Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Renteverlaging niet aan de orde in VS, Wall Street levert in

donderdag 2 mei 2019

Op de Dag van de Arbeid was het in Europa erg rustig gisteren, maar op het wel geopende Wall Street was daar geen sprake van. Fed-voorzitter Powell liet doorschemeren dat beleggers niet op een renteverlaging hoeven te rekenen. Winstnemingen waren het gevolg. 

Pond trekt aan door nieuws over brexit

De meeste Europese beurzen bleven gisteren gesloten. Ook het kapitaal nam vrijaf op de dag van de arbeid. De Londense beurs, die wel open was, sloot licht lager. Wellicht omdat het Britse pond wat sterker werd, door berichten dat premier May en oppositieleider Corbyn het er over eens zijn hoe ze de brexit willen insteken. De plannen lijken de kant van een douane-unie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie op te gaan. Een zachte variant van de brexit dus. Ik ben benieuwd, persoonlijk houd ik ook nog steeds rekening met een tweede referendum.

Wall Street op verlies ondanks winst Apple

De beurzen in de Verenigde Staten waren ook open. Deze koersten duidelijk lager, nadat pas nog nieuwe records zijn bereikt. Met een daling van 0,75% deed de S&P 500-index het van de Amerikaanse indices het slechtst. Een dergelijk verlies hadden we al een poosje niet meer gezien. Ook de Dow Jones en de Nasdaq noteerden verliezen, ondanks dat zwaargewicht Apple bijna 5% won op goede cijfers en dito vooruitzichten. Het was de toelichting van de Fed, de Amerikaanse centrale bank, die beleggers niet helemaal kon bekoren. 

Fed lijkt niet van plan rente te verlagen

De Fed hield de rente onveranderd en verwacht dat voorlopig zo te houden. Er was een aantal marktparticipanten dat gehoopt had op hints op lagere rentes. President Trump had deze week via zijn favoriete medium, Twitter, gezegd dat de rente wel een procent naar beneden kon. Intussen hield de markt er ook rekening mee dat de volgende stap een verlaging zou zijn. Fed-voorzitter Powell ziet echter liever een stabiele rente en gaf expliciet aan zich niet te laten bewegen door politieke overwegingen op korte termijn. Er kwamen gisteren ook nog sterke cijfers over de arbeidsmarkt uit, die het verhaal van Powell voorlopig ondersteunen.

Beeld Azië gemengd, aantal beurzen gesloten

In Azië bleef een aantal belangrijke markten, zoals die van Japan en van het Chinese vasteland, dicht. Verder was het beeld gemengd. De Australische beursindex verloor ruim 0,5% terwijl Hongkong en Seoel winsten van 0,5% boekten. Veel economisch nieuws was er niet.

Agenda van vandaag

Vandaag staan er aardig wat macro-economische cijfers op de agenda. In Europa komen de detailhandelscijfers uit Duitsland. Er wordt een lichte daling verwacht. Verder komen er inkoopcijfers uit de productiesector van diverse Europese landen. Er wordt een stabilisatie verwacht op een niveau dat nog steeds krimp van de productiesector voor de komende maanden suggereert. Gelukkig draait de minder exportgevoelige dienstensector wel heel goed. Uit de VS komen cijfers over fabrieksorders en duurzame goederen naar buiten. Er wordt een mooie groei verwacht.

Verder vandaag weer een hoop bedrijfscijfers die de markt kunnen gaan sturen. Onder andere van AEX-zwaargewichten Shell en ING. De Europese markten lijken, in navolging van de VS, iets lager te openen en ik hoor een aantal mensen alweer spreken over het oude adagium “Sell in May and go away, but remember to be back in September”. Een van de weinige anomalieën die voor veel beurzen statistisch aantoonboor was. Net als de meeste anomalieën is de relevantie ervan na de ontdekking een stuk zwakker geworden. Een korte blik op de afgelopen 15 jaar leert mij dat het effect er niet meer is. 

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 551,49 op AEX 10,0 6,06 6,08 +1,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 498,0 op AEX 5,0 12,23 12,24 +0,49 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 654,0 op AEX 10,7 5,70 5,71 -1,04 % Koop Sprinter
Sprinter Short 714,0 op AEX 5,1 11,87 11,88 -0,50 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 2 mei 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.