Author

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: #N/A #N/A - Schuldenlast te hoog

vrijdag 15 februari 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0013326246 EUR 13.4 7 Ja Vastgoed

Schuldenlast te hoog

Unibail-Rodamco-Westfield combineert nog steeds vrijwel alle factoren die we graag terug zien in een vastgoedfonds: sterk en proactief management, een portefeuille met eersteklas vastgoed. Bovendien is Unibail-Rodamco Westfield binnen de vastgoedsector een voorloper op het gebied van e-commerce en duurzaamheid. Het concern heeft een breed gediversifieerde portefeuille. De portefeuille is van hoge kwaliteit met vooral eersteklas locaties en huurders met sterke namen. Deze kenmerken geven het vastgoedbedrijf een relatief defensief profiel met goede winstvooruitzichten. Maar na de overname van Westfield heeft het concern wel een vrij hoge schuldpositie, wat een breuk is met het verleden.

Unibail-Rodamco-Westfield is de grootste Europese beursgenoteerde vastgoedbeleggingsmaatschappij met vrijstelling van vennootschapsbelasting (real estate investment trust, REIT) en de grootste Europese ontwikkelaar van, en investeerder in commercieel vastgoed. Ongeveer 75% van de portefeuille bestaat uit winkelcentra, 15% uit kantoren en 10% uit conferentie- en expositiecentra. Geografisch ligt meer dan de helft van de portefeuille met winkelcentra in Frankrijk. De rest is verdeeld over Nederland, Spanje, Scandinavië, Oostenrijk en Oost-Europa. Eind vorig jaar kondigde het concern Unibail- Rodamco aan de Australische concurrent Westfield over te nemen voor zo'n €20 mld. De transactie maakt het bedrijf een van de grootste vastgoedfondsen ter wereld. Westfield heeft 35 winkelcentra waarvan 33 in grote Amerikaanse steden zoals New York en San Francisco. Gezamenlijk hebben de bedrijven €61 mld aan panden.

Schuldenlast te hoog

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) heeft in 2018 de eigen verwachtingen overtroffen. Dit bleek 13 februari uit de jaarcijfers van het vastgoedfonds. Er werd gerekend op een terugkerende winst per aandeel (WPA) aan de bovenkant van de afgegeven bandbreedte van €12,75 tot €12,90. De WPA kwam uit op €12,92. Dat was 7,2% meer dan de €12,05 in 2017. De huurinkomsten van URW stegen van €1,64 mld in 2017 naar €2,16 mld afgelopen jaar, wat een stijging van 32% betekende. De vergelijkbare groei kwam uit op 4,0%. Bij de winkelcentra stegen de inkomsten met 36,9% naar €1,92 mln en bij de kantorenportefeuille liepen de inkomsten op naar €143 mln. De vergelijkbare groei lag bij de kantoren 4,5% hoger. Bij Convention & Exhibition stegen de huurinkomsten van €96 mln naar €102 mln. Op vergelijkbare basis was er sprake van een toename van 4,0%. Voor 2019 rekent URW op een terugkerende WPA in een bandbreedte van €11,80 tot €12,00 en stelt het concern een dividend voor van €10,80 per aandeel. De schuldenlast als gevolg van de fusie tussen de vastgoedbedrijven Unibail-Rodamco en Westfield is te hoog. Om dit terug te dringen, wil URW meer bezittingen afstoten. Het concern stelt zich ten doel in totaal €6 mld aan activa van de hand te doen. URW verwacht dat deze maatregel, in combinatie met andere negatieve ontwikkelingen, op de lange termijn de groei van de WPA drukt.

Waardering

Het aandeel noteert tegen een forse korting van ten opzichte van de net asset value (NAV) per aandeel, die op het moment rond de €221 ligt. Ook heeft het aandeel met €7,50 een mooie dividendrendement. Unibail-Rodamco Westfield profiteert van goede groeivooruitzichten met een aantrekkelijk dividendrendement op basis van een hoge kwaliteitsportefeuille en een zeer solide balans. In combinatie met de onvermoeibare inzet voor innovatie is Unibail een van de best geleide vastgoedfondsen wereldwijd.

  • De portefeuille is van hoge kwaliteit met vooral eersteklas locaties en huurders met sterke namen.
  • Via actief beheer en marketinginspanningen probeert Unibail-Rodamco Westfield de waardecreatie van de portefeuille te maximaliseren.
  • De financieringshefboom en kosten zijn laag en de schuld is vrijwel volledig afgedekt tegen rentestijgingen.
  • Unibail-Rodamco Westfield is binnen de sector een voorloper op het gebied van duurzaamheid en is goed gepositioneerd voor de opkomst van e-commerce.
  • Ongunstige economische omstandigheden kunnen leiden tot een stijging van het aantal faillissementen van winkels.
  • Dit veroorzaakt meer leegstand en lagere huurinkomsten. De portefeuille met projectontwikkelingen biedt goede groeimogelijkheden, maar vormt ook een neerwaarts risico gezien de slechte economische vooruitzichten.
  • Een snel stijgende rente kan een negatieve impact hebben op de inkomsten uit en de waarde van het vastgoed.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Products Long

Name Leverage Bid Ask % Day Watchlist Trade
Sprinter Long 108,0 op Unibail-Rodamco 9,6 0,93 1,13 0,00 % Aankopen
Sprinter Long 99,0 op Unibail-Rodamco 5,7 1,70 1,90 0,00 % Aankopen

Products Short

Name Leverage Bid Ask % Day Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 124,9 op Unibail-Rodamco 6,0 1,61 1,81 0,00 % Aankopen
Sprinter BEST Short 131,47 op Unibail-Rodamco 4,4 2,27 2,47 0,00 % Aankopen

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een aanzienlijke deelneming (>1%) in #N/A.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.