In verband met de extreme koersbewegingen is het mogelijk dat wij voor sommige Sprinters geen laatkoers afgeven. Het is dan niet mogelijk om deze Sprinters aan te kopen.

Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse Facebook - Groei loopt terug, discussie niet

woensdag 1 mei 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US30303M1027 USD 21 0 Nee Long Communicatiediensten

Groei loopt terug, discussie niet

Facebook laat niet alleen een hoge groei zien, maar ook hoge marges. Dit geeft voldoende ruimte om te investeren in technologie, personeel en aanvullende diensten. Dit gaat enigszins ten koste van de winstgroei, maar is nodig om de sterke marktpositie te behouden. Privacy-issues leveren echter mogelijk problemen op, die het management maar in beperkte mate lijkt te kunnen of willen oplossen. De financiële impact daarvan kan groot worden.

De standaard in sociale media

Na jaren van stormachtige groei is Facebook de standaard geworden op het gebied van social media via internet. Niet alleen via Facebook, maar ook via Facebook Messenger, WhatsApp en Instagram, maakt bijna 90% van de wereldbevolking (exclusief China) die een internetverbinding heeft, geregeld gebruik van Facebook. Het is daarmee een van de belangrijkste spelers in een nog steeds groeiende markt. De ‘draai naar mobiel’ is vrijwel afgerond, uiteindelijk zonder grote financiële gevolgen. Omdat de opbrengst per mobiele klik veel lager is dan die per muisklik, bleven de inkomsten uit ‘mobiel’ in eerste instantie wat achter. Facebook heeft begin 2014 berichtendienst WhatsApp overgenomen voor $16,5 mld. In 2018 heeft Facebook op een omzet van $55,8 mld een nettowinst behaald van $22,1 mld.

Teveel discussie

Facebook is een dominante speler op het gebied van sociale media. Dat daar discussies over privacy, databeheer en oneerlijke concurrentie bij horen is niet verrassend, en ook niet nieuw. Het afgelopen jaar is dit op meerdere fronten behoorlijk uit de hand gelopen. Met name op het gebied van privacy en databeheer zijn grote fouten aan het licht gekomen. Naast publieke boetedoening heeft dat tot forse extra controlekosten en vertrekkende consumenten en adverteerders geleid. Hier is in het eerste kwartaal van 2019 een voorziening van $3 mld voor genomen. Het bedrijf zal ook geraakt worden door een te verwachten Europese belasting op internetomzet of advertentieomzet, de exacte impact daarvan is nog niet duidelijk.

Resultaten Q1 ruim boven verwachting; voorziening van $3 mld voor lopende rechtszaken

De omzet van Facebook steeg met 26% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat was iets beter dan verwacht. Het operationele resultaat (EBITDA) steeg met 18%, wat 11%-punt meer was dan verwacht. De genormaliseerde winst per aandeel steeg met 65% waar een kleine daling was verwacht, geholpen door aandeleninkoop en een iets lagere belastingdruk. Een voorziening van $3 mld voor een mogelijke schikking met de toezichthouder is daarin niet meegenomen. De operationele kostenstijging (exclusief voorziening) in het eerste kwartaal is uitgekomen op 34%, aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte. Het bedrijf herhaalde dat de groei van de advertentieomzet (97% van de totale omzet) geleidelijk zal teruglopen. De verkoopprijs per advertentie daalde met 4%, en dat is het tweede kwartaal op rij dat er een daling was. Facebook gaf wederom aan dat de operationele kosten in 2019 met 40-50% zullen stijgen. Daar zitten de extra kosten voor controles op content en herkomst in. Het bedrijf heeft 2,7 mld maandelijkse gebruikers van Facebook en andere diensten. In het eerste kwartaal is slechts voor $0,5 mld aan eigen aandelen ingekocht.

Waardering rond het gemiddelde van de subsector

De koers van Facebook is, meer nog dan die van andere internet-gerelateerde bedrijven, sterk hersteld in de afgelopen maanden. De waardering (27x de verwachte winst over 2019 en 21x 2020) is ondertussen vergelijkbaar geworden met het gemiddelde van de subsector. Er wordt echter nog steeds uitgegaan van een winstdaling in 2019 door de snel stijgende kosten. Het blijft moeilijk kwantificeerbaar hoe lang en hoe hard de markt kan blijven groeien, en wat voor kostengroei daarvoor nodig is om dat te realiseren. De markt ging er eerder van uit dat 2017 het ‘slechte’ jaar zou worden, nu wordt verwacht dat 2019 het jaar van een winstdaling wordt. Facebook keert geen dividend uit en er wordt ook op korte termijn geen wijziging in dit beleid verwacht. Het bedrijf heeft een nettokaspositie van ruim $38 mld.

Kansen

  • Met ruim 2,7 miljard gebruikers per maand is Facebook de grootste website ter wereld.
  • Dankzij zijn inzicht in sociale verbanden heeft Facebook een goedgevulde database, die zeer waardevol is voor adverteerders. Ook Instagram is beschikbaar voor reclames.
  • Het bedrijf heeft relatief beperkte (maar wel stijgende) kosten, waardoor hoge marges behaald worden.

Risico's

  • Bijna alle winst komt uit advertenties, andere initiatieven leveren (nog) weinig op.
  • De waardering laat weinig ruimte voor twijfel over het groeipotentieel.
  • Door twijfels over Facebooks gebruik van privacygevoelige informatie zijn er juridische discussies en onderzoeken gestart in verschillende landen. Die zouden kunnen leiden tot boetes of andere ingrepen. Daarnaast gaan de kosten hierdoor omhoog.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 145 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 197. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 123,79 op Facebook 4,3 3,33 0,00 +7,42 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 123,79 op Facebook 4,3 3,33 0,00 +7,42 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen