In verband met de extreme koersbewegingen is het mogelijk dat wij voor sommige Sprinters geen laatkoers afgeven. Het is dan niet mogelijk om deze Sprinters aan te kopen.

Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse Microsoft - Softwareproducent met cloud-ambities

woensdag 1 mei 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US5949181045 USD 26.4 1.42 Ja Long Informatie Technologie

Softwareproducent met cloud-ambities

Microsoft zet, net als alle andere softwarebedrijven, vol in op cloud-based oplossingen. Ze zijn daar bovengemiddeld succesvol in en slagen er redelijk in om de transitie zonder hele grote problemen te laten verlopen. De waardering is met de sector meebewogen en ligt zo’n 25% boven het sectorgemiddelde. De verwachte winstgroei in de komende jaren is daarbij licht bovengemiddeld.

Grootste softwareproducent ter wereld

Microsoft is de grootste softwareproducent ter wereld. De omzet en winst komen uit zaken als het Windows-besturingssysteem, het sofwarepakket Office maar ook uit het Xbox platform en reclames. De omzet komt uit de divisies Personal Computing (38%), Productivity & Business Processes (33%) en Intelligent Cloud (29%). In boekjaar 2017/2018 (tot 30/6/18) werd op een omzet van $110 mld een nettowinst geboekt van $30,3 mld.

Cijfers ruim boven verwachting door groei op alle fronten; outlook laat ruimte voor meevallers

De omzet van Microsoft steeg het afgelopen kwartaal met 14% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, wat duidelijk sterker was dan verwacht. Ook de genormaliseerde winst per aandeel (+20%) was mede daardoor veel sterker dan verwacht (+5%). De operationele kosten waren licht lager dan verwacht, net als de belastingdruk. Onderliggend ziet het er erg goed uit, met meerdere grote klanten die overschakelen op Azure. Mede hierdoor was er sterke groei in de cloud-activiteiten (Azure +73%, Office 365 +30%, LinkedIn +27%). Als extra meevaller kwamen ook de hardwareverkopen hoger uit dan verwacht. In het afgelopen kwartaal was er overigens opnieuw steun voor de hardware van pc’s en nieuwe Surface-modellen (+21%). De capex (investeringen) was de helft van het verwachte niveau door een iets verschoven timing. Microsoft verwacht voor het lopende kwartaal een omzet van ongeveer $32,6 mld, in lijn met de analistenverwachtingen. Het bedrijf geeft aan dat wisselkoersen een negatief effect van een paar procent hebben. Microsoft heeft een historie van voorzichtige verwachtingen die daarna vaak overtroffen worden.

Bovengemiddelde waardering

Door de sterke koersstijging in de afgelopen maanden is de waardering in lijn met de sector weer behoorlijk opgelopen. De waardering is daarbij nog steeds bovengemiddeld (bijna 29x de verwachte winst over 2019) en ligt nog steeds zo’n 25% boven het sectorgemiddelde. In vergelijking met andere cloud-gerelateerde softwarebedrijven is de waardering echter zo’n 40% lager. De verwachte winstgroei in de komende jaren is daarbij licht bovengemiddeld, zo’n 14-15% per jaar. Het dividendrendement is met 1,4% lager dan het sectorgemiddelde.

Kansen

  • Cloudservices en SAAS-producten (geleaste software) en online services laten een sterke groei zien.
  • Een beter voorspelbare winst door herhalingsaankopen bij zowel Windows- als Office-producten.
  • Door een focus op het behalen van schaalgroottevoordelen bij cloud services kunnen de marges op termijn duidelijk herstellen.

Risico's

  • De omvorming van het verdienmodel van Microsoft Office (waarbij de hoogte van de kosten voor gebruikers afhangt van de mate waarin zij de programma's daadwerkelijk gebruiken) kan leiden tot een vertraagde kasgeneratie.
  • De pc-verkopen zullen naar verwachting de komende jaren onder druk staan.
  • De aankoop van LinkedIn moet nog meer waarde gaan toevoegen gezien de forse aankoopprijs.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 79 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 105. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 55,6 op Microsoft 1,5 90,81 0,00 +3,33 % Koop Sprinter
Sprinter Long 55,6 op Microsoft 1,5 90,81 0,00 +3,33 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen