Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​VS gaan sancties tegen Iran handhaven; olieprijs stijgt

dinsdag 23 april 2019

Goedemorgen. Terwijl wij in Nederland van prachtig weer konden genieten, zijn de paasdagen helaas niet overal feestelijk verlopen. De verschrikkelijke aanslagen in Sri Lanka hebben de stemming de afgelopen dagen flink gedrukt. De wereld is er niet vrediger op geworden en ik vrees dat dit voorlopig nog wel zo zal blijven.

VS: geen sanctievrijstelling meer voor olie-import uit Iran…

Na twee dagen zonder handel gaan de Europese beurzen vandaag weer open. Op Wall Street werd er gisteren al weer gehandeld. Bij veel lager dan gemiddelde omzetten sloten de S&P 500-index (+0,1%) en de Nasdaq (+0,2%) na een lagere start toch met een klein plusje. Er waren weinig macro-economische cijfers die richting konden geven. Er werden in maart in de VS 4,9% minder bestaande woningen verkocht dan in februari. Dat cijfer viel wat tegen: analisten hadden een afname van 3,8% verwacht. Maar de beursstemming werd vooral bepaald door de aankondiging dat de VS geen Iraanse olieleveranties meer zal tolereren. Vorig jaar hebben de VS nieuwe sancties aan Iran opgelegd, toen de VS zich terugtrokken uit het nucleaire akkoord van het Westen met dat land. Landen die olie afnemen van Iran, zoals China, Japan en India, konden tot op heden gebruikmaken van vrijstelling van de Amerikaanse sancties, maar hier komt nu verandering in. 

… zodat olieprijs (+3%) verder stijgt

In reactie hierop schoot de olieprijs omhoog. Beleggers vrezen een tekort in de aanvoer van olie op de wereldmarkt. De prijs van een vat Brentolie steeg maandag met bijna 3% naar $74,04, de hoogste prijs in een half jaar. Op Wall Street liepen de koersen van oliegerelateerde bedrijven dan ook flink op. Met een winst van gemiddeld 2,1% waren energieaandelen de best presterende sector. We hebben deze maand de weging van deze sector in de tactische assetallocatie van ons vermogensbeheer verhoogd omdat we verwachtten dat de olieprijs wel eens wat langer hoog zou kunnen blijven. Vastgoedaandelen vormden de slechtst presterende categorie: die verloren gemiddeld 1,1% vanwege de hogere rentes. Een hogere olieprijs kan immers leiden tot meer inflatiedruk, wat weer kan leiden tot opwaartse druk op de obligatierentes. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 3 basispunten naar 2,59%.

Aziatische aandelenkoersen starten lager, maar herstellen wat

De Aziatische beurzen zijn vandaag rustig begonnen. De meeste aandelenindices zijn van een iets lagere opening inmiddels naar een klein plusje geklommen. De Nikkei-index in Tokio schommelt rond het slot van gisteren. Ook de Hang Seng-index in Hongkong staat op het moment van schrijven zo goed als onveranderd maar de beurzen op het vasteland van China staan rond de 0,3% in de min. De Kospi-index in Seoel staat op een winstje van 0,2%. Beleggers durven blijkbaar even geen richting te kiezen. Het is wachten op de stroom aan kwartaalcijfers van bedrijven die deze week langskomt. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan licht hoger. We verwachten straks een iets hogere opening van de Europese beurzen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staat onder andere de Nederlandse consumentenvertrouwensindex. Ik zie op mijn scherm dat deze in april is gestegen van -4 naar -3 punten. Na bijna een jaar van steeds lagere vertrouwenscijfers eindelijk iets van herstel. Verder stegen de consumentenbestedingen in februari met 0,9% in vergelijking met februari vorig jaar. Vanmorgen worden ook nog cijfers over de Nederlandse huizenprijzen in maart bekendgemaakt. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere cijfers over de verkopen van nieuwe woningen in maart (-2,7% verwacht). Ook komt de ‘Richmond Fed’, oftewel de centrale bank van de regio Richmond (Virginia), met de nieuwe stand van haar Manufacturing Index: de indicator van de bedrijvigheid in de productiesector. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere Sherwin-Williams, Hasbro, Northern Trust, Procter & Gamble, Coca-Cola, Twitter, Texas Instruments en eBay.  

Fijne week! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2694,26 op S&P 500 10,1 2,61 2,64 -4,37 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2390,11 op S&P 500 5,0 5,32 5,35 -2,02 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 3207,0 op S&P 500 9,0 2,93 2,96 +4,99 % Koop Sprinter
Sprinter Short 3456,0 op S&P 500 5,1 5,22 5,25 +2,95 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 23 april 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.