Fundamentele Analyse NN Group - Resultaten integratie zichtbaar, wel nog ruimte voor verbetering

vrijdag 17 mei 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0010773842 EUR 7.6 6.61 Ja Neutral Financiële waarden

Resultaten integratie zichtbaar, wel nog ruimte voor verbetering

Sinds de inlijving van Delta Lloyd werkt NN aan het verlagen van de kosten en het inpassen van de nieuwe bedrijfsonderdelen. Hiervan beginnen de resultaten zichtbaar te worden. De solvabiliteit is weer op orde en NN heeft een sterke kaspositie. Die biedt de financiële ruimte voor uitbreiding in het buitenland en de inkoop van eigen aandelen. Wel kan het nog beter bij een aantal bedrijfsonderdelen, zoals de Nederlandse schadeverzekeringstak. Gezien de huidige lage waarderingen, zien wij potentie voor een opwaartse herwaardering.

Nederlandse verzekeraar en pensioenbeheerder

NN Group (NN) is een van de grootste verzekeraars en vermogensbeheerders van Nederland. Sinds 2016 is ING Groep geen aandeelhouder meer en staat het bedrijf volledig op zichzelf. In 2018 boekte NN Group een nettowinst van €1,1 mld op een omzet van €19 mld. 90% van de operationele winst komt uit verzekeringen, waarvan het overgrote deel uit levensverzekeringen. Zo’n 10% van de operationele winst komt uit vermogensbeheer. Naast Nederland (57%) is NN actief in België (7%), de rest van Europa (18%) en Japan (18%).

Integratie zal winstgevendheid verbeteren

De overname van Delta Lloyd geeft NN de schaalgrootte om de kosten te verlagen en de winstgevendheid te verhogen. Deze laatste staat onder druk door de lage rente en de stevige concurrentie. In zowel het levens- als schadeverzekeringssegment in Nederland is NN nu een van de grootste. In Japan richt het concern zich vooral op verzekeringen voor het midden- en kleinbedrijf, terwijl NN in België een volledige range van levens- en schadeverzekeringen en vermogensbeheer aanbiedt. NN Bank verkoopt in Nederland de verzekeringen, beleggingsproducten en hypotheken van het bedrijf aan particuliere en zakelijke klanten. De vermogensbeheerdivisie is slechts een klein onderdeel van het bedrijf, maar biedt wel diversificatie en aantrekkelijke marges. Groeien in dit segment lukt NN Group echter maar matig. De integratie van bedrijfsonderdelen moet zorgen voor efficiënter beheer en een beter gestroomlijnd productaanbod.

Eerstekwartaalresultaten 2019: tegenvallende onderliggende trends maar sterke kapitaalcreatie

NN rapporteerde over het eerste kwartaal van 2019 een operationele winst van €468 mln: een verdubbeling op jaarbasis en 9% hoger dan de gemiddelde analistenverwachting. Alleen was deze positieve verrassing voornamelijk het gevolg van een dividenduitkering van een private-equity-deelneming. Dergelijke uitkeringen zijn lastig te timen en in omvang moeilijk te voorspellen door analisten. Gecompenseerd voor dit dividend, lag het resultaat in lijn met de verwachtingen. Ook de resultaten van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten waren in lijn, terwijl Japan met een plus van 20% fors beter presteerde dan verwacht. Doordat de markt anticipeerde op de verwachte wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, kwam de verkoop ervan fors hoger uit. In het Europese segment lagen de marges in lijn met de verwachtingen, maar moesten er eenmalige posten geboekt worden voor weerschade in België en overnames in Tsjechië en Slowakije. Hierdoor viel het resultaat 8% lager uit dan verwacht. De schadeverzekeringstak rapporteerde lagere premies (-1,5% op jaarbasis) maar de ‘combined ratio’ (de verhouding tussen de premie-inkomsten en de uitgekeerde schadebedragen) viel met 97,9% 80 basispunten gunstiger uit dan verwacht. Het resultaat van de vermogensbeheerdivisie bleef 5% achter bij de consensusverwachting als gevolg van lagere marges. Dat was ondanks het fors toegenomen beheerde vermogen en de netto instroom in het eerste kwartaal. De Solvency 2-ratio lag met 213% in lijn met de verwachtingen. Gezien het feit dat de Solvency 2-ratio’s van de meeste verzekeraars in het eerste kwartaal achterbleven bij de verwachtingen, een positief resultaat.

Huidige waardering biedt ruimte voor positieve herwaardering

De resultaten waren op hoofdlijnen positief, maar de aandacht op de beurs ging na de publicatie ervan voornamelijk uit naar de negatieve onderliggende trends. NN heeft echter wel een relatief sterke kapitaalopwekking, wat positief is voor de financiële ruimte voor de inkoop van eigen aandelen of toekomstige overnames. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding en een tastbare-boekwaarderatio van 9,3 en 0,6 tegenover 11,4 respectievelijk 1,6 voor wereldwijde verzekeraars. Bij deze waarderingskorting zien wij meer opwaarts dan neerwaarts potentieel; NN kan profiteren van verbeterende trends in de schadeverzekeringen, synergievoordeel uit de fusie met Delta Lloyd en van internationale uitbreiding.

Kansen

  • Succesvolle integratie van Delta Lloyd en bijbehorende besparingen
  • De Nederlandse schadeverzekeringstak heeft langere tijd last gehad van slechtere prestaties. Hierdoor zijn de verwachtingen relatief laag gespannen. De herstructurering van deze divisie biedt kansen om de verwachtingen te overtreffen.
  • De sterke kapitaalpositie en kapitaalopwekking bieden financiële ruimte voor overnames en aandeleninkoop.

Risico's

  • De aanhoudend lage kapitaalmarktrente drukt op de beleggingsmarge bij de levensverzekeringen
  • NN voert forse herstructureringen door om de winstgevendheid te verbeteren. Hoewel de resultaten ervan tot nu toe positief zijn, is er wel een operationeel risico aan verbonden.
  • Hoger dan verwachte schadeclaims of kosten voor de afhandeling van onjuist verkochte polissen.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Neutral-opinie. Onder het stoplossniveau van 33,6 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 40,5. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Mike Mulders, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van NN Group bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.