezet. Te stevig naar onze mening.

Farmacie en landbouwchemie

Bayer behoort tot de grootste farmacieconcerns ter wereld. De farmacieactiviteiten waren in 2017 goed voor 67% van de concernomzet. De landbouwchemie leverde 28% van de omzet en diergeneeskunde de resterende 5%. Na de financiële integratie van Monsanto gaat de omzetmix verschuiven naar 50% farmacie, zo'n 45% landbouwchemie en nog een paar procent diergeneeskunde. In 2017 behaalde Bayer (nog zonder Monsanto) een omzet van €35 mld en een genormaliseerde nettowinst van €3,4 mld. Ongeveer 40% van de omzet komt uit Europa, 30% uit de VS, 20% uit Azië en 10% uit de rest van de wereld.

Integratie Monsanto verandert bedrijfsvoering

Na het afstoten van de basismaterialendivisie is Bayer gericht op de farmacieactiviteiten. Hieronder vallen de ontwikkeling van receptplichtige medicijnen en de productie van zelfzorgmedicijnen als Aspirine, Bepanthen en Aleve. De zelfzorgmedicijnen en het diergeneeskundesegment kennen relatief lage marges en weinig groei, maar zorgen wel voor stabiele inkomsten. De receptplichtige geneesmiddelen vragen veel investeringen in onderzoek, maar kunnen ook meer opbrengen. Het patent op Bayer's meest winstgevende medicijn, de bloedverdunner Xarelto, loopt in 2024 af, waardoor de concurrentie toeneemt. Bayer heeft meerdere kansrijke medicijnen in ontwikkeling, maar er is er nog geen opvolger voor Xarelto aan te wijzen. De toevoeging van Monsanto versterkt de positie van de landbouwchemiedivisie. Hier heeft het bedrijf nu een breed en hoogwaardig productaanbod, maar de omzet ervan is wel gevoelig voor weersomstandigheden, zaaimomenten en de bestedingsruimte van boeren. Ook lopen tegen een aantal producten van Monsanto rechtszaken en onderzoeken. Dit zal de komende jaren nog voor negatief nieuws zorgen, terwijl het uiteindelijke effect op de kasstromen waarschijnlijk meevalt. Gezien de duidelijke splitsing in de bedrijfsvoering tussen farmacie en chemie zou de opsplitsing van het bedrijf een keuze kunnen zijn.

Bedrijfsresultaat 3e kwartaal 2018

Bayer rapporteerde een omzet van €9,9 mld (+23% j-o-j) en een winst per aandeel van €1,19 (-17% j-o-j). Dit was beter dan de consensusverwachting van analisten. Vooral de winst per aandeel (wpa) viel hoger uit dankzij inkomsten uit een researchproject dat Bayer samen doet met een andere farmaceut. Het farmaciesegment liet een omzetgroei zien van zo’n 2%. De omzet van Xarelto steeg met 17%, vooral dankzij Europa en Azië, en de omzet van oogmedicijn Eylea steeg 15%. In het zelfzorgsegment steeg de omzet minder sterk dan verwacht vanwege een productievertraging en een matig ‘allergieseizoen’ in de VS. Van het kleinere diergeneeskundesegment daalde de omzet met 15%. Gecorrigeerd voor de integratie van Monsanto steeg de omzet bij de landbouwchemiedivisie met 1%. Droogte in Europa leidde tot minder vraag naar insecticides, maar hier stonden goede volumes en prijsontwikkeling voor zaden en herbiciden in de VS tegenover. Bayer herhaalde de verwachtingen voor het hele jaar en denkt ten minste 11% omzetgroei en een wpa van €5,80 te kunnen realiseren. De nettoschuld komt naar verwachting fors lager uit dan de doelstelling van €37,0 mld en de dividenduitkering zal ten minste gelijk blijven aan die van vorig jaar.

Zeer negatief sentiment ingeprijsd

Op het eerste gezicht goede cijfers, waarbij de integratie van Monsanto voor enige verstoring van het beeld zorgt. Maar zonder de meevaller uit het onderzoeksproject waren de cijfers minder sterk. Onderliggend is er dus nog veel werk aan de winkel. Nu de overname van Monsanto is afgerond, zal Bayer vooruitgang moeten boeken met de integratie. Ook bij de zelfzorg- en diergeneeskundesegmenten is verbetering nodig, gezien de matige resultaten. Met een waardering op 9,5 x de geschatte winst voor de komende twaalf maanden zijn de verwachtingen rond het aandeel naar onze mening wel erg negatief geworden, zelfs als we de onzekerheid over de rechtszaken en over onkruidverdelger Roundup meenemen in ons oordeel.

Kansen

  • De integratie van Monsanto verbetert de kansen van de landbouwchemiedivisie.
  • De sterke positie in Azië en andere groeiende markten biedt groeimogelijkheden.
  • Voor meerdere medicijnen die Bayer in productie heeft worden nieuwe toepassingen getest.
  • De farmacie- en landbouwchemiedivisie kennen weinig overlap, maar vragen beide wel stevige investeringen. Dit maakt Bayer een kandidaat voor opsplitsing.

Risico's

  • Door de overname van Monsanto verandert het bedrijf en nemen de risico's (op financieel en operationeel gebied en qua reputatie) aanzienlijk toe.
  • Op dit moment heeft het bedrijf nog geen duidelijke opvolger voor zijn meest winstgevende medicijn.
  • Uitblijven van herstel in het landbouwchemiesegment.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 83 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 127,5. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 68,69 op Bayer 9,3 0,71 0,81 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 61,0 op Bayer 4,8 1,46 1,56 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 83,99 op Bayer 7,8 0,87 0,97 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 84,2 op Bayer 4,7 1,52 1,62 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jenny Overman, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Bayer bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.