Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Nieuwe beursrecords op Wall Street na meevallende groeicijfers VS

maandag 29 april 2019

Het zonnetje schijnt en er staat bijna geen wind. Het belooft een heerlijke dag te worden. Een goed begin van een nieuwe week. Ik heb geen idee hoe het weer in Azië vanmorgen is, maar de stemming op de meeste beurzen is er in ieder geval goed. 

Aziatische beurzen beginnen de week goed

De positieve stemming van vrijdag op Wall Street krijgt hiermee een vervolg. De Japanse beurs blijft de hele week gesloten vanwege festiviteiten. De serie feestdagen bij elkaar vormen de ‘gouden week’. In Hongkong wordt vanmorgen wel gehandeld. De lokale Hang Seng-index koerst op dit moment 0,9% hoger. De Kospi index in Seoel plust 1,4%. De beurzen op het vasteland van China blijven wat achter, maar lijken wel opwaarts te draaien. De hoofdindex van Shanghai noteert op het moment van schrijven een verlies van 0,1%. De beurs van Shenzhen staat 1,2% in de min. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan licht hoger. Na de recordstanden van vrijdag op Wall Street verwachten we dat de Europese beurzen om negen uur iets hoger van start zullen gaan.

Olieprijs daalt 3%...

Het positieve slot van vrijdag in Europa zou daarmee een passend vervolg krijgen. Mede door beter dan verwachte kwartaalcijfers van onder andere de Franse medicijnproducent Sanofi (+3,5%) en een sterker dan verwachte groei van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal sloten de meeste Europese beurzen vrijdag licht hoger. Onder aanvoering van aandelen uit de sector communicatiediensten (+1,4%) boekte de Stoxx Europe 600-index een winst van 0,2%. Over de hele week werd een winstje geboekt van 0,1%. Koersen van oliegerelateerde bedrijven (-1,6%) stonden onder druk door de lagere olieprijs. Die daalde vrijdag met 3% na opmerkingen van president Donald Trump. Hij vindt de olieprijs te hoog en riep de Opeclanden op om de prijzen laag te houden. De belofte van Rusland om problemen met de olieaanvoer naar onder andere Polen en Duitsland zo snel mogelijk te herstellen, leidde tot verdere winstnemingen. Toch verwachten we dat de olieprijs de komende maanden best hoog kan blijven, gezien de aantrekkende economische groei. 

… wat de druk op de inflatie vermindert

De lagere koers van Royal Dutch Shell drukte de AEX vrijdag naar een klein verlies van 0,1%. De DAX sloot in Frankfurt 0,3% hoger. Op de obligatiemarkt daalde de tienjaarsrente op Duitse staatsobligaties, ook wel de ‘Bund’ genoemd, met 1 basispuntje naar -0,02%. Bij een lagere olieprijs vermindert de opwaartse druk op de inflatie. Dat betekent op zijn beurt weer: minder opwaartse druk op de obligatierentes. De euro sloot vrijwel onveranderd op 1,116 (EUR/USD) tegenover de dollar.

Maar in VS houden groei, olieprijs en arbeidsmarkt druk op inflatie in stand

De Amerikaanse economie heeft in het eerste kwartaal onverwacht sterk gepresteerd. De groei in de eerste drie maanden van 2019 bedroeg 3,2% (doorgerekend naar jaarbasis), veel meer dan de door analisten ingeschatte +2,3%. Minder import van buitenlandse goederen en de opbouw van voorraden droegen sterk bij aan de groei. De bijdrage van de component consumptie (+1,2%) was flink lager dan in het vierde kwartaal van 2018 maar was wel iets hoger dan verwacht (1%). Het effect van de voorraadopbouw zal naar verwachting in het lopende, tweede kwartaal afnemen. Ook zal de netto bijdrage van de export waarschijnlijk wat verminderen. Dit neemt niet weg dat het prima groeicijfers zijn. Verder bleef de kerninflatie (dus de inflatie, exclusief de prijsontwikkeling van energie en voedsel) met 1,3% in het eerste kwartaal zeer beperkt en hoeft de Amerikaanse centrale bank (‘Fed’) geen haast te maken om de rente te verhogen. De markt prijst de kans op een renteverlaging in september nu zelfs in op 50%. Wij zien dit echter niet zo snel gebeuren. Als de Amerikaanse groei sterk blijft en de olieprijs hoog, zal de opwaartse druk op de inflatie hoog blijven. Zeker als de arbeidsmarkt krap blijft.  

Op korte termijn geen sprake van recessiescenario 

Beleggers reageerden positief op de Amerikaanse groeicijfers en dat is naar onze mening terecht. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 1 basispunt naar 2,50%. De groei is niet te sterk om groeimatigende actie van de Fed te verwachten maar is ook zeker niet zwak te noemen. Van een recessiescenario op korte termijn is geen sprake. Gesteund door beter dan verwachte kwartaalcijfers van onder andere Ford en Amazon steeg de S&P 500-index met een winst van 0,5% naar een nieuwe recordstand. Ook de Nasdaq boekte met een winst van 0,3% een nieuw record. De zorgen van beleggers van een paar maanden gelden zijn als sneeuw voor de zon verdwenen. En zolang de winsten en winstverwachtingen van bedrijven niet tegenvallen, kunnen de koersen nog wat verder oplopen. Van ‘euforie’, overdreven optimisme, is nog lang geen sprake. Wel heb ik de indruk dat de angst om de boot te missen, vooral in de VS, steeds sterker wordt. Dit kan leiden tot een extra stroom van kapitaal richting risicovollere beleggingscategorieën. 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere de vertrouwensindex van Nederlandse producenten en de groei van de geldhoeveelheid (M3) in de eurozone. Ook krijgen we vertrouwenscijfers uit de eurozone. Er wordt verwacht dat de index van het economisch vertrouwen deze maand is gedaald van 105,5 naar 105 punten. Verder krijgen we vanmiddag uit de VS onder andere cijfers over de persoonlijke inkomsten en uitgaven van Amerikanen en de inflatiecijfers van maart. Die laatste cijfers zouden de obligatiemarkt nog wat in beweging kunnen zetten. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere Koninklijke Philips, BBVA, Bankia, Loews, en Alphabet. 

Fijne week! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 55,1 op Brent Future 9,5 5,57 5,59 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 47,05 op Brent Future 4,9 10,71 10,73 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 63,73 op Brent Future 11,0 4,77 4,79 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 70,56 op Brent Future 4,8 10,94 10,96 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 29 april 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.