Auteur

Jochen Harkema
Duurzaam analist

Fundamentele Analyse Siemens

donderdag 9 mei 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE0007236101 EUR 14.4 3.81 Nee Long Industriegoederen

Siemens brengt steeds meer focus aan in zijn activiteiten. Het bedrijf wordt, voor een conglomeraat, gemiddeld tot laag gewaardeerd op de beurs. Maar de strategische heroriëntatie en de focus op duurzaamheid zal het bedrijf een duidelijker profiel geven. Dat leidt mogelijk tot een hogere waardering.

Wereldwijd opererend industrieel conglomeraat

Siemens is een industrieel conglomeraat met wereldwijd ruim 300.000 medewerkers en met een marktkapitalisatie van bijna € 100 miljard. Daarmee behoort Siemens tot de grootste Duitse bedrijven. Het werd met zijn grote hoeveelheid aan activiteiten vaak gezien als de graadmeter van de Duitse beurs. Mede vanwege problemen in de divisie voor energieopwekking is Siemens gaan herstructureren. Siemens heeft nu nog vier divisies: voor energieopwekking, gezondheidszorg, fabrieksdigitalisering en mobiliteit.

Conglomeraten hebben het moeilijk

De laatste jaren zien we dat conglomeraten als Siemens het moeilijker hebben. Zo is onlangs General Electric na meer dan honderd jaar uit de Dow Jones-index verdwenen. Net als Siemens profiteerde ook GE van de stabiele omzet- en winstgroei door zijn brede schakering aan activiteiten. Tot de kredietcrisis had GE ook nog profijt van zijn financiële divisie. Activistische beleggers voeren tegenwoordig de druk op deze bedrijven op, om meer focus in de activiteiten te krijgen. Ook vanuit rustiger beleggers komt druk, gericht op een betere corporate governance van deze bedrijven. De diversiteit aan activiteiten maakt goede controle lastig.

Kwartaalcijfers beter dan verwacht, mede door uitblijven grote tegenvallers. Spin-off energieonderdelen.

De winstcijfers die Siemens op 9 mei presenteerde, zijn weliswaar met 8% gedaald tot €2,25 mrd, maar waren 8% beter dan verwacht. De omzet bleef gelijk op €20,1 mrd. Terwijl bij de energie- en gasdivisie dit kwartaal nog medewerkers verplicht met verlof moesten, loopt de afdeling voor fabrieksdigitalisering goed. Siemens heeft de winstverwachtingen voor het hele jaar verhoogd van ongeveer €7,45 naar €7,85 per aandeel. Wel kunnen de positievere verwachtingen te hoog blijken, bij eventuele nieuwe sancties tegen Iran. Bij de energie- en gasdivisie is de omzet met 28% gedaald en de winst met 74%. De verkoop van de producten van de divisie fabrieksdigitalisering nam echter met 13% toe, waarbij de winst zelfs met 40 % steeg. De totale winst voor de industriedivisie bedroeg €2,07 mrd. De vrije kasstroom is de eerste twee kwartalen met 14% gestegen tot €1,6 mrd.

Gemiddelde waardering voor een bedrijf met een betere focus

Siemens is gemiddeld gewaardeerd als we naar de kasstromen kijken. Echter, met een koers-winstverhouding van 15,5 maal de verwachte winst in 2019 en een dividendrendement van 3,2% behoort het bedrijf tot de lager gewaardeerde in de industriesector. Het is een solide bedrijf met een voor de sector hoge kredietwaardigheidsrating: A+. Ook raakt Siemens steeds sterker gefocust. Zo heeft het zijn gezondheidsdivisie 'Siemens Healthineers' in april naar de beurs gebracht. Siemens heeft nog een belang van 86% in Siemens Healthineers, waarvan de koers sinds de beursgang 22% is gestegen, zodat het nu €37 miljard waard is. Siemens heeft daarnaast een belang van 53% in Siemens Gamesa, dat onder andere windturbines produceert. De fusie van de activiteiten op het gebied van mobiliteit met Alstom is niet gelukt, doordat Vestager de fusie vanwege marktmacht verbood. De geplande afzondering van de energiedivisie is positief voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf.

Kansen

  • Het profiel van Siemens wordt steeds duidelijker. De verwachting is dat dit proces doorzet, wat positief kan uitpakken voor de zichtbaarheid van het bedrijf en de waardering.
  • Siemens heeft veel beleid geformuleerd op het gebeid van duurzaamheid. 45% van zijn producten gerelateerd aan duurzame ontwikkelingen.

Risico's

  • De veelheid aan activiteiten beperkt het overzicht voor de directie.
  • Siemens was diverse malen verwikkeld in omkopingspraktijken. Dit heeft een negatief effect op de reputatie van het bedrijf en kan nog leiden tot boetes.
  • De markt voor energieopwekking staat al een paar jaar onder druk. Ook dit jaar zijn de verwachtingen negatief. De energiedivisie is met €15 miljard omzet per jaar wel de grootste divisie van het bedrijf.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 99,5 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 156. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 92,02 op Siemens 11,5 0,86 0,87 -0,57 % Koop Sprinter
Sprinter Long 86,2 op Siemens 5,5 1,83 1,84 -0,27 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 114,0 op Siemens 6,9 1,44 1,45 -1,03 % Koop Sprinter
Sprinter Short 114,3 op Siemens 4,9 2,03 2,04 -1,21 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jochen Harkema, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Siemens bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.