Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Neerwaartse voortzetting

maandag 13 mei 2019

Na de neerwaartse doorbraak onder de sinds december stijgende bodemlijn werd de dalende tendens vorige week krachtig voortgezet. Inmiddels is de AEX ook onder het neerwaartse draaiende 50-daags terecht gekomen.        

Op de eerste handelsdag van deze maand vond de kentering plaats in de voormalige stijgende trend sinds eind vorig jaar. Deze opgaande beweging zorgde in vier maanden tijd voor een stijging van ongeveer 100 punten zonder noemenswaardige tegenreacties. Alleen in de maand maart vonden een tweetal kleine tegenreacties plaats van minder dan 3%. Hierdoor was er sprake van een van de krachtigste opgaande herstelbewegingen van de afgelopen jaren. Belangrijker was echter het langetermijnbeeld. Vorig jaar werd namelijk een groot topvormingsproces gestart waarna in het laatste kwartaal van 2018 de bijna 10 jaar durende bullmarkt neerwaarts werd gebroken. Deze bewegingen zagen we in de meeste aandelenmarkten. Ondanks de voorzetting van de dalende tendens tot 472 eind december en de daaropvolgende verwachte herstelbeweging werd de krachtige dalende trend in het middellangetermijnbeeld afgebroken. Hierdoor was in het langetermijnbeeld het grote topvormingsproces nog niet beëindigd. De herstelbeweging zette uiteindelijk door tot eind april een hertest van de zware weerstandszone bij 574 – 576,90 plaatsvond. Er is nu in anderhalf jaar tijd een viervoudige toppenzone gevormd bij de 572 – 577. De drie eerste toppen in deze zone werden vorig jaar geplaatst tesamen met de vorming van grote toppatronen in de maandgrafiek. Zo werden een bearish engulfing, een shooting star en een dark cloud cover gevormd. Of er ook nu een groot toppatroon gevormd zal worden op de maandgrafiek zal pas over enkele weken duidelijk zijn. Pas een structureel slot boven de 572 – 577 zal meer opwaartse ruimte en verbetering opleveren. 

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

544,90 / 538,70 / 535 / 529,70

553,50 / 555,55 / 558,90 / 564,70 / 566,50

Grafiek AEX-index op dagbasis

Op weg naar de 530 – 535 in de komende weken? 

Door de zeer krachtige opgaande beweging van bijna 100 punten zonder noemenswaardige tegenreacties zagen we ook de euforie onder beleggers en analisten steeds verder toenemen, een contrair signaal. Ook de technische indicatoren gaven al langere tijd de nodige risico’s aan. Zo werden twee maanden geleden de toppen van de afgelopen jaren getest waarna de RSI deze top niet meer wist te doorbreken maar juist een dubbele top vormde. De MACD plaatste een lagere top en gaf twee weken geleden een neerwaartse crossing. Toch moeten de definitieve neerwaartse signalen vanuit de grafiek zelf komen. Als we kijken naar de situatie sinds medio februari dan zagen de contouren van een stijgende wig ontstaan. Bij deze potentiele toppatronen stijgen de bodems sneller dan de toppen. Verder werd in de 2e helft van april een meervoudige toppenzone ontwikkelt onder de 572 waarbij we ook de nodige consolidatie zagen ontstaan. De neerwaartse doorbraak onder de belangrijke stijgende bodemlijn op de 1e handelsdag van mei zorgde voor de eerste duidelijke verslechtering in het technische beeld van de AEX. De bevestiging vond begin vorige week plaats met de doorbraak onder de meest recente bodem bij 558,90. Bij de eerdere verslechtering in maart dit jaar wist de AEX telkens boven de vorige bodems te blijven. Inmiddels staat de teller deze maand op een daling van 23 punten (ongeveer 4%). Pas vanaf de 5% spreek ik van de ondergrens voor een ‘normale’ correctie. Toch acht ik de kans realistisch dat de huidige bewegingen een belangrijke top in het langetermijnbeeld kunnen hebben aangegeven. Pas een structureel slot boven de zone 572 – 577 zorgt voor een nieuwe verbetering en deze kans is aanzienlijk afgenomen. Voor de komende tijd verwacht ik in eerste instantie een verdere neerwaartse beweging richting de bodems bij 530 – 539. In het langetermijnbeeld blijft de trend ook neerwaarts gericht maar zal het aanzienlijk langer duren door de eerdere herstelbeweging voordat de bodem rond de 472 weer in beeld zal komen. Waar liggen voor de komende tijd de belangrijkste punten? Aan de onderkant liggen als eerste niveaus de top van eind februari bij 544,90 en de bodem van maart bij 538,70. Daaronder ligt verder nog het afvlakkende 200-daags gemiddelde bij 535 en de bodem bij 529,70. Dit zijn de eerste richtpunten voor de komende tijd, maar een verdere neerwaartse tendens in de komende periode acht ik zeer kansrijk. Inmiddels is de AEX ook onder het neerwaarts draaiende 50-daags gemiddelde terecht gekomen dat bij 553,50 is te vinden. Overige weerstanden zijn verder nog te vinden bij de voormalige top van 555,55 en de eerdere bodem van 558,90. De kans op een verder toenemende volatiliteit is groot waarbij ook tussentijdse herstelbewegingen fors kunnen zijn. Na de recente neerwaartse doorbraak en bevestiging van een trendomkeer heeft nog geen herstel plaatsgevonden. Hierdoor is er nog geen sprake van een nieuwe dalende toppenlijn. Deze zal in de komende tijd gevormd kunnen worden na een herstelbeweging. Kortom, een belangrijke top in de zone 572 – 577 lijkt definitief te zijn gevormd waarna een trendomkeer plaatsvond. Er is voor de komende maanden een aanzienlijk neerwaartse ruimte ontstaan. 

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office

Signaal

=

 

 

Macro-economie

=

 

Voorzichtige positieve signalen na zwakke periode

Liquiditeit/ rente

+

 

Centrale banken zijn meer 'dovish' geworden

Waardering

=

 

Ondanks koersherstel lager dan gemiddelde waardering aandelen

Sentiment¹

=

 

Van zeer negatief begin dit jaar naar neutraal

Technische analyse²

-

 

Topsignalen aandelen na sterke rally in eerste maanden

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief. ² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie. 

Meer weten over technische analyse?

Zie onze uitleg van technische begrippen

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 516,38 op AEX 10,0 5,68 5,70 -1,90 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 458,29 op AEX 5,0 11,50 11,52 -0,95 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 627,64 op AEX 10,0 5,72 5,74 +1,78 % Koop Sprinter
Sprinter Short 670,0 op AEX 5,1 11,15 11,16 +0,81 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 13 mei 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.