Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Veel topsignalen

maandag 25 maart 2019

Vorige week werd niet alleen de jaartop verder opgehoogd naar 555,55, maar werden ook een groot aantal topsignalen gevormd. De kans dat een top is gevormd neemt hiermee toe, maar bevestiging is nog nodig.    

In de periode van half februari tot ongeveer 14 maart zagen we ook een topvormingsproces waarbinnen zowel meerdere stijgende kortetermijnbodemlijnen werden gebroken evenals bevestiging werd gegeven met de doorbraak onder de voorgaande bodem. Deze bevestiging bleek slechts 1 handelsdag te duren waarbij een bodem bij 529,70 op de borden werd gezet. Deze bodem was het startpunt van een volgende krachtige opgaande kortetermijnbeweging die vorige zorgde voor een test van de voormalige oktobertoppen bij 554,30. Ook deze keer vond een eendaagse overshoot plaats met de vorming van een intraday top bij 555,55. Hiermee bleef de AEX nog slechts 21 punten onder de top van augustus vorig jaar, de top van de voormalige bijna 10 jaar durende bullmarkt. Tegelijk met de vorming van de top bij 555,55 vorige week werden veel topvormingssignalen gevormd. Als we kijken naar de technische indicatoren dan zien we in het beeld van de afgelopen anderhalve maand duidelijke negatieve divergentie. In de eerste weken van februari wisten zowel de MACD als de RSI hun toppen van de afgelopen jaren te bereiken. De hogere toppen in de AEX die hierna volgden gingen gepaard met lagere toppen in deze technische indicatoren. Ook vormde de MACD eind vorige week een volgende neerwaarts crossing. Als we naar de grafiek zelf kijken werden vorige week een groot aantal toppatronen vanuit de candlesticks gevormd, die wijzen op topvorming. Bevestiging in de grafiek zelf moet nog worden gegeven onder de nieuwe stijgende bodemlijn bij 542,50. 

Langetermijntrend blijft neerwaarts gericht 

In het langetermijnbeeld blijft mijn visie onveranderd op Short staan. Deze is vorig jaar in 2 stappen verlaagd tijdens de vorming van een groot topvormingsproces in de eerste 9 maanden van 2018. In het laatste kwartaal werd dit topvormingsproces aan de onderkant verlaten en werd de sinds begin 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek gebroken. Hiermee kwam een einde aan de bijna 10 jaar durende bullmarkt, een zeer lange bullmarkt. In veel indices werden grote toppatronen gevormd in het afgelopen anderhalve jaar. Zo zagen we bijvoorbeeld in de Duitse DAX en de STOXX Europe 600 Index de vorming van grote hoofd-schouderpatronen. In de AEX werd juist een drievoudige toppenzone rond de 574 gevormd. Elke top ging daarbij gepaard met de vorming van een toppatroon in de maandgrafiek. Zo werden een bearish engulfing, een shooting star en een dark cloud cover gevormd. Ik achtte toen de kans groot dat hiermee een top voor langere tijd was gevormd. Deze verwachting staat nog steeds ondanks de zeer krachtige herstelbeweging van de afgelopen tweeëneenhalve maand. Eind december werd de bodem tot op heden gevormd bij 472,20. De herstelbeweging die hierna startte zorgde voor een van de krachtigste opgaande bewegingen van de afgelopen jaren. Toch is hiermee mijn verwachting in het langetermijnbeeld niet veranderd. Begin dit jaar gaf ik aan dat een herstel mocht worden verwacht, maar ik had een beweging verwacht tot ongeveer de zone 511 – 517. Toch bleek deze beweging veel krachtiger te worden waarmee ook een einde kwam aan het brede dalende trendkanaal vanaf de juli-top van 576,90. Deze nieuwe situatie zorgde ervoor dat de neerwaartse tendens minder steil zal verlopen in de komende jaar. Een structurele slotkoers boven de oktobertop van 554,30 zorgt voor meer potentieel richting de 564 tot 574. In dat scenario zou een hertest van de toppen van vorig jaar plaats kunnen vinden waarmee een meer zijwaarts verloop voor het lopende jaar zal worden ingezet (een langdurig topvormingsproces). De bijna 3 maanden durende herstelbeweging is nog steeds te vergelijken met de situatie in 2007- 2008. Destijds vond na een forse terugval ook eerst een herstelbeweging tot net boven het 200-daags gemiddelde plaats voordat in de loop van 2008 een zeer forse verdere terugval plaatsvond.

Ondanks hogere jaartop werden een groot aantal toppatronen gevormd in de AEX 

In de afgelopen maand hebben we al eerder enkele topvormingsignalen gezien, maar deze werden hierna weer snel opgeheven. De euforie onder beleggers werd steeds verder opgevoerd wat een contrair signaal is. Vorige week werd een groot aantal topvormingspatronen gevormd. Buiten de nog steeds aanwezige negatieve divergentie, zagen we eind vorige week ook de neerwaartse crossing in de MACD. Verder werd in de daggrafiek vorige week bij de top een shooting star gevormd. Dit patroon maakte onderdeel uit van een driedaagse ‘evening star’. Een weinig voorkomend toppatroon. Verder werd in de laatste 2 handelsdagen van vorige week ook een bearish engulfing op de borden gezet. De weekgrafiek werd afgesloten met een dark cloud cover. Een bataljon aan toppatronen vanuit de candlesticks. Vandaag kan een belangrijke verdere verzwakking optreden in het kortetermijnbeeld zodra de AEX onder de nieuwe stijgende bodemlijn sluit. Deze loopt langs de bodems van 472,20 en 529,70. Vandaag ligt deze steunlijn alweer bij 542,50 en wordt bij de opening waarschijnlijk direct gebroken met een neerwaartse gap. Een slotkoers hieronder zou een verdere verzwakking aangeven en mogelijk is daarmee ook de top in de markt voor de komende tijd gezet. Na deze doorbraak kan de AEX in eerste instantie op weg naar de 529,70, daaronder treedt de definitieve bevestiging van een top op in het middellangetermijnbeeld. Weerstand is nu te vinden bij 543,10 (bovenkant gap vandaag), 552,50 (top vrijdag) de oude bekende 554,30 en de top van deze herstelbeweging bij 555,55. 

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office

Signaal

=

 

 

Macro-economie

=

 

Voorzichtige positieve signalen na zwakke periode

Liquiditeit/ rente

+

 

Centrale banken zijn meer 'dovish' geworden

Waardering

=

 

Ondanks koersherstel lager dan gemiddelde waardering aandelen

Sentiment¹

=

 

Van zeer negatief begin dit jaar naar neutraal

Technische analyse²

-

 

Topsignalen aandelen na sterke rally in eerste maanden


1
Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief. 

 ² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie. 

Meer weten over technische analyse?

Zie onze uitleg van technische begrippen

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 568,0 op AEX 10,0 6,12 6,13 -12,56 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 495,02 op AEX 5,0 12,23 12,25 -6,71 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 667,0 op AEX 9,8 6,26 6,27 +15,70 % Koop Sprinter
Sprinter Short 714,0 op AEX 5,5 11,12 11,13 +8,27 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 25 maart 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.